Strona Główna · Prace · Dodaj PraceLipiec 20 2024 12:19:46

Mapa Serwisu
Nawigacja
Strona Główna
Prace
Dodaj Prace
Kontakt
Szukaj
Jezyk Polski
WYPRACOWANIA
STRESZCZENIA
OPRACOWANIA
OMÓWIENIE LEKTUR
GRAMATYKA
BAJKI
PIEŁNI
MOTYW
INNE

Antyk
Łredniowiecze
Renesans
Barok
Oświecenie
Romantyzm
Pozytywizm
Młoda Polska
XX Lecie
Współczesność

Przedmioty ścisłe
Matematyka
Chemia
Fizyka
Informatyka
Pozostałe
Geografia
Biologia
Historia
JęZYK ANGIELSKI
Opracowania
Szukaj w serwisie
Szukaj:
ANALIZA OTOCZENIA FIRMY
Admin1 dnia marzec 12 2007 23:13:38
\ANALIZA OTOCZENIA FIRMY
INTERSPEED sp. z o.o
.1. Charakterystyka firmy
a. Dane ogólne
Firma INTERSPEED sp. z o.o. to dostawca Internetu, działający od 1997 roku na podstawie koncesji Ministra £ączności.
W jego szerokiej ofercie można znale¼ć wszystko co jest potrzebne by umożliwić dostęp i w pełni wykorzystać możliwości jakie stwarza Internet.
Na uwagę w historii rozwoju tej firmy zasługuje fakt iż na początku roku 2002 pozyskała ona inwestora zagranicznego, kanadyjską firmę Pacific Bell International Ltd i nawiązała kontakty handlowe z partnerami w południowo-wschodniej i USA m.in, firma Skynet Hong Kong.
Wybór tej firmy spośród wielu innych polskich firm internetowych dokonał się dzięki przyjętej strategii rozwoju. Należy do niej miedzy innymi wdrażanie nowatorskich, najlepszych i najnowocześniejszych rozwiązań sprzętowo-programowych, promowanie młodych i obiecujących talentów oraz rzetelne realizowanie dużych kontraktów.
Firma ta działa na terenie północnej i północno-wschodniej Polski. Zatrudnia ona głównie młodych, energicznych, o wysokiej motywacji i kwalifikacjach specjalistów z wykształceniem w większości technicznym. Ponad połowa z zatrudnionych ma wykształcenie wyższe z których tylko około 20% włada biegle językiem obcym z czego 30% - językiem rosyjskim; 25% - językiem niemieckim; 45% - językiem angielskim.
Firma ta w swojej działalności stosowała i stosuje nowoczesne technologie informatyczne:
• w 1997 roku jako jedna z pierwszych firm w Polsce, oferowała dostęp do Internetu w technologii 56k,
• w 1998 roku jako pierwsza firma w Polsce zaoferowała możliwość dostępu do poczty elektronicznej za pośrednictwem stron WWW,
• w 1999 roku uruchomiła jeden z pierwszych w Polsce dostęp do Internetu oparty o system callback, o nazwie NOW-ACC [nowak], oferujący niższą od lokalnej stawki połączenia telefonicznego cenę korzystania z Internetu,
• pod koniec 1999 uruchomiła jeden z pierwszych w Polsce zautomatyzowanych systemów sprzedaży usług internetowych, pozwalający na samodzielne zakładanie kont pocztowych, serwerów WWW,
• w 2000r jako pierwsza w Polsce umożliwiła klientom dostęp do poczty za pośrednictwem telefonów komórkowych i protokołu WAP.

b. Zakres działalności
Firma INTERSPEED w swojej dotychczasowej działalności prowadzi następujące usługi związane z Internetem i rynkiem informatycznym:

(1) Usługi dostępu do internetu (od 1997 roku)
to grupa usług, które pozwolą połączyć się z Internetem. Różnorodność oferty zapewni każdemu klientowi rozwiązanie odpowiednie do jego potrzeb. Podmiotom gospodarczym i osobom prywatnym zapewniamy dostęp do Internetu za pośrednictwem łączy telefonicznych analogowych i ISDN. Uruchamiamy także łącza stale w nowoczesnych, szybkich technologiach cyfrowych linii xDSL oraz SDSL.

