Strona Główna · Prace · Dodaj PraceLipiec 20 2024 11:45:04

Mapa Serwisu
Nawigacja
Strona Główna
Prace
Dodaj Prace
Kontakt
Szukaj
Jezyk Polski
WYPRACOWANIA
STRESZCZENIA
OPRACOWANIA
OMÓWIENIE LEKTUR
GRAMATYKA
BAJKI
PIEŁNI
MOTYW
INNE

Antyk
Łredniowiecze
Renesans
Barok
Oświecenie
Romantyzm
Pozytywizm
Młoda Polska
XX Lecie
Współczesność

Przedmioty ścisłe
Matematyka
Chemia
Fizyka
Informatyka
Pozostałe
Geografia
Biologia
Historia
JęZYK ANGIELSKI
Opracowania
Szukaj w serwisie
Szukaj:
HORTEX S.A.
Admin1 dnia marzec 12 2007 23:07:48HORTEX S.A.1. OPIS FIRMY HORTEX S.A.


HORTEX HOLDING SA to producent soków, nektarów i napojów oraz mrożonych warzyw, owoców i dań gotowych - artykułów spożywczych sprzedawanych pod jedną z najbardziej znanych polskich marek. Historia HORTEXU sięga lat czterdziestych ubiegłego wieku. Jest to jedna z tych rodzimych firm,
które mogą się odwoływać do tradycji i cennych doświadczeń polskiego ogrodnictwa.
Na przestrzeni dziesięcioleci przedsiębiorstwo urosło w swojej branży do rangi symbolu. Dziś marka HORTEX jest łatwo rozpoznawana, bezbłędnie kojarzona
z firmą oraz jej produktami zarówno w kraju, jak i za granicą.

Od kilkudziesięciu lat Hortex specjalizuje się w przetwarzaniu owoców
i warzyw. W swojej historii był zawsze promotorem nowoczesnych rozwiązań technologicznych, a klienci mogli liczyć na jego bogatą i atrakcyjną ofertę.
W ostatnich latach, dzięki przeprowadzonej restrukturyzacji, Hortex Holding SA stał się wyspecjalizowaną, dobrze zorganizowaną i prężnie zarządzaną firmą. Dziś siłę Horteksu stanowią: najnowsze technologie, nowoczesny park maszynowy, najwyższa jakość surowców oraz dynamiczny i fachowy zespół pracowników.
Z surowca z najlepszych plantacji, przetwarzanego zgodnie z rygorystycznymi procesami technologicznymi, HORTEX produkuje soki, nektary, napoje niegazowane oraz mrożonki z warzyw i owoców. A wszystko po to, by sprostać rosnącym wymaganiom konsumentów.

Nasza analizę przeprowadziłyśmy w oparciu o dostępne dane głównie
ze ¼ródeł internetowych firmy HORTEX S.A..

Praca składa się z trzech, ściśle ze sobą związanych części na które składają się:

- cykl życia produktu,
- analiza i projektowanie portfela produkcji,
- punktowa ocena kluczowych czynników sukcesu.2. CYKL źYCIA PRODUKTU


Jednym ze sposobów analizy potencjału strategicznego każdego przedsiębiorstwa , w tym HOTREX S.A. jest analiza cyklu życia produktów,
które przedsiębiorstwo wytwarza. W niniejszej pracy wzięłyśmy pod uwagę cztery podstawowe grupy produktów produkowanych przez HORTEX S.A., a mianowicie soki owocowe, soki warzywne, mrożonki, oraz zupy w kartonach.

Tabela 1: Ocena portfela produkcji


Produkty
Wzrost rynku
Udział produktu
w sprzedaży ogółem
(w %)


Zysk ze sprzedaży produktu
powolny szybki stabilizacja spadek do 10 10-30 powyżej 30 spadek powolny wzrost szybki wzrost
Soki owocowe + + +
Soki warzywne + + +
Mrożonki + + +
Zupy w kartonach + + +Na podstawie Tabeli 1 możemy odczytać, ze największy udział w sprzedaży ogółem zajmują soki owocowe, bo aż ponad 30%, a ponieważ wzrost rynku jest ustabilizowany, a wiec firma osiąga stały wzrost zysków ze sprzedaży. Wzrost rynku soków warzywnych jest powolny, jednakże ich sprzedaż stanowi około 21 % całkowitej sprzedaży produktów HORTEXU, a zyski stale wzrastają. Najmniejszy udział w sprzedaży odnotowują zupy w kartonach, jako że jest to produkt w fazie wprowadzenia i dopiero co zaczyna cieszyć się zaufaniem klientów a firma szybkim tempem wzrostu zysków ze sprzedaży.Tabela 2: Klasyfikacja wyrobów według faz życia
Faza cyklu życia produktu

