Strona Główna · Prace · Dodaj PraceLipiec 20 2024 12:46:48

Mapa Serwisu
Nawigacja
Strona Główna
Prace
Dodaj Prace
Kontakt
Szukaj
Jezyk Polski
WYPRACOWANIA
STRESZCZENIA
OPRACOWANIA
OMÓWIENIE LEKTUR
GRAMATYKA
BAJKI
PIEŁNI
MOTYW
INNE

Antyk
Łredniowiecze
Renesans
Barok
Oświecenie
Romantyzm
Pozytywizm
Młoda Polska
XX Lecie
Współczesność

Przedmioty ścisłe
Matematyka
Chemia
Fizyka
Informatyka
Pozostałe
Geografia
Biologia
Historia
JęZYK ANGIELSKI
Opracowania
Szukaj w serwisie
Szukaj:
Analiza przedsiębiorstwa NET
Admin1 dnia marzec 12 2007 23:18:46

Analiza przedsiębiorstwa NET1. O firmie
Z dniem 30.11.1999 działalność gospodarczą w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością rozpoczęła firma "-Net" zlokalizowana w xxxxxxxxxxx w lokalu mieszkalnym przy ul. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Właścicielami firmy są: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Współzałożycielka xxxxxxxxxxx jako kapitał założycielski wnosi do firmy majątek w postaci:
- lokal użytkowy o powierzchni 64 m2 wraz z podłączonym telefonem stacjonarnym
- komputer osobisty (procesor Pentium III 450 MHz, HD1 8 GB, HD2 6GB, CD-ROM x32, 128 MB RAM, karta grafiki RivaTNT, monitor 17'') na łączną sumę 13tys zł
- telefon komórkowy
Współzałożyciel xxxxxxxxxxxx jako kapitał założycielski wnosi do firmy majątek w postaci:
- gotówka pieniężna 15tys zł
- komputer typu Laptop (procesor Pentium II 333 MHz, HD 2,8GB, CD-ROM x32, 64 MB RAM, karta grafiki S3Dvirge) na łączną sumę 14tys zł
- zgodnie z umową zawartą 30.11.1999 do użytku na rzecz firmy oddaje samochód osobowy marki Renault Clio o wartości 27tys zł
Współzałożyciel xxxxxxxxxxxxx jako kapitał założycielski wnosi do firmy majątek w postaci:
- gotówka pieniężna 15tys zł
- skaner i drukarka laserowa oraz komputer osobisty (jak powyzej)
Zgodnie z formą prawną prowadzonej działalności właściciele odpowiadają finansowo do wysokości wyżej wymienionego majątku firmy.
Koszty ponoszone przez firmę związane są głównie z nakładami na reklamę czyli na pozyskiwanie klientów. Oprócz tego należy liczyć się z wydatkami za instalację stałego łącza i rachunkami za jego użytkowanie. Do tego celu ma posłużyć kapitał wprowadzony przez właścicieli firmy.
Do obowiązków xxxxxxxxxx należy:
- prowadzenie spraw biurowych
- stały kontakt z klientem
Do obowiązków xxxxxxxxxxxx należy:
- tworzenie stron internetowych
- prezentacja możliwości przy bezpośrednim kontakcie z klientem
Do obowiązków xxxxxxxxxxxxxx należy:
- tworzenie stron internetowych
- prezentacja możliwości przy bezpośrednim kontakcie z klientem
Misja firmy:
Ty opowiedziałeś nam o sobie, my opowiemy o Tobie całemu światu.
Cel firmy:
Celem firmy jest uzyskanie dominacji na rynku krajowym w dziedzinie reklamy internetowej.
2. Uzasadnienie wyboru działalności
Internet jest bardzo dynamicznie zmieniającym się środowiskiem, którego specyfika polega zarówno na odmienności jak i ciągłym rozwoju oraz przekształcaniu świadczonych usług. Uważne śledzenie i przewidywanie tych zmian może przynieść jego użytkownikom wymierne korzyści.
Dlaczego warto zainwestować i założyć własną stronę WWW ?
Komputer stał się powszechnie używanym sprzętem. Ponad 100 milionów ludzi na całym świecie posiada dostęp do Internetu i ich ilość zwiększa się z dnia na dzień! Obecność w sieci oznacza, że firma jest osiągalna przez całą dobę, bez wielkich wydatków jakie ponosi się na inne rodzaje reklamy.
W większości przypadków - gdy mowa o firmach - posiadanie strony WWW wydaje się konieczne. Internet udowodnił bowiem swoją przydatność w różnych dziedzinach życia, a przede wszystkim w biznesie. Dlatego właściwe pytanie brzmi: nie - czy warto, ale kiedy i w jakim stopniu zaistnieć w Internecie? Podobnie jak faks, który dziś jest zwykłym urządzeniem biurowym, tak samo Internet staje się powszechnym, jeszcze potężniejszym narzędziem komunikowania się i prezentowania swojej oferty. Nie oznacza to, że trzeba zaistnieć w Sieci już teraz. Nie powinno się jednak przegapić właściwego momentu, bo inaczej można zostać w tyle za konkurencją. Pamiętajmy, że coraz więcej klientów szuka informacji w Internecie, oraz że internautów w Polsce jest już ok. miliona, tzn. więcej niż osób z wyższym wykształceniem. Dziś możesz mieć Internet, jutro być może będziesz musiał.
Co daje Internet?
Sieć WWW charakteryzuje się następującymi cechami:
• jest środowiskiem interaktywnym, tj. umożliwia interakcję z komputerem jak i interakcję społeczną,
• pozwala na dwukierunkowy proces komunikacji,
• umożliwia tworzenie przekazu skierowanego do indywidualnego odbiorcy,