(2) Usługi hostingowe (od 1998 roku)
Dzięki tym usługom można w ciągu kilku minut umieścić informacje o swojej firmie w Internecie i uzyskać własny adres poczty elektronicznej. Usługi te realizuje uruchomiony z końcem 1999 roku system PowerWeb. Oprócz możliwości samodzielnego założenia kont e-mail, uruchomienia i zarządzania serwerem WWW, rejestracji domen internetowych, udostępnia on szereg usług dodatkowych, jak np. korzystanie z poczty e mail poprzez strony WWW lub telefony komórkowe WAP, aliasy i forwarding, dostęp do liczników odwiedzin i statystyk, itp.

(3) Usługi outsourcingowe (od 2000 roku)
oraz dostawa profesjonalnego sprzętu, projektowanie systemów, dostawa profesjonalnego sprzętu informatycznego, sieciowego i oprogramowania, oraz szkolenie w jego wykorzystaniu. Łwiadczy także usługi zarządzania serwerami i systemami pozostającymi pod ich opieką. Wykwalifikowana kadra jest w stanie wykryć, zdiagnozować i usunąć każdy problem, a stosowane przez nich mechanizmy kopii bezpieczeństwa zabezpieczają przed utratą cennych danych.

(4) Projektowanie i wykonanie stron WWW (od 2000 roku)
oraz prezentacji multimedialnych, począwszy od niewielkich prezentacji aż po bardzo rozbudowane serwisy internetowe oraz prezentacje na płytach CD_ROM (firma dysponuje doświadczonym zespołem grafików i programistów)

(5) Usługi informacyjno-marketingowe związane z Internetem (od 2001 roku) oraz szkolenia i doradztwo w zakresie obsługi i wykorzystania Internetu.

(6) Projektowanie i wykonywanie kompleksowych
rozwiązań sieci komputerowych (od 2002 roku dzięki inwestorowi zagranicznemu) - lokalnych i rozległych - w tym zabezpieczenia przed nieuprawnionym dostępem do danych.

c. Plany firmy
Dzięki stopniowemu wchodzeniu na rynek informatyczny i uzyskanym wynikom finansowym rozwijanie działalności usług internetowych i informatycznych firma finansowała inwestycje w połowie dzięki wypracowanym środkom a w połowie finansowana była z kredytów.
W związku z pozyskaniem inwestora zagranicznego firma zamierza dalej inwestować w swoją działalność w dotychczasowym sektorze. Przed podjęciem decyzji co do zakresu inwestycji tzn. czy w rozwój dotychczasowych usług czy wprowadzenie nowych (eHandel) potrzebna jest analiza otoczenia firmy, co jest tematem niniejszej pracy.


2. Analiza makrootoczenia (Arkusz analizy PEST patrz Załącznik 1.)

a. Czynniki polityczne i prawne
(1) Integracja z UE
Przewidywanie wstąpienie Polski do Unii Europejskiej 1 maja 2004 roku zostało ogłoszone więc jest wielce prawdopodobne że tak się stanie. Wpływa to dodatnio na wartość złotego co z kolei potania import i w wypadku gdy większość nowoczesnych technologii jest importowana to silny złoty jest pożądany. Dodatkowo perspektywa wstąpienia do Unii zachęca zagranicznych inwestorów do inwestowania w polskiej gospodarce co dodatnio wpływa na rozwój całej gospodarki. Dodatkowo powiększy się rynek zbytu a także konkurencja co dla przedsiębiorstw słabych może być niebezpieczne.
- Przewidywane wstąpienie do UE;
- Siła wpływu +4;(2) Stabilność rządów
Stabilność rządów wpływa dodatnio na gospodarkę i zachowania inwestorów zagranicznych. Analizując skład koalicji rządowej należy spodziewać się kontynuacji. Mało prawdopodobna zmiana koalicji.
- Przewidywane rządy obecnej koalicji do końca obecnej kadencji;
- Siła wpływu +2;

(3) Restrykcyjna polityka podatkowa
Przewidywany wzrost podatków od przedsiębiorstw (CIT) ujemnie wpłynie na plany przedsiębiorstw w roku 2003 oraz ich wyniki finansowe. Przewiduje się utrzymanie lub zmniejszenie tego podatku w roku 2004.
- Przewidywany wzrost fiskalizmu w roku 2003;
- Siła wpływu –4

