Strona Główna · Prace · Dodaj PraceCzerwiec 25 2024 07:20:06

Mapa Serwisu
Nawigacja
Strona Główna
Prace
Dodaj Prace
Kontakt
Szukaj
Jezyk Polski
WYPRACOWANIA
STRESZCZENIA
OPRACOWANIA
OMÓWIENIE LEKTUR
GRAMATYKA
BAJKI
PIEŁNI
MOTYW
INNE

Antyk
Łredniowiecze
Renesans
Barok
Oświecenie
Romantyzm
Pozytywizm
Młoda Polska
XX Lecie
Współczesność

Przedmioty ścisłe
Matematyka
Chemia
Fizyka
Informatyka
Pozostałe
Geografia
Biologia
Historia
JęZYK ANGIELSKI
Opracowania
Szukaj w serwisie
Szukaj:
ANALIZA AGENCJI REKLAMOWEJ
Admin1 dnia marzec 12 2007 23:02:20

ANALIZA AGENCJI REKLAMOWEJ
„ALFA” S. C.

SPIS TREŁCI str.I. Informacje o firmie................................................ 2
1. Historia powstania i rozwoju firmy...................... 3
2. Dane o przedsiębiorstwie..................................... 3
3. Dane o osobach zarządzających firmą.................. 4
4. Dane o działalności gospodarczej przedsiębiorstwa..6
5. Odbiorcy............................................................... 8
6. Promocja firmy..................................................... 9
7. Konkurenci na rynku reklamy............................... 9
8. Misja przedsiębiorstwa.......................................... 9
9. Cele firmy ,,ALFA”..............................................10
II. Analiza ekonomiczna firmy................................ 13
1. Dane finansowe................................................... 14
2. Prognozy dotyczące prowadzonej działalności... 17
III. SWOT Analysis ................................................. 18
1. Modele sfer działania przedsiębiorstwa.............. 20
2. Modele funkcji.................................................... 22
3. Modele procesu................................................... 24
4. Modele danych.................................................... 26
5. Sparametryzowane opisy zadań.......................... 28
IV. Podstawowe problemy firmy............................. 31
V. Plan Przedsięwzięcia............................................ 33
1. Plan inwestycji.................................................... 34
2. Promocja............................................................. 34
VI. Posumowanie...................................................... 35
VII. ¬ródła................................................................. 37

ROZDZIA£ I

INFORMACJE O FIRMIE1.1 HISTORIA POWSTANIA I ROZWOJU FIRMY


Firma powstała w 1997 roku jako organizator imprez promocyjnych. Jednak właściciele szybko zauważyli korzyści płynące z różnych form promocji. Okazało się, bowiem, iż polski rynek reklamowy jest nadal nienasyconą gałęzią gospodarki i wciąż „raczkuje”. Wiele osób szuka bezskutecznie możliwości pokazania się na zewnątrz. Agencja ,,ALFA” zorganizowała już wiele imprez i wykonała wielką liczbę zleceń (głównie poligrafia i produkcja radiowo-telewizyjna), były to m. in. Festiwal Techniki Biurowej, współtworzenie Dni Sosnowca i Dni Bytomia oraz koncerty i dyskoteki. Profil działalności firmy jest na tyle elastyczny i szeroki, iż nie ma praktycznie możliwości, aby coś było nie wykonalne.1.2 DANE O PRZEDSIęBIORSTWIE


Nazwa:
Agencja Reklamy „ALFA” Spółka Cywilna
Siedziba firmy:
PL 32-332 Bukowno, ul. 3-go Maja 28
Numer statystyczny (REGON):
242289844
Numer identyfikacji podatkowej (NIP):
955-759-32-23
Telefon/fax:
+48 32/ 642 88 09
Pozostałe telefony:
+48 601 765 990
+48 601 667 002
+48 501 334 116
Forma własności:
Firma ,,ALFA” jest spółką cywilną posiadającą dwóch właścicieli: Pana Adama Mączke oraz Pana Ryszarda Nigot. Zyski są dzielone adekwatnie do wkładu obu właścicieli.