• jest środowiskiem hipermedialnym, łączącym ideę hipertekstu z zawartością o charakterze multimedialnym,
• pozwala na pełną integrację poszczególnych instrumentów marketingu (np. łącząc reklamę z możliwością dokonania bezpośredniego zakupu).
• wymusza od użytkownika aktywnego poszukiwania informacji, co pozwala przedsiębiorstwu łatwiej zidentyfikować potencjalnych konsumentów i ich potrzeby,
• funkcjonuje 24 godziny na dobę w ciągu całego roku docierając jednocześnie do mieszkańców ponad 150 państw świata.
Obecność przedsiębiorstwa w Internecie podnosi jego prestiż w oczach klientów, wskazuje na dynamiczne podejście do rynku oraz stosowanie nowoczesnych technik marketingowych. Wkrótce Internet stanie się tak popularnym, powszechnie używanym i tanim sposobem przekazywania informacji, że przestaniemy się zastanawiać nad tym, czy z niego korzystać.
Co proponujemy?
Pragniemy pośredniczyć i dostarczać gotowe rozwiązania wynikające z analizy sytuacji na internetowym rynku poprzez :
• ocenę przedsiębiorstwa pod kontem marketingowych zastosowań internetu
• opracowanie koncepcji korzystania z wachlarza usług internetowych - Internet Marketing Mix
• wdrożenie wybranych rozwiązań poprzez włączenie ich do marketingowej strategii firmy
• prowadzone w systemie ciągłym, doradztwo związane z efektywnym wykorzystaniem internetu jako medium
Zajmujemy się kreowaniem stron WWW, których konstrukcja jest dostosowana do preferencji i wymagań klientów. Odpowiednio opracowane witryny ułatwiają bowiem pozytywną identyfikację przedsiębiorstwa.
Poprzez kompleksową współpracę na płaszczy¼nie internetu możemy umożliwić przedsiębiorstwu odizolowanie się od technicznych aspektów jego działania. Wynikiem tego jest możliwa koncentracja personelu klienta wyłącznie na korzyściach i możliwościach jakie internet ze sobą niesie.
Pragniemy przyczynić się do sukcesu danej firmy i uczynić to specyficzne medium jednym z jego ważnych elementów.
Stworzymy łatwą w nawigacji prezentację, która wpłynie na sposób postrzegania danej firmy przez ich Klientów i pomoże w nawiązaniu nowych kontaktów handlowych. Zaletą serwisu WWW jest jego dostępność przez 24 godziny na dobę z dowolnego rejonu świata, znakomita elastyczność oraz łatwość wymiany informacji w ciągu kilku zaledwie godzin, znacznie większe możliwości medialne publikacji interesujących Państwa informacji.
Internet - nowe podejście do marketingu
• W ostatnich latach obserwuje się gwałtowny rozwój sieci Internet. Z sieci naukowo-badawczej przekształciła się ona w środek powszechnej komunikacji. Przyjmuje się, iż liczba jej użytkowników wynosi w chwili obecnej kilkadziesiąt milionów ludzi. W samej Polsce w oparciu o dane dotyczące liczby stacji bazowych (czyli komputerów rozpoznawalnych przez sieć) szacuje się, iż pod koniec 1997 roku liczba użytkowników przekroczyła milion. Wzrasta też świadomość istnienia ogólnoświatowej sieci komputerowej: badania sopockiej Pracowni Badań Społecznych wykazały, iż 50% ankietowanych wiedziało o jej istnieniu. Łwiadczy to o ogromnej popularności nowego medium i sprawia, iż staje się ono coraz bardziej atrakcyjnym narzędziem marketingu dla przedsiębiorstwa. Już w 1995 roku wiceprezydent senior Procter&Gamble Company, Robert L. Wehling na zebraniu Łwiatowej Federacji Reklamodawców wygłosił przemówienie, w którym podkreślał, iż "sieć Internet w chwili obecnej jest w stanie wpływać na przyszłość marketingu w tak dużym stopniu jak - a być może nawet większym niż - jakikolwiek znany dotychczas środek przekazu". Jest to możliwe dzięki jej wyjątkowym właściwościom, które zawdzięcza przede wszystkim najpopularniejszej po poczcie elektronicznej usłudze --sieci WWW, wyróżniającej Internet od tradycyjnych środków masowego przekazu
Reklama w sieci Internet - modele cenowe
Podstawowym nośnikiem przekazu reklamowego w sieci Internet jest usługa WWW, gdyż pozwala ona na interaktywny dostęp do zawartości multimedialnych (zwierających elementy zarówno statyczne tj. tekst, grafikę lub zdjęcia, jak również elementy dynamiczne tj. sekwencje audio i wideo oraz animacje) za pomocą odnośników hipertekstowych. Jej specyficzne właściwości umożliwiają tworzenie ośrodków o charakterze komercyjnym, w którym przedsiębiorstwa mogą zaprezentować własne osiągnięcia, poinformować o swoich produktach lub nakłonić konsumentów do dokonania bezpośredniego zakupu w sieci. Ośrodki WWW są również doskonałym instrumentem budowania pozytywnego wizerunku przedsiębiorstwa, o ile ich zawartość odpowiada potrzebom i