(4) Porządek prawny
Istniejące normy prawne są mało czytelne i skomplikowane. Oprócz ustawy o podpisie elektronicznym brak jest w polskim ustawodawstwie przepisów odnoszących się do Internetu i handlu elektronicznego. W związku z tym wszystkie transakcje i działalność prowadzona jest w ramach wyznaczonych przez obowiązujące już akty prawne, opracowane zasadniczo z myślą o tradycyjnej gospodarce.
- Przewiduje się brak zmian w zakresie ustawodawstwa w najbliższym roku
- Siła wpływu -1

b. Czynniki ekonomiczne
(1) Wzrost gospodarczy
Zakładany przez rząd 3% wzrost gospodarczy w roku 2003 potwierdza większość analityków, biorąc pod uwagę wyniki przedsiębiorstw i koniunkturę w III kwartale 2002 (wzrost produkcji przemysłowej o 3,2%). Daje się zauważyć niepewność w wypadku wojny z Irakiem i wzrostem cen ropy naftowej, co pogorszyło by sytuację gospodarzą w świecie a tym samym w Polsce.
- Prawdopodobny wzrost gospodarzy w przyszłym roku około 3% oraz przewidywany wzrost inwestycji w granicach 3.5% - 8%;
- Siła wpływu +5;


(2) Stopa bezrobocia
Biorąc pod uwagę opinię analityków że takiej gospodarce jak polska spadek bezrobocia następuje przy 5% wzroście gospodarczym, nie przewiduje się znaczącego spadku bezrobocia. Bezrobocie ujemnie wpływa na zamożność społeczeństwa a tym samym na dynamikę i wzrost konsumpcji, jednak pomimo przewidywania utrzymania bezrbocia w 2003 na poziomie IV kw 2002 analitycy przewidują wzrost konsumpcji prywatnej na poziomie 2,5-4%.
- Prawdopodobnie procent bezrobocia bez zmian;
- Siły oddziaływania –1;

(3) Wzrost stóp procentowych
Biorąc pod uwagę ciągle spadającą inflację Rada Polityki Pieniężnej kilkakrotnie obniżyła stopy procentowe banku centralnego, co wpłynęło na oprocentowanie kredytów i depozytów. Obniżki (szczególnie oprocentowanie kredytów) nie były tak duże jak się spodziewano (głównie dzięki rosnącym kredytom zagrożonym i rezerw na nie), w efekcie nie nastąpiło ożywienie inwestycji i wzrost gospodarczy jak się spodziewano.
- Duże prawdopodobieństwo kontynuacji obniżania stóp procentowych;
- Siła wpływu +3;

(4) Kursy walut – wartość złotego
Wartość złotego w stosunku do dolara rośnie w związku z wyznaczeniem daty wstąpienia Polski do UE. Stosunek złoty EURO bez zmian. Drogi złoty jest korzystny z punktu widzenia importu, a niekorzystny z punktu widzenia eksportu. Stosunek złoty do dolara staje się coraz mniej ważny w związku z przejściem większości firm na rozliczenia w EURO.
- Przewiduje się stabilizację wartości złotego po chwilowym ożywieniu;
- Siła wpływu +1;

(5) Inflacja
Inflacja ustabilizowała się na poziomie niższym niż w UE co wpływa na obniżki stóp procentowych i oprocentowania kredytów. Sytuacje ta pozwala z większą pewności planować inwestycje w roku przyszłym.
- Przewidywane utrzymanie poziomu inflacji w 2003 z 4 kwartału 2002;
- Siła wpływu +3;

c. Czynniki społeczne
(1) Wyż demograficzny
Generalnie bieżący przyrost naturalny ma mały wpływ na bieżącą sytuację gospodarczą, będzie miał wpływ w perspektywie paru lat. Ważnym natomiast jest obecny wyż demograficzny który powoduje problemy z bezrobociem. Ma on też dodatni wpływ na branże tzn. coraz więcej przybywa ludzi z tzw. pokolenia komputerowego co może ożywić rynek.
- Przewidywany wzrost populacji znającej i używającej komputerów i Internetu.
- Siła wpływu +2;

(2) Powiększenie nastrojów populistycznych
Może doprowadzić do niepokojów społecznych i strajków a w konsekwencji do odstraszenia inwestorów i kryzysu gospodarczego.
- Wystąpienie niepokojów jest równie prawdopodobne co stabilizacja nastrojów w tym zakresie;
- Siła wpływu od –1 do +2;