Data założenia:
15 maj 1997

Zatrudnienie:
w firmie zatrudnionych jest pięciu pracowników umysłowych na stałe. Ze względu na charakter przedsiębiorstwa wiele prac jest zlecanych osobom niezależnym.
Sposoby wynagradzania:
stawka podstawowa + premia + prowizja
Przynależność branżowa:
usługi, handel, wdrażanie zaawansowanych technologii w dziedzinie grafiki komputerowej
Powiązania z firmami krajowymi:
przede wszystkim liczne umowy o współpracę z wydawnictwami prasowymi, stacjami radiowymi i telewizyjnymi oraz wielu klientów z niemal każdej dziedziny gospodarki
Powiązania z firmami zagranicznymi:
główną formą współpracy z kontrahentami zagranicznymi jest produkcja dla nich spotów reklamowych, folderów, organizacja imprez promocyjnych i ogólne pokazanie ich produktów na naszym rynku


1.3 DANE O OSOBACH ZARZ¡DZAJ¡CYCH FIRM¡


Działalność każdej firmy zależy przede wszystkim od jej dobrej organizacji. Stworzenie w przedsiębiorstwie właściwej struktury organizacyjnej ma istotny wpływ na osiągane przez nie wyniki. Struktura organizacyjna powinna pozwalać na swobodny i szybki przepływ informacji wewnątrz przedsiębiorstwa oraz stworzenie dogodnego systemu kontroli wyników działalności poszczególnych komórek.
Struktura organizacyjna spółki ,,ALFA” jest ściśle dostosowana do wielkości przedsiębiorstwa oraz rodzaju prowadzonej działalności.
Całość działań firmy koordynuje dyrektor Adam Mączka. On też podejmuje wszystkie strategiczne decyzje związane ściśle z działalnością i funkcjonowaniem spółki. Podlega mu dyrektor biura handlowego Waldemar Duda, pełniący funkcję doradczą w firmie oraz zajmujący się bezpośrednim kontaktem z klientami. Pozwala to na szczegółowe kontrolowanie tego, co się dzieje z firmą.


Rys. 1. Struktura organizacyjna firmy1.4 DANE O DZIA£ALNOŁCI GOSPODARCZEJ PRZEDSIęBIORSTWA


Oferowane usługi:

 Reklama i promocja multimedialna na CD-ROM (prezentacja i oferty multimedialne)
 Grafika i animacja komputerowa (projektowanie, animacje filmowe, filmowe efekty specjalne i zdjęcia trickowe)
 Poligrafia (OFFSET, SITODRUK, TAMPONDRUK (plakaty, foldery, katalogi, segregatory, kalendarze, opakowania, wizytówki , bloczki biurowe z nadrukiem firmowym, papier firmowy, oferty handlowe oraz wszelkie zlecenia nietypowe i indywidualne)
 Produkcja gadgetów (nadruk na długopisach piórach w tym PARKER, WATERMAN, zapałkach, teczkach, zegarach, czapkach, otwieraczach, brelokach, itp.)
 Zakup mediów (czas reklamowy, sponsoring programów i nagród w dowolnej stacji telewizyjnej i radiowej, powierzchnie reklamowe w dowolnej prasie - np. Auto Łwiat, Motor, Gazeta Wyborcza, Auto Motor i Sport, Majster, Nasz Dom i Ogród, Moje Mieszkanie, Claudia, Olivia, Nowoczesne Stolarstwo, Murator, Cztery Kąty, itd.)
 Produkcja radiowo-telewizyjna (beta cam sp) (spoty reklamowe, filmy promocyjne i instruktażowe, teledyski muzyczne, dubbing, ud¼więkowienie, efekty specjalne, podkład muzyczny, filmowe efekty specjalne i zdjęcia trickowe, itp.)
 Umożliwiamy przegranie materiałów z profesjonalnego systemu telewizyjnego na systemy: VHS, Super VHS oraz konfekcjonowanie kaset w tych systemach.
 Przygotowanie kampanii reklamowej, media planu
 Oraz niekonwencjonalne formy reklamy: np. reklama na biletach kinowych – kupony rabatowe, konkursowe, reklama na pocztówkach,
 Ponadto zorganizujemy dla Państwa imprezę plenerową , uświetnimy ją koncertem, pokazem jazdy na rowerach górskich (cyklo trial), skokami spadochronowymi, akrobacjami lotniczymi.