oczekiwaniom konsumentów. Aby jednak było to możliwe, przedsiębiorstwo musi wcześniej poinformować użytkowników o istnieniu własnego ośrodka w sieci oraz nakłonić ich do jego odwiedzenia. Najpopularniejszą formą reklamy są tzw. bannery, czyli różnego rozmiaru elementy graficzne zajmujące nie więcej niż 10% ekranu, umieszczane w obrębie strony WWW. "Kliknięcie" na nie powoduje automatyczne przeniesienie użytkownika na odpowiednią stronę reklamodawcy lub uaktywnienie innej aplikacji. Lokalizacja reklamy w odpowiednich ośrodkach powinna uwzględniać cele reklamy i preferencje grupy docelowej. Dział marketingu powinien też wziąć pod uwagę aktywność oraz dane demograficzne użytkowników odwiedzających ośrodek. Obecnie na rynku polskim istnieje jedna firma w tym wyspecjalizowana - Internetowy Dom Mediowy (http://idm.media.pl).
Podstawą rozmieszczenia reklam jest znajomość modeli cenowych stosowanych przez poszczególne ośrodki udostępniające przestrzeń reklamową. W większości przypadków są to miejsca często odwiedzane np. strony wyszukiwarek oraz katalogów internetowych, serwisów informacyjnych i innych ośrodków tematycznych, lecz również strony wyspecjalizowane w danym zagadnieniu odwiedzane przez preferowaną grupę docelową. Bardzo popularna jest również wymiana bannerów pomiędzy zainteresowanymi ośrodkami. Powstały nawet specjalne serwisy pośredniczące przy tej wymianie, do których w Polsce zaliczyć można Bannermania, Smart Links oraz BannerPower.
W chwili obecnej istnieje kilka modeli cenowych, zgodnie z którymi umieszcza się reklamy na stronach WWW. Należą do nich:
• opłata jednolita (flat fee)
• opłata oparta na wska¼niku liczby "kliknięć" (click through rate)
• opłata za interakcję użytkownika z ośrodkiem WWW
• opłata za wyniki reklamy odniesieniowej.
3. Zasięg i charakterystyka rynku oraz konkurencja
Obszarem działalności firmy jest województwo śląskie, świętokrzyskie i opolskie. Argumentami przemawiającymi za wyborem powyższego obszaru jest przede wszystkim samo zlokalizowanie firmy oraz mnogość występujących na tym terenie przedsiębiorstw potrzebujących skutecznych metod promocji.
Barierą wejścia na rynek nie jest sama konkurencja, ale przede wszystkim sposób pozyskiwania potencjalnych klientów. Zakorzeniony w świadomości przedsiębiorców konserwatywny stosunek do nowoczesnych form promocji sprawia, że trudno jest przekonać klientów o skuteczności usług firmy.
Na rynku istnieje wiele firm komputerowych i to nie tylko na obszarze wymienionych wcześniej województw, ale również na obszarze całej Polski, które trudnią się projektowaniem stron WWW. W ich przypadku jest to jednak działalność uzupełniająca, na którą poświęcają niewielką tylko część swego czasu. Firma "-Net" wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniom rynku, który wymaga pełnego zaangażowania w podjęty temat.
Powyżej zapisane wnioski wynikają z oceny analiz przeprowadzonych przez właścicieli firmy przy wykorzystaniu danych zgromadzonych w internecie.
4. Potencjalni klienci i sposoby ich pozyskiwania
Początkowo klientami umożliwiającymi rozpoczęcie działalności są firmy "zaprzyja¼nione", dla których firma świadczy usługi według zaniżonego cennika. Docelowo natomiast klientami "-Net" będą rozwijające się małe i średnie firmy, które "-Net" chce pozyskać poprzez:
- broszury i listy informacyjne wysyłane bezpośrednio do klienta
- reklamy wizualne w internecie
- bezpośredni kontakt z zainteresowanym klientem połączony z krótką prezentacją
- reklamy w prywatnych sieciach telewizji kablowych
Dodatkowym atutem wyróżniającym firmę spośród innych jest stała współpraca z klientem poprzez darmowe uaktualnienia istniejących witryn internetowych oraz cenowych upustów przy zamawianiu kolejnych, nowych stron WWW.
Tablica podsumowująca:
Stosowana skala {0-5}
Atuty
Wagi [%] "-Net" Konkurencja
Atrakcyjność oferowanych usług 15 5 5
Wizerunek firmy 5 5 4
Znajomość rynku 4 5 4
Rodzaj i zakres gwarancji udzielanych klientom 5 5 5
Niezawodność 3 5 5
Oryginalny system promocji 35 5 5
System powiązań z klientami 2 5 3
Atrakcyjność cenowa 2 5 3
Atrakcyjna lokalizacja 2 5 5
Odpowiedni lokal 1 3 5
Zaplecze sprzętowe 7 3 5
Umiejętności organizacyjne 4 5 4
Umiejętności merytoryczne 5 5 4
Dyspozycyjność 3 5 1
Doświadczenie 4 4 4
Chęci 3 5 1
100 75 63
Podsumowanie
Odnosząc się do powyższych danych zamieszczonych w tabeli śmiało można stwierdzić, że firma "-Net" ma teoretyczne i praktyczne szanse na odniesienie sukcesu na rynku. W przypadku osiągnięcia oczekiwanych efektów firma ma możliwość dalszego rozwoju.