(3) Nowe wzorce konsumpcji
Wstąpienie do UE, otwarcie granic i swobodny dostęp do informacji stopniowo zmienia wzorce zachowań społecznych w Polsce co dodatnio wpływa na postawy konsumpcyjne społeczeństwa i jego stosunek do nowoczesnych technologii.
- Przewidywane zmiany zachowań społecznych;
- Siła wpływu +2;

d. Czynniki technologiczne
(1) Rozwój technologii informatycznych
Rozwój technologii informatycznych powoduje z jednej strony obniżkę produktów, a z drugiej strony uproszczenie obsługi co zachęca ich do zakupów. Pozwala również firmom na obniżenie kosztów.
- Przewidywany dalszy rozwój technologii informatycznych;
- Siła wpływu +4;

(2) Rozwój nowoczesnych technologii telekomunikacyjnych a w tym telefonii trzeciej generacji UMTS i łączności satelitarnej.
Rozwój technologii telekomunikacyjnych pozwala przesyłać coraz więcej danych z coraz większą szybkością. Pozwala też uniknąć ograniczeń sieciowych w związku z wykorzystaniem łączności satelitarnej. W Polskiej rzeczywistości może to pozwolić przełamać monopol TPSA która utrzymuje wysokie ceny dostępu do Internetu poprzez sić telefoniczną (wyższe niż w UE).
- Przewidywany dynamiczny rozwój w łączności satelitarnej i wykorzystania jej w dostępie do Internetu i przesyłaniu danych.
- Siła wpływu +4
(3) Postępująca automatyzacja
Rosnąca automatyzacja zwiększa zapotrzebowanie na technologie informatyczne jak również na szybkość dostępu do informacji i jej przesyłanie co dodatnio wpływa na obniżenie kosztów produkcji oraz stały rozwój branży informatyczno/ internetowej.
- Kontynuacja zwiększenia udziału w produkcji zaawansowanych technologii.
- Siła wpływu +3 .

3. Analiza mikrootoczenia (Arkusz analizy SWOT patrz Załącznik 2.)

a. Handel w Internecie
Polski rynek handlu elektronicznego zaczął należeć do firm, które umiejętnie wykorzystują możliwości Internetu. Z drugiej strony, choć eSklepy zaczynają odnosić sukcesy w sprzedaży i przynosić zyski, mają jeszcze wiele do zrobienia, jeśli chodzi o dopracowanie funkcjonalności serwisów czy warunków zakupu.
Z poniższej analizy można się dowiedzieć się m.in. nie tylko na temat rozwoju rynku sklepów internetowych, jego perspektyw i ograniczeń oraz reakcji na recesję, ale też poznać, jak sklep funkcjonuje od środka (zatrudnienie, asortyment, formy promocji, sposoby płatności i dystrybucji zamówionych towarów itd.). Z raportu można dowiedzieć się również ile wyniosła sprzedaż sklepów internetowych, jaka była wartość transakcji, i jakie są narzucane marże.

b. Europejski Internet
Polacy coraz częściej posługują się komputerami i Internetem, ale są nadal pod tym względem daleko z tyłu za Unią Europejską i innymi czołowymi kandydatami do UE. Unijne biuro statystyczne Eurostat podało, że 2001 roku liczba komputerów osobistych w Polsce wzrosła do 3,3 mln, użytkowników Internetu do – do 3,8 mln. Oznacza to przyrost w stosunku do poprzedniego roku odpowiednio 23,6 i 35,7%.
Ale w tym samym czasie jeszcze szybciej rosła liczba internautów w Czechach i na Węgrzech, mimo że już wcześniej zyskały w tym względzie przewagę nad Polską pewne zmniejszenie dystansu nastąpiło tylko w liczbie komputerów). Ale nawet one miały jeszcze sporo do nadrobienia w stosunku do średniej w UE. Spośród krajów Europy Łrodkowej i Wschodniej tylko Estonia i Słowenia osiągnęły już w niektórych dziedzinach średnią unijną.
Oba kraje miały na przykład w końcu 2001 roku po 30 użytkowników Internetu na stu mieszkańców – wobec 31,4 w Unii. W Polsce było w tym czasie 19,8 internatutów na stu mieszkańców, na Węgrzech – 14,8, a w Czechach – 13,6.
Polacy wydają zdecydowanie mniej od Unii i innych czołowych kandydatów na urządzenia technologii informatycznej – w 2001 roku było to 75 EURO na jednego mieszkańca i 1,7% PKB (regres w stosunku do 2000 roku). W Czechach wska¼niki te osiągnęły 168 EURO i 3,1%, a w Unii 777 EURO i 3,4%.
Wskutek wysokich cen i konieczności rozbudowy sieci Polacy wydali w zeszłym roku stosunkowo więcej na telekomunikację niż mieszkańcy Unii – 8.8 mld euro czyli 4,6 PKB w porównaniu z 3,3% w Unii . W Czechach i na Węgrzech te wydatki były proporcjonalnie jeszcze większe i wynosiły ponad 5% PKB.
Polska dołączyła w marcu na szczycie w Barcelonie do unijnej „strategii z Lizbony”, której celem jest dogonienie Stanów Zjednoczonych i uczynienie Z Unii do 2010 roku najbardziej dynamicznej i konkurencyjnej gospodarki świata.
Jednym z narzędzi osiągnięcia tego celu ma być upowszechnienie internetu i najnowocześniejszych technik telekomunikacyjnych w życiu codziennym i gospodarczym państw członkowskich UE.