Oferowane produkty:

- zaawansowane systemy graficzne i stacje roboczeprzykładowa oferta stacji roboczych:


System Zastosowanie Odbiorca
AGS RAPTOR
Procesor: PIII 933
Pamięć: 256 MB DIMM
Dysk: SCSI 40 GB
Grafika: Matrox G 550
Inne: skaner Agfa
Monitor: 17“ • Skład i naświetlanie dokumentów do druku
• Przygotowywanie rozdziałów barwnych • Studia DTP
• Naświetlarnie
• Małe pracownie graficzne
• Wydawnictwa prasowe
AGS RAPTOR ²
Procesor: 2x PIV 1,8
Pamięć: 512 MB RIMM
Dysk: SCSI 60 GB + macierz Grafika: GeForce 3
Inne: karta video Miro DV 1
Monitor: 21“ • Cyfrowa i nieliniowa obróbka video
• Montaż programów i filmów telewizyjnych
• Wirtualne studia telewizyjne • Stacje telewizyjne
• Wytwórnie filmowe
AGS RAPTOR ³
Procesor: AMD Athlon 1,4
Pamięć: 256 MB DDR
Dysk: 40 GB
Grafika: GliNT
Monitor: 19“ • CAD/CAM/CAE
• Grafika 3D • Studia graficzne
• Stacje telewizyjne
• Wytwórnie filmowe

Rys. 2. Procentowy udział poszczególnych elementów w zysku firmy
1.5 ODBIORCY

Nie da się sprecyzować określonej grupy odbiorców dla agencji reklamy. Odbiorcą może być każdy (nie tylko podmiot gospodarczy) kto pragnie w jakiś sposób pokazać swą firmę bąd¼ siebie „na zewnątrz”. Zdarzają się tak różne zlecenia jak wyprodukowanie spotu reklamowego dla dużej firmy zagranicznej (np. brytyjski Hammarite), wykonanie foldera promocyjnego (np. austriacki Friatec GmbH) czy przygotowanie katalogu zdjęć fotografa (np. artysta fotograf Konstanty Wróbel).
Natomiast jeżeli chodzi o komputerowe systemy graficzne to są one dostarczane tylko dla wąskiego kręgu odbiorców (głównie studia graficzne) specjalizującego się wąskich dziedzinach CAD/CAM/CAE oraz DTP/3D/NLVP.
Aktualnie jednymi z ważniejszych klientów firmy są:
Makro Cash & Carry, Office Centre, Friatec GmbH, Snake’s Music, Rurex, Del Piero, Prug-AirFirma na stałe współpracuje ze stacjami telewizyjnymi (Polsat/Polsat 2, TVN, TVP), stacjami radiowymi (RMF FM, TOP, Flash, Radio R), wydawnictwami (Gazeta Wyborcza, Trybuna Łląska, Dziennik Zachodni, Nasz Dom i Ogród, A+S) oraz innymi agencjami reklamy i zakładami usługowymi (drukarnie, naświetlarnie, pracownie sitodruku, etc).


1.6 PROMOCJA FIRMY


Firma tego typu nie potrzebuje promocji gdyż sama zajmuje się tworzeniem tego rynku. Agencja „ALFA” jest m. in. odpowiedzialna za przyjmowanie reklam do wydawnictwa „Wielka Turystyka” i pośredniczy w druku reklam w wielu innych wydawnictwach w Polsce. Dzięki uczestniczeniu w tzw. „Biznes-Mikserach” organizowanych przez firmę Personel Select – Doradztwo Kadrowe w katowickim klubie Cogitatur przedsiębiorstwo może zaistnieć nie tylko na rynku lokalnym,ale także globalnym. Na jednym z takich spotkań ludzi biznesu firma nawiązała współpracę z The Commercial Service Embassy of the United States of America, co stwarza nowe szerokie możliwości.


1.7 KONKURENCI NA RYNKU REKLAMY


Rynek reklamy jest jeszcze na tyle mały, iż konkurencja nie jest zbyt duża. Istnieje wiele firm zajmujących się częściowo tym, czym zajmuje się „ALFA s. c.”, jednakże specjalizują się one w wąskim paśmie usług a powyższa agencja działa na zasadzie full-service oferując niemalże wszystko, a to czego nie jest w stanie sama zrealizować zleca innym mniejszym podmiotom gospodarczym bąd¼ osobom prywatnym na umowę-zlecenie lub umowę o dzieło. Najwięcej konkurencji taka firma ma na rynku stołecznym, jednakże na razie zlecenia z Warszawy są sporadyczne.