0Komentarzy · 447Czytań
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
Student

Analiza finansowa i           strategiczna
Bankowość
Ekonometria
Ekonomia - definicje
Filozofia
Finanse
Handel Zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli
          ekonomicznej

Integracja europejska
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Mikroekonomia
Ochrona środowiska
Podatki
Polityka
Prawo
Psychologia
Rachununkowość
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Stosunki
          międzynarodowe

Ubezpieczenia i ryzyko
Zarządzanie
Strona Główna · Prace · Dodaj Prace
Copyright © opracowania.info 2006
Wszystkie materialy zawarte na tej stronie sa wlasnoscią ich autora, nie ponosze odpowiedzialnosci za tresci zawarte w nich.
6107761 Unikalnych wizyt
Powered by Php-Fusion 2003-2005 and opracowania
Opracowania1 Opracowania2 Opracowania3 Opracowania4 Opracowania5 Opracowania6 Opracowania7 Opracowania8 Opracowania9 Opracowania10 Opracowania11 Opracowania12 Opracowania13 Opracowania14 Opracowania15 Opracowania16 Opracowania17 Opracowania18 Opracowania19 Opracowania20 Opracowania21 Opracowania22 Opracowania23 Opracowania24 Opracowania25 Opracowania26 Opracowania27 Opracowania28 Opracowania29 Opracowania30 Opracowania31 Opracowania32 Opracowania33 Opracowania34 Opracowania35 Opracowania36 Opracowania37 Opracowania38 Opracowania39