Nazwa wyrobu
Faza wprowadzenia na rynek zupy w kartonach
Faza wzrostu soki warzywne
Faza dojrzałości soki owocowe
Faza schyłkowa mrożonkiW HORTEX S.A. stale prowadzone są badania techniczne i konstrukcyjnej
nad wprowadzaniem nowych produktów na rynek , celem zaspokojenia gustów stałych klientów i pozyskania nowych, a także utrzymania przewagi konkurencyjnej. Od momentu powstania pomysłu do jego opracowania pod względem konstrukcyjnym, technologicznym itp. mija czas średnio trzech miesięcy, a od momentu wytworzenia serii próbnej do jej wprowadzenia około jednego miesiąca.

W HORTEX S.A. płynność zastępowania nowych produktów jest bardzo duża.
Prace nad wyrobami – następcami rozpoczynają się wtedy, gdy wyrób pierwotny jest w fazie wchodzenie na rynek. Oznacza to:
- stałe dysponowanie duża masą zysku,
- posiadanie co najmniej dwóch produktów, które przynoszą zysk,
- niewielki zakłócenia wahań cyklu masy zysku pochodzącego z bieżącej działalności przedsiębiorstwa,
- zdolność finansowania ( w sposób ciągły) produktów-następców,
- stałe, poważne zaangażowanie kapitałowe w działalność badawczo-rozwojową, projektową i wprowadzanie wyrobów na rynek

Rysunek 1: Krzywe cyklu życia produktów


3. ANALIZA I PROJEKTOWANIE PORTFELA PRODUKCJI


Tabela 3: Dane o wyrobach


Wyroby lub grupy wyrobów Tempo wzrostu rynku Przewidywana dynamika rynku Udział
w sprzedaży całkowitej Względny udział
w rynku Przepływy finansowe Faza cyklu życia
< = > ↓ = ↑ mały średni duży < 1 > ++ + 0 - -- W R D S
1. Soki owocowe
2. Soki warzywne
3. Mrożonki
4. Zupy w kartonach
+ +
+
+
+ +

+
+


9%
21%
15% 55%

+
+ +
+ +


+
+

+


+
+ +

+


Grupy wyrobów firmy HORTEX S.A., które poddajemy analizie to: soki owocowe, soki warzywne, mrożonki, zupy w kartonach. Są to produkty powszechnie znane i zapewniające firmie wysoką pozycję na rynku.
Tempo wzrostu sektorów rynków poszczególnych produktów oceniamy następująco:
• rynek soków owocowych – tempo wzrostu przeciętne, gdyż istnieje wielu producentów, a konsumpcja powinna utrzymać się na stałym poziomie;
• rynek soków warzywnych – tempo wzrostu niższe niż w całej gospodarce, z uwagi na duże spożycie produktów substytucyjnych, jakimi są soki owocowe;
• rynek mrożonek i zup w kartonach – z uwagi na szybsze tempo życia i mniejszą ilość czasu wolnego – tempo wzrostu wyższe niż w całej gospodarce.
Uważamy, że obecne tempo wzrostu rynku w przypadku mrożonek i zup w kartonach wzrośnie, soków owocowych – utrzyma się na obecnym poziomie, natomiast odnośnie soków warzywnych – zmniejszy się.
Udział grup wyrobów rocznej sprzedaży przedsiębiorstwa ogółem kształtuje się w sposób następujący:
• soki owocowe – 55%;
• soki warzywne – 21%;
• mrożonki – 15%;
• zupy w kartonach – 9%.
Soki owocowe, jako najbardziej znany i najpowszechniej kupowany produkt firmy, mają największy udział w sprzedaży, natomiast zupy w kartonie są produktem stosunkowo nowym i dopiero dążą do zajęcia wysokiej pozycji.
Przepływy pieniężne generowane przez każdy z wyrobów oceniamy ogólnie jako dodatnie, jedynie w przypadku mrożonek, z uwagi na silną konkurencję, przychody mogą równoważyć koszty.
Na podstawie Tabeli 2 określiłyśmy, w jakiej fazie życia znajduje się każdy z wyrobów:
• faza wprowadzenia na rynek – zupy w kartonach;
• faza wzrostu – soki warzywne;
• faza dojrzałości - soki owocowe;
• faza schyłkowa – mrożonki.
ANALIZA PORTFELA PRODUKCJI

Rysunek 2: Obecny portfel produkcji (macierz BCG)