1.8 MISJA PRZEDSIęBIORSTWA

Domeną działalności firmy jest sprzedaż usług dotyczących szeroko rozumianej promocji i reklamy. Można dzięki temu określić misję przedsiębiorstwa:


BYć W ODPOWIEDNIM MIEJSCU, W ODPOWIEDNIM CZASIE I ROBIć WSZYSTKO
CZEGO NIE S¡ W STANIE ZROBIć INNI.1.9 CELE FIRMY „ALFA”
Aktualnie firma stawia sobie kilka celów:
• Znaczne rozbudowanie sieci przedstawicieli handlowych i współpracowników
• Rozszerzanie usług o coraz to nowe dziedziny i bardziej niekonwencjonalne formy
• Zwiększanie obrotów i zysku
• Osiągnięcie perfekcji w zakresie obsług klientów
• Pozyskiwanie nowych partnerów
Rys. 2. Metodyka dekompozycji celów na zadania
Rys. 3. Podział celów w organizacji.

ROZDZIA£ II

ANALIZA EKONOMICZNA FIRMY2.1 DANE FINANSOWE


Poniżej przedstawione są tablice obrazujące posiadany przez firmę „ALFA” majątek trwały i obrotowy jak również rzeczowe wyniki działalności w roku 1999 i pierwszym kwartale 2000.


AKTYWA Stan na
1999 2000
Rok
- 0 - w - 1 - - 2 -
A. Majątek trwały (w. 02+08) 01 691695,48 2001155,78
I. Wartości niematerialne i trwałe 02 27370,40
1. Koszty organizacji 03
2. Koszty prac rozwojowych 04
3. Wartość firmy 05
4. Inne wartości niematerialne i prawne 06
5. Zaliczki na poczet wartości niematerialnych 07
II. Rzeczowy majątek trwały (w. 17..20) 08 691695,48 1973785,38
1. Grunty własne 09
2. Budynki i budowle 10 142355,58 138984,06
3. Urządzenia techniczne 11 62325,37 59121,93
4. Łrodki transportu 12 105971,61 92620,41
5. Pozostałe środki trwałe 13 378817,82 1683058,98
6. Inwestycje rozpoczęte 14 2225,10
7. Zaliczki na poczet inwestycji 15
III. Finansowy majątek trwały 16
1. Udziały i akcje 17
2. Papiery wartościowe 18
3. Udzielone pożyczki długoterminowe 19
4. Inne składniki finansowego majątku trwałego 20
IV. Należności długoterminowe 21
B. Majątek obrotowy (w. 23+29+35+38) 22 2433693,05 3263648,47
I. Zapasy (w. 24..28) 23 625014,22 288017,41
1. Materiały 24
2. Półprodukty i produkty w toku 25
3. Produkty gotowe 26
4. Towary 27 625014,22 288017,41
5. Zaliczki na poczet dostaw 28
II. Należności i roszczenia (w. 30..34) 29 1371804,46 2626466,54
1. Należności z tytułu dostaw i usług 30 1368365,17 2592345,33
2. Należności z tytułu podatków i dotacji 31 453,69 24310,71
3. Należności wewnątrzzakładowe 32
4. Pozostałe należności 33 2985,60 9810,50
5. Należności dochodzone na drodze sądowej 34
III. Papiery wartościowe przeznaczone do obr. 35
1. Udziały lub akcje własne do zbycia 36
2. Inne papiery wartościowe 37
IV. Łrodki pieniężne (w. 39.. 41) 38 436874,37 349164,52
1. Łrodki pieniężne w kasie 39 4660,63 218,74
2. Łrodki pieniężne w banku 40 432213,74 241078,21
3. Inne środki pieniężne (weksle, czeki obce...) 41 107867,57
C. Rozliczenia międzyokresowe (w. 43+44) 42 7016,53 5736,06
1. Czynniki rozlicz. międzyokresowe kosztów 43 7016,53
2. Inne rozliczenia międzyokresowe 44 57036,06
SUMA AKTYWÓW (A+B+C) 45 3132405,06 5270540,31