c. Polski Internet
Z badań TNS OBOP i SMG/KRC wynika, że w końcu roku 2001 wśród naszych rodaków było 19,8% osób korzystających z Internetu. Daje to około 4 mln internautów, co mniej więcej odpowiada liczbie użytkowników jaką odnotowują portale o największym zasięgu. Na szybki rozwój internautów wpływa wiele czynników. Niewątpliwie zainteresowanie internetem rośnie dzięki rozwojowi sieci. Poza tym do rzeszy korzystających z internetu dołącza więcej użytkowników ze wsi. Więcej ludzi zaczęło doceniać wagę internetu. Bez wątpienia oprócz wymienionych powodów duże znaczenie mogły mieć także wydarzenia z 11 września. Internet stał się najlepszym sposobem zdobywania informacji.
Mimo iż liczba ta rośnie, to raczej nie należy spodziewać się po tej stronie przyczyn pozytywnej rewolucji w świecie internetowego biznesu. Znacznie ważniejsze dla jego rozwoju będą miały w najbliższym czasie jakość dostępu i zmiany mentalności klientów, reklamodawców i urzędników.


d. Kto korzysta
Największy odsetek internautów mieszka w miastach powyżej 500tys. Mieszkańców 34,5%. Na wsi odsetek korzystających wyra¼nie wzrósł z 6,8 w 1999roku do 16,7 w roku 2001. Wśród korzystających z intenetu najliczniej reprezentowane są osoby z 2-3 letnim stażem w użytkowaniu komputera.

e. Zakupy w sieci
Wyra¼nie wzrósł odsetek osób dokonujących zakupów w sieci ciągu ostatniego roku zakupów w sieci dokonało ponad 15 % badanych. W przepadku 30% był to zakup jednorazowy. Co trzecia osoba spośród kupujących przez internet zrobiła to dwa razy, a co czwarta dokonała zakupu przynajmniej czterokrotnie.
Asortyment nie zmienił się znacząco w przeciągu ostatnich miesięcy. Na pierwszym miejscu znajdują się książki i wydawnictwa – aż 30% sklepów oferuje ten typ produktu. Na drugim miejscu znajdują się multimedia (wzrost z 12,2% do 18,2% sklepów, które w swojej ofercie proponują multimedia), zaraz za nimi uplasowało się oprogramowanie (spadek z 16,3 do 15,5%) oraz elektronika (wzrost z 10,6% do 13,6%. Odsetek sklepów oferujących elektronikę zwiększył się od ostatniego badania o 3 % co spowodowało przesunięcie się tego typu produktów nad sprzęt komputerowy, który obecnie jest oferowany przez 12,7% sklepów, co daje mu 5 pozycję w rankingu najczęściej oferowanych produktów.
Nadal większość polskich eSklepów oferuje tylko jedną grupę asortymentową – 56,4%. Na sprzedaży jednego produktu koncentrują się przede wszystkim wirtualne księgarnie, które w większości przypadków są sklepami online wydawnictw. Jak podkreślają twórcy raportu, poszerzenie oferty sklepu wiąże się z skoordynowaną współpraca z dostawcami, brak której powoduje że sklep nie jest w stanie terminowo realizować zamówień klientów.

