Strona Główna · Prace · Dodaj PraceCzerwiec 17 2024 15:03:41

Mapa Serwisu
Nawigacja
Strona Główna
Prace
Dodaj Prace
Kontakt
Szukaj
Jezyk Polski
WYPRACOWANIA
STRESZCZENIA
OPRACOWANIA
OMÓWIENIE LEKTUR
GRAMATYKA
BAJKI
PIEŁNI
MOTYW
INNE

Antyk
Łredniowiecze
Renesans
Barok
Oświecenie
Romantyzm
Pozytywizm
Młoda Polska
XX Lecie
Współczesność

Przedmioty ścisłe
Matematyka
Chemia
Fizyka
Informatyka
Pozostałe
Geografia
Biologia
Historia
JęZYK ANGIELSKI
Opracowania
Szukaj w serwisie
Szukaj:
Informatyka - podstawy
Admin dnia grudzie 20 2006 23:05:21
Informatyka - podstawy

GRUPY KOMPUTEROWE

1. Superkomputery ( wieloprocesorowe )
2. Komputery podstawowego szeregu ( mainframe )
3. Minikomputery
4. MikrokomputeryPODSTAWOWE BLOKI FUNKCJONALNE KOMPUTERA

1. Jednostka centralna ( procesor, pamięć operacyjna, układy WEJ - WYJ )
2. Pamięć zewnętrzna ( dyskowa, taśmowa )
3. Urządzenia WEJ - WYJ ( klawiatura, monitor, drukarka )
4. Urządzenia transmisji danych ( modemy, łącza telekomunikacyjne )FUNKCJE PROCESORA

1. Urządzenie arytmetyczno - logiczne ( arytmometr ) - wykonuje działania arytmetyczno - logiczne ( rejestr akumulatora )
2. Urządzenie sterujące ( sterowanie ) - pobiera rozkazy z pamięci komputera, rozkodowuje je i inicjuje ich wykonanie ( rejestr rozkazów, licznik rozkazów )


ROZKAZ


kod rozkazu część adresowa
PAMIęć OPERACYJNA

Podstawową funkcją pamięci procesora jest przechowywanie danych i rozkazów, które są na bieżąco przetwarzane.

bit - najmniejsza jednostka pamięci, przyjmuje jeden z dwóch stanów 0 lub 1

bajt - najmniejsza adresowalna jednostka pamięci mikrokomputera, składa się z 8 bitówPODSTAWOWA KONFIGURACJA MIKROKOMPUTERA

PROCESOR

Częstotliwość procesora 600 MHz - 800 MHz ( standard )
1. Pentium
2. Celleron
3. AMDpamięć RAM - pamięć operacyjna ( ulotna)
przechowywana ROM - pamięć stała ( tylko do odczytu )
na płycie głównej CACHE - pamięć buforowa ( przechowuje dane rozkazów między ROM a RAM )
DODATKOWE URZ¡DZENIA ZEWNęTRZNE

- drukarka ( igłowa, atramentowa, laserowa )
- skaner
- ploter
- streamer
- karty: muzyczna, video, sieciowa
- nagrywarki CD-R, CD-RW
- modemy

SIECI KOMPUTEROWE

Są to co najmniej 2 komputery połączone ze sobą za pomocą specjalnych łączy.KLASYFIKACJA SIECI KOMPUTEROWYCH

1. Sieci lokalne ( LAN ) - łączą komputery rozmieszczone blisko siebie
2. Sieci municypalne ( MAN ) - łączą komputery rozmieszczone w ramach aglomeracji miejskiej
3. Sieci rozległe ( WAN ) - łączą komputery rozmieszczone w jednym kraju, na jednym kontynencie, na całym świecie " internet"KORZYŁCI INSTALACJI SIECI KOMPUTEROWYCH

· współużytkowanie zasobów sprzętowych i programowych
· szybka komunikacja pomiędzy użytkownikami, niezależna od odległości geograficznychURZ¡DZENIA DO £¡CZENIA SIECI

· wzmacniak ( repeater ) - wzmocnienie nadchodzących sygnałów
· most ( bridge ) - łączenie odrębnych sieci lokalnych
· ruter ( router ) - przekazywanie danych przez węzły pośredniczące
· bramka ( gateway ) - łączenie sieci o całkowicie odmiennej architekturzeTYPY SIECI LOKALNYCH

· partnerskie ( każdy z każdym ) - udostępnianie zasobów swojego komputera innym użytkownikom
· z dedykowanym urządzeniem ( klient - serwer ) - jeden lub więcej komputerów pełni rolę serwera, wykonuje specjalne zadania w sieci i, z którego mogą być uruchamiane programy użytkoweELEMENTY SIECI LOKALNEJ ( SPRZęT )