PASYWA Stan na
1999 2000
Rok
- 0 - w - 1 - - 2 -
A. Kapitał własny (w. 02..04+10..11+15) 01 262624,58 910722,06
I. Kapitał podstawowy 02 14000,00 14000,00
II. Wkład na poczet kapitału podstawowego 03
III. Kapitał zapasowy 04 328,07 328,07
1. Ze sprzedaży akcji powyżej ich wart. nomin. 05
2. Tworzony ustawowo 06
3. Tworzony zgodnie ze statutem lub umową 07
4. Z dopłat wspólników 08 328,07 328,07
5. Inny 09
IV. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 10 22755,95 22755,95
V. Pozostałe kapitały rezerwowe 11
VI. Nie podzielony wynik finansowy z lat ub. 12 225540,56 229744,92
1. Zysk (wielkość dodatnia) 13 225540,56 229744,92
2. Strata (wielkość ujemna) 14
VII. Wynik finansowy netto roku obrotowego 15 643893,12
1. Zysk netto 16 643893,12
2. Strata netto 17
3. Odpisy z wyniku finansowego roku obrot. 18
B. Rezerwy (w.20+21) 19 562822,85
1. Rezerwy na podatek dochodowy 20
2. Pozostałe rezerwy 21 562822,85
C. Zobowiązania długoterminowe (w. 23..25) 22
1. Długoterminowe pożyczki , obligacje, itp... 23
2. Długoterminowe kredyty bankowe 24
3. Pozostałe zobowiązania długoterminowe 25
D. Zobowiązania krótkoterminowe(w.27+38) 26 2286967,63 4359818,25
I. Zobowiązania krótkoterminowe 27 2280325,03 4344834,93
1. Pożyczki, obligacje i papiery wartościowe 28
2. Kredyty bankowe 29 112500,00 30000,00
3. Zaliczki otrzymane na poczet dostaw 30
4. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 31 2073400,05 4134684,54
5. Zobowiązania wekslowe 32
6. Zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ub. sp. 33 88773,73 157328,97
7. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 34
8. Zobowiązania wewnątrzzakładowe 35
9. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 36 5651,25 22821,42
II. Fundusze specjalne 37 6632,60 14983,32
E. Rozliczenia międzyokresowe (w. 39+40) 38 20000,00
1. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów 39
2. Przychody przyszłych okresów 40 20000,00
SUMA PASYWÓW (A+B+C+D+E) 41 3132405,06 5270540,31


KOSZTY I STRATY Kwoty za
1999 2000
Rok
- 0 - w - 1 - - 2 -
A. Koszty działalności operacyjnej(w.02..09) 01 3511989,56 7012690,44
I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 02 1103151,10 3216283,80
II. Zużycie materiałów i energii 03 93044,29 212484,07
III. Usługi obce 04 1669152,29 2606373,61
IV. Podatki i opłaty 05 5457,60 148266,51
V. Wynagrodzenia 06 184289,38 328977,18
VI. Łwiadczenia na rzecz pracowników 07 79030,30 127996,46
VII. Amortyzacja 08 117497,89 254487,39
VIII. Pozostałe 09 260366,71 117821,42
B. Zysk ze sprzedaży (w. 26-01) 10 762947,06 1130218,19
C. Pozostałe koszty operacyjne (w. 12+13) 11 647906,27 157439,57
I. Wartość sprzedanych składników maj. trwał. 12 51575,81
II. Pozostałe koszty operacyjne 13 596330,46 157439,57
D. Zysk na działalności operacyjnej(w.26-01+32-11) 14 243445,05 10957,49
E. Koszty finansowania (w. 16..18) 15 87550,56 200791,92
I. Odpłaty aktuali. wart. finans. majątku trwał. 16
II. Odsetki do zapłacenia 17 26410,89
III. Pozostałe 18 61139,67 200791,92
F. Zysk brutto na dział.gosp.(w.26-01+31-11+37-15) 19 175261,89 999888,12
G. Straty nadzwyczajne 20 13151,22
H. Zysk brutto (w.26-01+32-11+37-15+42-20) 21 163468,87 999888,12
I. Obow. obiciąż. wyniku finans. (w.23+24) 22 224873,00 355995,00
I. Podatek dochodowy 23 224873,00 355995,00
II. Pozostałe obowiązkowe obciążęnia 24
J. Zysk netto (w. 21-22) 25 64389,12KOSZTY I STRATY Kwoty za
1999 2000
Rok
- 0 - w - 1 - - 2 -
A. Przychody ze sprzedaży (w. 27..30) 26 4274936,62 8142908,63
I. Przychody ze sprzedaży produktów 27 2550997,32 3755393,11
II. Zmiana stanu produktów 28 13203,67
III. Przychody ze sprzedaży towarów i usług 29 1710735,63 4387515,52
IV. Koszty wytw. świad. na własne potrz. jedn. 30
B. Strata ze sprzedaży (w. 26-01) 31
C. Pozostałe przychody operacyjne (w. 33..35) 32 128404,26 122971,24
I. Przych. ze sprzed. składników mająt. trw. 33 121010,00
II. Dotacje 34
III. Pozostałe przychody operacyjne 35 7394,26 122971,24
D. Starta na dział. operacyjnej (w. 38..40) 36
E. Przychody finansowe (w. 38..40) 37 19367,40 104930,18
I. Dywidendy z tytułu udziałów 38
II. Odsetki uzyskane 39 19367,40
III. Pozostałe 40 104930,18
F. Strata brutto na dział.gosp.(w.26-01+32-11+37-15) 41
G. Zyski nadzwyczajne 42 1358,20
H. Strata brutto (w.26-01+32-11+37-15+42-20) 43
J. Strata netto (w. 22-23) 44 -61404,13