f. Polski eHandel
Obecnie w Polsce działa 800 sklepów internetowych. W porównaniu z sierpniem ubiegłego roku ich liczba zmalała o 50. e internecie pojawiło się 20 nowych sklepów , a 70 istniejących zakończyło swoją działalność. Ujemny przyrost wiąże się z chłodniejszymi skłonnościami do inwestycji w wirtualna sprzedaż.
Według analityków, selekcja wśród eSklepów z lat 2000-2001 zaczyna przynosić stopniową stabilizacje sektora detalicznego handlu elektronicznego. Podstawa sukcesu przedsięwzięcia staje się racjonalny biznes plan, odpowiednia polityka cenowa oraz wysoka jakość obsługi klienta, a nie „magia słowa internet”.
Mimo , iż tempo wzrostu zmalało w porównaniu z rokiem 2000 to większa część eSklepów przenosi zyski, co zdaniem analityków pozwala sądzić ,że sprzedaż elektroniczna ma przyszłość.g. Płatności i dystrybucja towarów
Badania wykazały, że ostatnie pół roku nie przyniósł szczególnych zmian w sposobach płatności oferowanych przez sklepy internetowe. Zdecydowana większość bo aż 83,6% wykorzystuje regulowanie płatności za zaliczeniem pocztowym.
Sklepy internetowe nadal najczęściej dostarczają zamówienia klientom poprzez Pocztę Polska – aż 77,3% sklepów. Stan ten jest niezmienny od początku badań eHandlu w Polsce.


h. Czy w sieci taniej:
W porównaniu z sytuacją sprzed 12 miesięcy w sieci zaczyna być taniej. W grudniu 2001 liczba sklepów , w których ceny były niższe niż w ich oddziałach offline wynosiła 35,7%. Obecnie jest ich 46,1%. A to z kolei wg analityków dobrze wrózy przyszłości elektronicznej sprzedaży. Niższe ceny produktów są pewną formą rekompensaty dla klientów eSklepów związaną z niedogodnościami (np. brak możliwości dokładnego zapoznania się z produktem) wynikającym z dokonywania zakupów online. Z drugiej strony liczba sklepów oferujących towary po cenach wyższych niż sklepy ofline wzrosła z 3,6 do 6,6%.

i. Funkcjonalność witryn sklepów internetowych
Badanie funkcjonalności wykazało, iż niie jest tak łatwo znale¼ć sklep, jeśli nie zna się jego nazwy. Z kolei po wpisaniu asortymentu sklepu w pierwszych 50 wynikach wyszukiwania znalazło się mniej niż jedna trzecia badanych sklepów. Na wielu stronach sklepów brakowało podstawowych informacji, takich jak dane kontaktowe czy warunki zakupu. Również wyszukiwanie produktu na stronach sklepów nie było łatwe – mniej niż połowa udostępnia wewnętrzne wyszukiwarki.


4. Podsumowanie i wnioski

Przeprowadzona analiza makrootoczenia firmy INTERSPEED wykazała, że przyszłość w Polskiej gospodarce aczkolwiek niepewna daje nadzieję sądzić, że dojdzie w końcu do przyspieszenia tempa rozwoju.
Symptomy świadczące o tym to wzrost produkcji przemysłowej w trzecim kwartale o 3,2%, wzrost konsumpcji prywatnej pomimo wciąż wysokiego bezrobocia, niespodziewany wzrost eksportu (o 25% we wrześniu) oraz wzrost przychodów ze sprzedaży (o ponad 10 mld złotych) przy dużo mniejszym wzroście kosztów, co poprawiło wyniki finansowe firm. Dodatkowym czynnikiem który w przyszłości może spowodować większy wzrost gospodarczy może być finalizacja kontraktu na samolot wielozadaniowy dla polskiej armii (wartość kontraktu około 3,4 mld dolarów), a co za tym idzie inwestycje offsetowe (przynajmniej 3,4 mld dolarów) w polski przemysł w ciągu następnych kilku lat.
Sytuacja sektora nieznacznie odbiega (in plus) od ogólnej sytuacji gospodarczej kraju. Pomimo słabego wzrostu gospodarczego (wręcz zastoju), przedsiębiorstwa potrzebują technologii informatycznych oraz usług internetowych i związanych z Internetem aby w ogóle dalej prowadzić działalność, co więcej kupują te technologie i usługi ponieważ dzięki nim są w stanie obniżyć koszty co nawet przy tym samym produkcji/sprzedaży daje lepszy wynik finansowy. Dodatkowo na dość dobrą sytuację sektora wpływają klienci indywidualni, których liczba stale rośnie dzięki „dojrzewaniu” użytkowników komputerów z lat 2000/2001 (jak wykazują analizy użytkownicy komputerów ze stażem 2-3 letnim na tyle „oswajają się” z użytkowaniem komputera, że zaczynają swoją „przygodę w Internecie”. Ważnym elementem jest też skład demograficzny użytkowników Internetu tzn. dość zamożni i młodzi oraz wzrost liczby tzw. pokolenia komputerów.
Podsumowują, istnieją przesłanki do stwierdzenia, że INTERSPEED może kontynuować swoją działalność bez większych obaw, a nawet rozszerzyć ją w nowej dziedzinie jaką jest handel elektroniczny. Jednak należy przeprowadzić analizę czy zrobić to samodzielnie, czy połączyć się z inną firmą z sektora lub związać się z firmą nie związaną z sektorem.
Bibliografia