· serwer plików - centralna składnica danych i programów użytkowych w sieci
· stacja robocza - komputer, na którym uruchamiane są programy użytkowe
· okablowanie sieci - kable łączące ze sobą serwer plików i stacje robocze
· karta sieciowa - układ scalony łączący komputer z okablowaniem sieciDODATKOWE ELEMENTY SIECI LOKALNEJ

· serwer drukowania - komputer sterujący pracą drukarek sieciowych
· serwer tworzenia kopii zapasowej
· serwer archiwizacji
· serwer aplikacji - komputer przeznaczony do wykonywania zadań wsadowych
· zasilacze awaryjne ( UPS )OPROGRAMOWANIE


1. Systemowe - niezbędne do technicznej obsługi komputera
2. Systemy operacyjne, programy pomocnicze - wspomagają pracę systemu operacyjnego
3. Translatory języków programowania - programy, które służą do tłumaczenia programów z języka zewnętrznego na język wewnętrzny komputera


System operacyjny - definicja

- System operacyjny komputera jest to zestaw programów zarządzających zasobami komputera
- System operacyjny jest niezbędny do uruchomienia i sprawnego działania komputera
- System operacyjny jest pośrednikiem między komputerem a jego użytkownikiem


Funkcje systemów operacyjnych

- zarządzanie procesami
* proces - to program w trakcie wykonywania
- zarządzanie międzyoperacyjne
- zarządzanie urządzeniami zewnętrznymi
- ochrona zasobów


Zarządzanie procesami

- tworzenie i usuwanie procesów systemu użytkownika
- wstrzymywanie i wznawianie wykonywania procesów
- planowanie kolejności wykonywania procesów ( systemy wielozadaniowe )
- dostarczanie mechanizmów synchronizacji i komunikacji procesów


Zarządzanie pamięcią operacyjną

- utrzymywanie ewidencji aktualnie zajętych części pamięci
- decydowanie o kolejności procesów ładowanych do zwalnianej pamięci
- przydzielanie i zwalnianie obszarów pamięci stosownie do potrzeb


Zarządzanie danymi - podstawowe pojęcia

· plik - wyróżniony ciąg bajtów identyfikowany przez nazwę nadawana przez program lub użytkownika, posiadający określony typ i określony atrybut
· folder -zbiór plików ( najczęściej powiązanych ze sobą tematycznie ) zapamiętanych pod określona nazwą


Struktura folderów na dysku - przykład:;
C:\


KAT 1 KAT 2 KAT 3KAT 11 plik 1 plik 2KAT 1A plik 1aŁcieżka dostępu do pliku " plik 1a "
C:\ KAT 1\KAT 11\plik 1a


Zarządzanie danymi - funkcje

- tworzenie i usuwanie plików
- tworzenie i usuwanie folderów
- kopiowanie i przenoszenie plików pomiędzy i folderów
- wprowadzanie zawartości plików i folderów na urządzenia wejścia - wyjścia
- zmiana atrybutów plikówZarządzanie urządzeniami zewnętrznymi i ochrona zasobów

- przydzielanie i zwalnianie urządzeń
- ustalanie kolejności przydzielania
- zarządzanie pamięcią dyskową
- hasła
- atrybuty plików
- defragmentacja plików


Systemy operacyjne

· DOS
· UNIX
· NORTON COMMANDER
· WINDOWS 3.1, 3.11, 95, 98


Sieciowe systemy operacyjne - podstawowe funkcje

- transmisja danych w sieci
- zarządzanie pamięcią dyskowa w serwerze plików
- zabezpieczenie danych przed niepowołanym dostępem
- mapowanie dysków sieciowych


Protokół w sieci

· jest to zbiór reguł komunikacji pomiędzy użytkownikami - określa zasady transmisji danych w sieci


Zadania protokołów

- sterowanie przepływem danych
- wykrywanie i eliminowanie błędów
- określanie sposobów adresacji w sieciPodział dysku sieciowego ( zależy od administratora systemu )

- wolumen ( domena )
- wolumen systemowy
- wolumen programu użytkownika
- wolumen indywidualnych folderów użytkownika


Sposoby zabezpieczenia danych w sieci przed niepowołanym dostępem

- identyfikatory ( ustalane przez administratora )
- hasła ( ustalane przez użytkownika )
- prawa dostępu do określonych zasobów w sieci ( ustala administrator
- atrybuty plików
Mapowanie dysków sieciowych - jest to odwzorowanie dysków sieciowych w folderyOPROGRAMOWANIE UźYTKOWEOprogramowanie użytkowe