Powyższe zestawienia pokazują tendencje rozwojowe firmy w roku 1999 i pierwszym kwartale roku 2000. Majątek firmy wzrósł o 68%, jednakże zobowiązania również wzrosły (o 90%). Spółka podniosła swe zyski prawie pięć razy i znacznie zwiększyła przychód ze sprzedaży.

2.2 PROGNOZY DOTYCZ¡CE PROWADZONEJ
DZIA£ALNOŁCI

Od momentu powstania firmy w 1997 roku stale prowadzone są prace rozwojowe. Stale wzrasta również majątek firmy i pozycja na rynku reklamy. Zatrudnianych jest coraz więcej osób i rozwijane są kontakty z innymi firmami. Aby osiągnąć jeszcze wyższy poziom usług firma planuje zorganizowanie własnego „Biznes-Miksera”.


ROZDZIA£ III
SWOT ANALYSIS
MOCNE STRONY SZANSE

1. Młoda kadra
2. Fachowa kadra
3. Dobre usytuowanie
4. Doświadczenie
5. Dobra obsługa klienta
6. Gwarancje wyłączności
7. Możliwość rozbudowy zaplecza
8. Wypracowana renoma wśród
klientów
9. Pełna komputeryzacja
10. Dostęp do najnowszych technologii


1. Wzrost zapotrzebowania na tego
typu usługi
2. Ciągły rozwój technologii
3. Upadki innych firm
4. Możliwość poszerzenia
asortymentu zależnie od potrzeb
klientów
5. Pojawienie się nowych grup
klientów


S£ABE STRONY ZAGROźENIA

1. Kłopoty ze ściąganiem należności
2. Koszt jednostkowy wyższy niż głównych klientów
3. Podatność na naciski konkurencji

1. Brak płynności w przepływie gotówki
2. Ciągły wzrost konkurencyjności rynku
3. Wzrost sprzedaży substytutów
4. Niekonkurencyjne ceny
5. Wysoka stopa procentowa
6. Tworzenie nowych firm


3.1 MODELE SFER DZIA£ANIA PRZEDSIęBIORSTWA
2 – Model sfer działania.
3.2 MODELE FUNKCJI
Model funkcji stanowiska roboczego.

Racjonalny system obsługi stanowisk roboczych powinien:

- być planowy,
- mieć charakter zapobiegawczy,
- być kompleksowy,
- zapewniać niezawodność maszyn i urządzeń,
- być ekonomiczny,
- być scentralizowany.


3.3 MODEL PROCESU


Model dynamiczny procesu produkcji.

Ogólny model danych – wyrobów.


Model danych – usługi.


1.5 SPARAMETRYZOWANY OPIS ZADANIA
1. Zadanie
ZADANIE: Przyspieszenie realizacji naświetleń Nr: 5311
CEL: Poprawa szybkości obsługi klienta Nr: 3
KATEGORIA: Cele finansowe Priorytet: 6
PODCEL: Przyspieszenie obrotu środkami finansowymi Nr: 13
OPIS ZADANIA: Do stycznia 1999 roku firma realizowała naświetlanie klisz w Katowicach (Skan Studio 1), czas oczekiwania na realizację wynosił 24h, aktualnie firma korzysta z usług Studia Graficznego Sukces, gdzie czas oczekiwania skrócił się o 12h, jednak należałoby znale¼ć firmę jeszcze szybciej wykonującą daną usługę
WIELKOŁć ZADANIA: Przyspieszyć przepływ gotówki o 60%
TERMIN REALIZACJI: 1 lipca 1999 r.
KOSZT REALIZACJI ZADANIA: 5000 PLN
WIELKOŁć OSZCZęDNOŁCI: Wynikające z przyspieszenia obrotu środkami finansowymi
CZAS ZWROTU NAK£ADÓW: 3 miesiące
ŁRODKI KADROWE: -
ŁRODKI SPRZęTOWE: -
ŁRODKI MATERIA£OWE: -
INNE ŁRODKI NIEZBęDNE: -
OGRANICZENIA UTRUDNIAJ¡CE REALIZCJę ZADAń: Mała konkurencyjność na tym polu działania
NUMER PROBLEMU ZWI¡ZANEGO Z ZADANIEM: 12
OPRACOWA£: Dawid Banyś
ODPOWIEDZIALNY ZA REALIZACJę: Dawid Banyś
SPRAWDZI£: Adam Mączka – dyr.ds. finansów