Na podstawie Rysunku 2 można zauważyć, iż wśród wybranych przez nas grup produktów firmy HORTEX S.A. przeważają produkty „dojne krowy”, które charakteryzują się wysoką rentownością oraz małymi potrzebami finansowymi. Należą tu soki warzywne oraz owocowe, które generują większość przychodów przedsiębiorstwa. Nadwyżka finansowa ze sprzedaży tych produktów jest inwestowana w rozwój innych produktów.
Zupy w kartonach są „gwiazdą”, czyli mają wysoką rentowność przy jednoczesnych dużych potrzebach finansowych, ponieważ jest to produkt stosunkowo nowy, na którego promocję należy obecnie ponieść spore wydatki.
Mrożonki to „dylemat”. Należy zastanowić się , czy w ten produkt nadal inwestować, gdyż ma niewielki udział w szybko wzrastającym rynku, czy wycofać go z rynku. Konieczna jest konfrontacja atrakcyjności rynku oraz rozważyć konieczność znacznych wydatków.

PRZYSZ£Y PORTFEL PRODUKCJI
Na podstawie dostępnych danych uważamy, iż nie należy rezygnować z żadnej z grup produktów wytwarzanych przez firmę HORTEX S.A., gdyż powracająca moda na zdrowe odżywianie może sprawić, iż konsumenci będą chętniej kupować produkty pochodzenia roślinnego.

Rysunek 3: Przyszły portfel produkcji (macierz BCG)

Należy inwestować w „dylemat” – mrożonki, ponieważ konsumenci w są coraz bardziej zapracowani i częściej kierują się ku daniom gotowym, czyli np. zamrożonym.
Obecne „gwiazdy” mogą w niedługim czasie stać się „dojnymi krowami”, z uwagi na preferencje ludności odnośnie zdrowego odżywiania, a także wegetarianizmu.
Biorąc pod uwagę wyżej wymienione czynniki, przydatne może okazać się podjęcie prac nad nowymi produktami, wytwarzanymi z warzyw i owoców.

4. PUNKTOWA OCENA KLUCZOWYCH CZYNNIKÓW SUKCESUTabela 4: Kluczowe czynniki sukcesu

Lp. KCS Waga
1 –3 Ocena
1 – 5 Wartość ważona
1 Udział procentowy w rynku 3 5 15
2 Dynamika rynku 2 3 6
3 Relacja kosztów zmiennych i stałych 2 2 4
4 Struktura kosztów 2 2 4
5 Stopień znajomości firmy przez klientów 1 4 4
6 Stopień znajomości wyrobów przez klientów 2 5 10
7 Ocena jakości produkcji 3 5 15
8 Konkurencyjność technologii 2 2 4
9 Wielkość nakładów na nowe technologie 2 3 6
10 Rentowność firmy 3 3 9
11 Potencjał finansowy 3 4 12
12 Kwalifikacje pracowników 2 3 6
13 Jakość realizowanej strategii 3 4 12
£ączna ocena 30 107


£ączna maksymalna ocena = 150
Ocena naszej firmy = 107

0Komentarzy · 1627Czytań
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
Student

Analiza finansowa i           strategiczna
Bankowość
Ekonometria
Ekonomia - definicje
Filozofia
Finanse
Handel Zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli
          ekonomicznej

Integracja europejska
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Mikroekonomia
Ochrona środowiska
Podatki
Polityka
Prawo
Psychologia
Rachununkowość
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Stosunki
          międzynarodowe

Ubezpieczenia i ryzyko
Zarządzanie
Strona Główna · Prace · Dodaj Prace
Copyright © opracowania.info 2006
Wszystkie materialy zawarte na tej stronie sa wlasnoscią ich autora, nie ponosze odpowiedzialnosci za tresci zawarte w nich.
6107719 Unikalnych wizyt
Powered by Php-Fusion 2003-2005 and opracowania
Opracowania1 Opracowania2 Opracowania3 Opracowania4 Opracowania5 Opracowania6 Opracowania7 Opracowania8 Opracowania9 Opracowania10 Opracowania11 Opracowania12 Opracowania13 Opracowania14 Opracowania15 Opracowania16 Opracowania17 Opracowania18 Opracowania19 Opracowania20 Opracowania21 Opracowania22 Opracowania23 Opracowania24 Opracowania25 Opracowania26 Opracowania27 Opracowania28 Opracowania29 Opracowania30 Opracowania31 Opracowania32 Opracowania33 Opracowania34 Opracowania35 Opracowania36 Opracowania37 Opracowania38 Opracowania39