Aneta Zelek. Zarządzanie Strategiczne. Diagnozy, decyzje, strategie. Wyd. ZPSB
Korzystanie z internetu w Polsce. Badanie TNS OBOP, marzec 2002.
Polski internet. Raport I-Metria marzec 2002.
www.gazeta.pl
www.rzeczpospolita.pl
www.biznesnet.pl


Załącznik 1.
Arkusz do analizy makrootoczenia (PEST) dla firmy INTERSPEED
Deskryptor makrootoczenia Trend Siła wpływu
Od –5 do +5 Prawdopodobieństwo
w %
Czynniki polityczne
Integracja z UE
+4
+1
-3 80
10
10
Stabilność rządów
+2
+1
-3 70
20
10
Restrykcyjna polityka podatkowa
-4
-2
+3 60
30
10
Ustawodawstwo polskie
+2
-1
-2 20
60
20
Czynniki ekonomiczne
Wzrost gospodarczy
+5
0
-5 50
30
20
Stopa bezrobocia
-4
-1
+3 30
50
20
Wzrost stóp procentowych
-4
+1
+3 20
30
50
Kursy walut – wartość złotego
+3
+1
-2 30
40
30
Inflacja
-4
0
+3 30
40
30
Czynniki społeczne
Wyż demograficzny
+2
0
-1 70
20
10
Powiększenie nastrojów populistycznych -2
0
+1 40
40
20
Nowe wzorce konsumpcji
+2
0
-1 50
30
20
Czynniki technologiczne
Rozwój technologii informatycznych
+4
+1
-3 70
20
10
Rozwój nowoczesnych technologii telekomunikacyjnych +4
+1
-3 70
20
10
Postępująca automatyzacja
+3
+1
-2 60
30
10Załącznik 2.


0Komentarzy · 1296Czytań
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
Student

Analiza finansowa i           strategiczna
Bankowość
Ekonometria
Ekonomia - definicje
Filozofia
Finanse
Handel Zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli
          ekonomicznej

Integracja europejska
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Mikroekonomia
Ochrona środowiska
Podatki
Polityka
Prawo
Psychologia
Rachununkowość
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Stosunki
          międzynarodowe

Ubezpieczenia i ryzyko
Zarządzanie
Strona Główna · Prace · Dodaj Prace
Copyright © opracowania.info 2006
Wszystkie materialy zawarte na tej stronie sa wlasnoscią ich autora, nie ponosze odpowiedzialnosci za tresci zawarte w nich.
6107738 Unikalnych wizyt
Powered by Php-Fusion 2003-2005 and opracowania
Opracowania1 Opracowania2 Opracowania3 Opracowania4 Opracowania5 Opracowania6 Opracowania7 Opracowania8 Opracowania9 Opracowania10 Opracowania11 Opracowania12 Opracowania13 Opracowania14 Opracowania15 Opracowania16 Opracowania17 Opracowania18 Opracowania19 Opracowania20 Opracowania21 Opracowania22 Opracowania23 Opracowania24 Opracowania25 Opracowania26 Opracowania27 Opracowania28 Opracowania29 Opracowania30 Opracowania31 Opracowania32 Opracowania33 Opracowania34 Opracowania35 Opracowania36 Opracowania37 Opracowania38 Opracowania39