2. Zadanie.
ZADANIE: Szybsze ściąganie należności Nr: 5312
CEL: Poprawa w realizacji usług Nr: 4
KATEGORIA: Cele finansowe Priorytet: 7
PODCEL: Szybszy obrót środkami finansowymi Nr: 14
OPIS ZADANIA: Do lipca 1999 r. firma ściągnęła zaległe należności
od ok.82% dłużników. Zadaniem firmy jest skrócenie
czasu oczekiwania na spłatę należności.
WIELKOŁć
ZADANIA: Osiągnąć 98% płatności w terminie
TERMIN
REALIZACJI: 1 luty 2000 r.
KOSZT
REALIZACJI
ZADANIA: 500 PLN
WIELKOŁć
OSZCZęDNOŁCI: Zwiększenie odsetek z tytułu nieterminowej spłaty
należności o ok.1800 PLN
CZAS ZWROTU
NAK£ADÓW: 4 miesiące
ŁRODKI
KADROWE: _
ŁRODKI
SPRZęTOWE: Telefon, fax, system komputerowy
ŁRODKI
MATERIA£OWE: Druki
INNE NIEZBęDNE
ŁRODKI: _
OGRANICZENIA
UTRUDNIAJ¡CE
REALIZACJę
ZADAń: Ograniczenia czasowe
NUMER PROBLEMU
ZWI¡ZANEGO
Z ZADANIEM: 23
OPRACOWA£: Dawid Banyś
ODPOWIEDZIALNY
ZA REALIZACJę: Dawid Banyś
SPRAWDZI£: Adam Mączka– dyr. ds. finansowych


3.Zadanie.
ZADANIE: Rozbudowanie bazy sprzętowej Nr: 5313
CEL: Zwiększenie bazy klientów Nr: 5
KATEGORIA: Cel techniczno-rozwojowy Priorytet: 32
PODCEL: Przyspieszenie wykonywania prac graficznych
i biurowych firmy Nr: 18
OPIS ZADANIA: Powiększenie bazy sprzętowej o dwa nowe
wysokowydajne komputery SGI, które zminimalizują
czas wykonywania prac i poprawią ich jakość
WIELKOŁć
ZADANIA: Zwiększyć liczbę zamówień
TERMIN
REALIZACJI: 15 marca 2001 r.
KOSZT
REALIZACJI
ZADANIA: 23000 PLN
WIELKOŁć
OSZCZęDNOŁCI: Zwiększenie budżetu przedsiębiorstwa
o ok. 1,2 mln PLN
CZAS ZWROTU
NAK£ADÓW: 8 miesięcy
ŁRODKI
KADROWE: -
ŁRODKI
SPRZęTOWE: -
ŁRODKI
MATERIA£OWE: -
INNE NIEZBęDNE
ŁRODKI: -
OGRANICZENIA
UTRUDNIAJ¡CE
REALIZACJę
ZADZń: Wybranie najlepszej oferty, czas potrzebny na
transport i montaż
NUMER PROBLEMU
ZWI¡ZANEGO
Z ZADANIEM: 26
OPRACOWA£: Dawid Banyś
ODPOWIEDZIALNY
ZA REALIZACJę: Dawid Banyś
SPRAWDZI£: Adam Mączka – dyr. ds. finansówROZDZIA£ IV

PODSTAWOWE PROBLEMY FIRMY
Głównymi problemami z jakimi boryka się firma ,,ALFA” s. c. są:

• Brak dostatecznego potencjału sprzętu – aktualnie używane stacje robocze dosyć często nie radzą sobie z dużą ilością przetwarzanych danych co powoduje problemy w składaniu dokumentów i obróbce video.
• Częste problemy ze ściąganiem należności od dłużników.
• Nieterminowe realizowanie usług przez drukarnie i naświetlarnie.ROZDZIA£ V