- programy ( pakiety ) narzędziowe ( uniwersalne )
- indywidualne programy użytkowe ( pisane na zamówienie jednego użytkownika )
- standardowe programy użytkowe ( przeznaczone dla ściśle określonej klasy zastosowań, dla ściśle określonej grupy użytkowników )Cechy programów mikrokomputerowych

- łatwość uruchamiania poszczególnych funkcji programu ( menu główne, podręczne, paski narzędzi )
- przejrzysty opis funkcji programu ( opcja " pomoc " )
- prowadzenie dialogu użytkownika z komputerem ( okna dialogowe z podpowiedziami )
- sygnalizowanie błędnie wprowadzonych danych
- opis klawiszy używanych w programieGrupy programów narzędziowych

- programy do tworzenia tekstu ( edytory )
- arkusze kalkulacyjne
- programy graficzne
- programy do obsługi baz danych
- programy do organizacji pracy własnej
- programy do zarządzania przedsięwzięciami
- pakiety zintegrowaneWymogi współczesnego edytora tekstu ( WORD )

- czytanie i wprowadzanie tekstu w różnych formatach
- definiowanie stylów redagowania tekstu
- wprowadzanie do tekstu elementów graficznych oraz wzorów matematycznych
- automatyczne sporządzanie spisów treści i przypisów
- tworzenie korespondencji seryjnych
- koordynowanie błędów ortograficznych
- wprowadzanie składu kolumnowego
- dołączanie do tekstu danych pochodzących z innych dokumentów i z innych aplikacji
- zabezpieczanie dokumentu przed niepowołanym dostępemWymogi współczesnego arkusza kalkulacyjnego ( EXCEL )

- tworzenie złożonych formuł ( instrukcji obliczeniowych )
- bogaty zestaw standardowych funkcji matematycznych, statystycznych, finansowych i innych
- tworzenie złożonych wykresów
- tworzenie makropoleceń
- sortowanie i wyszukiwanie danych w tabelach wg różnych kryteriów
- możliwość łączenia arkuszy
- tworzenie specjalistycznych wydruków, w tym raportów obejmujących dane z kilku arkuszy


Programy graficzne

- tworzenie rysunków ( PAINT, COREL DRAW )
- tworzenie wykresów i schematów organizacyjnych
- tworzenie grafiki prezentacyjnej ( POWER POINT )


POWER POINT - grafika prezentacyjna

- rodzaje grafiki: rysunki, tabele, wykresy, efekty wizualne nakładane na tekst
- narzędzia i bogaty zbiór gotowych rysunków, szablony schematów organizacyjnych, narzędzia do samodzielnego kreowania grafiki
- składniki prezentacji: slajdy, notatki dla prezenterów, materiały dla uczestników, konspektProgramy do organizacji pracy własnej ( LOTUS ORGANIZER, SCHEDULE )

- kalendarz
- spis telefonów
- spis adresów
- plan zajęćProgramy do planowania przedsięwzięć

Pomagają w optymalnym harmonogramie przedsięwzięcia


Pakiety zintegrowane

- MS OFFICE ( łatwość łączenia danych, przenoszenia danych )
0Komentarzy · 5324Czytań
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
Student

Analiza finansowa i           strategiczna
Bankowość
Ekonometria
Ekonomia - definicje
Filozofia
Finanse
Handel Zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli
          ekonomicznej

Integracja europejska
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Mikroekonomia
Ochrona środowiska
Podatki
Polityka
Prawo
Psychologia
Rachununkowość
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Stosunki
          międzynarodowe

Ubezpieczenia i ryzyko
Zarządzanie
Strona Główna · Prace · Dodaj Prace
Copyright © opracowania.info 2006
Wszystkie materialy zawarte na tej stronie sa wlasnoscią ich autora, nie ponosze odpowiedzialnosci za tresci zawarte w nich.
5981621 Unikalnych wizyt
Powered by Php-Fusion 2003-2005 and opracowania
Opracowania1 Opracowania2 Opracowania3 Opracowania4 Opracowania5 Opracowania6 Opracowania7 Opracowania8 Opracowania9 Opracowania10 Opracowania11 Opracowania12 Opracowania13 Opracowania14 Opracowania15 Opracowania16 Opracowania17 Opracowania18 Opracowania19 Opracowania20 Opracowania21 Opracowania22 Opracowania23 Opracowania24 Opracowania25 Opracowania26 Opracowania27 Opracowania28 Opracowania29 Opracowania30 Opracowania31 Opracowania32 Opracowania33 Opracowania34 Opracowania35 Opracowania36 Opracowania37 Opracowania38 Opracowania39