PLAN PRZEDSIęWZIęCIA


5.1 PLAN INWESTYCJI

Aby wzmocnić pozycję firmy zdecydowano się na zwiększenie ilości pracowników w dziale marketingu i sprzedaży oraz rozbudowanie bazy sprzętowej o dwa nowe wysokowydajne komputery SGI. Powinno to odpowiednio zwiększyć bazę klientów oraz przyspieszyć wykonywanie prac graficznych.5.2 PROMOCJA
W najbliższym czasie firma planuje wielką akcję promocyjną wspólnie z firmą PTK Centertel Idea, mającą na celu zachęcenie klientów do skorzystania z usług obu przedsiębiorstw. Każdy klient „ALFA” s. c., który dokona transakcji z agencją na sumę przynajmniej 10 000 PLN otrzyma gratis telefon komórkowy wraz z aktywacją


ROZDZIA£ VI

PODSUMOWANIE


Firma „ALFA s. c.” Jest dynamicznie rozwijającą się agencją reklamy o szerokich horyzontach i ma szansę w przyszłości zdobyć wielu klientów dzięki rzetelności i jakości swoich usług. Na razie jest na etapie rozwojowym i poszerza ciągle swoje osiągnięcia co pociąga za sobą pozyskiwanie nowych coraz lepszych i większych klientów.
Poziom kwalifikacji i doświadczeń młodej, ambitnej kadry menedżerskiej „ ALFA”, która ma podstawowe znaczenie dla sukcesu zaplanowanego przedsięwzięcia, będzie bardzo wysoki. Właściciele posiadają bogate doświadczenie menedżerskie związane z prowadzeniem agencji reklamowej. Praca w pionie administracyjno-biurowym będzie się odbywała w systemie jednozmianowym, gdzie docelowo będzie zatrudnione 10 osób.
Opierając się na danych księgowych agencji ,,ALFA” oraz innych faktach znanych w okresie opracowania biznes planu, można stwierdzić, że plan rozwoju ,,ALFA” s. c. :
• jest wykonalny w całym opisywanym zakresie,
• zapewnia sprawne funkcjonowanie firmy oraz obsługę kredytu,
• przynosi zyski,
• firma będzie przygotowana na ewentualną wojnę cenową.

W przyszłości agencja ,,ALFA” będzie chciała otworzyć swoje przedstawicielstwo w Katowicach.
Przeprowadzona analiza biznes planu wskazuje na osiągnięcie sukcesu i dużą zyskowność planowanego przedsięwzięcia przez firmę ,,ALFA”.


VII ¬RÓD£A


• Skrypt: prof. dr hab. Kazimierz Waćkowski, „Analiza Strategii Biznesu – Podstawy Metodyczne”, WSZMiJO, Katowice 1998
• Dokumenty udostępnione przez firmę „ALFA”.

0Komentarzy · 2961Czytań
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
Student

Analiza finansowa i           strategiczna
Bankowość
Ekonometria
Ekonomia - definicje
Filozofia
Finanse
Handel Zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli
          ekonomicznej

Integracja europejska
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Mikroekonomia
Ochrona środowiska
Podatki
Polityka
Prawo
Psychologia
Rachununkowość
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Stosunki
          międzynarodowe

Ubezpieczenia i ryzyko
Zarządzanie
Strona Główna · Prace · Dodaj Prace
Copyright © opracowania.info 2006
Wszystkie materialy zawarte na tej stronie sa wlasnoscią ich autora, nie ponosze odpowiedzialnosci za tresci zawarte w nich.
6066275 Unikalnych wizyt
Powered by Php-Fusion 2003-2005 and opracowania
Opracowania1 Opracowania2 Opracowania3 Opracowania4 Opracowania5 Opracowania6 Opracowania7 Opracowania8 Opracowania9 Opracowania10 Opracowania11 Opracowania12 Opracowania13 Opracowania14 Opracowania15 Opracowania16 Opracowania17 Opracowania18 Opracowania19 Opracowania20 Opracowania21 Opracowania22 Opracowania23 Opracowania24 Opracowania25 Opracowania26 Opracowania27 Opracowania28 Opracowania29 Opracowania30 Opracowania31 Opracowania32 Opracowania33 Opracowania34 Opracowania35 Opracowania36 Opracowania37 Opracowania38 Opracowania39