Strona Główna · Prace · Dodaj PraceCzerwiec 17 2024 15:59:40

Mapa Serwisu
Nawigacja
Strona Główna
Prace
Dodaj Prace
Kontakt
Szukaj
Jezyk Polski
WYPRACOWANIA
STRESZCZENIA
OPRACOWANIA
OMÓWIENIE LEKTUR
GRAMATYKA
BAJKI
PIEŁNI
MOTYW
INNE

Antyk
Łredniowiecze
Renesans
Barok
Oświecenie
Romantyzm
Pozytywizm
Młoda Polska
XX Lecie
Współczesność

Przedmioty ścisłe
Matematyka
Chemia
Fizyka
Informatyka
Pozostałe
Geografia
Biologia
Historia
JęZYK ANGIELSKI
Opracowania
Szukaj w serwisie
Szukaj:
Pan Tadeusz na kartkówkę
Admin dnia grudzie 08 2006 14:13:23
Pan Tadeusz na kartkówkę

Podmiot liryczny zwraca się w inwokacji do kraju lat dziecinnych – Litwy, wspomina autobigraficzne wydarzenie z okresu dzieciństwa – „cudowne uzdrowienie” przez Matkę Boską Ostrobramską. mickiewicz wyraża równocześnie prośbę o cud przeniesienia własnej duszy do kraju "„ałej ojczyzny"” kraju lat dziecinnych.

Mickiewicz napisał inwokacje aby przypomnieć wszystkim Polakom – wygnańcom piękno ojczystej ziemi. „Epilog” ukazał się w 1830 i opowiada o sytuacji na Wielkiej emigracji, o uczuciu smutku, przygnębienia i załamania, liczny sporach wśród wygnańców. Poeta nazywa emigrantów „nieproszonymi gośćmi”

Geneza utworu:
- nasalagia ( tęsknota za ojczyzną ), chęć powrotu do kraju lat dziecinnych w marzeniach
- sytuacja polityczne – rozczarowanie Mickiewicza sporami istniejącymi we wnętrzu emigracji; podzielenie emigrantów na przeciwstawne obozy
- pierwotnie miała to być sielanka w rodzają „Hermana i Doroty” Goethego lecz dzieło swoimi rozmiarami przypomina poemat i dotyczy problematyki narodowowyzwoleńczej.

Wątki główne
- walka narodowowyzwoleńcza
- spór o zamek między Soplicą i Hrabią
- wątek miłosny i perypetie Tadeusza i Zosi

Wątki poboczne
- spór rejenta z Asesorem o Kusego i Sokoła
- wątek Hrabiego i Telimeny
- wątek jankiela
- gra Wojskiego na rogu

Wydarzenia składające się na tło bliższe
kampania napoleońska 1811-12, apostrofa do wiosny zawarta w kś XI odnosi się do autentycznych wydarzeń związanych z życiem poety

Tło dalsze przedstawione w koncercie Jankiela
- konstytucja 3 maja
- konfederacja targowicka
- rze¼ Pragi
- formowanie się Legionów Poslkich

Tradycjonaliści
- Sędzia, Podkomorzy
Drobnoszlecheccy oryginałowie
- Gerwazy Rębajło, Wojski (Hraczecha), Rejent Bolesta, Asesor, Protazy Brzechalski
Szlachta zaściankowa dobrzyńska
- Maciej, Bartek Prusak, Maciej Chrziciel, Bartek Brzytewka
Postacie autentyczne
- generałowie: Dąbrowski, Kniaziewicz, Małachowski, Grabowski

Cechy epopei
- dzieło olbrzymich rozmiarów, pisane trzynastozgłoskocem
- występuje bohater zbiorowy – szlachta
- pojawia się bohater jednostkowy – Jacek Soplica
- wątki poboczne
- dzieje bohaterów literackich ukazane są w zwrotnych momentach dziejowych
- liczne opisy przyrody, realizm szczegółów.

Zwyczaj – powszechnie przyjęty sposób zachowania się zatwierdzony przez ogół społeczeństwa ( coś co możemy praktykować, ale nie musimy )
- polowanie
- grzybobranie
- zjazdy, sejmiki
- zajazd na Soplicowo
- spotkania w karczmie
- podawanie czarnej polewki
- korzystanie z serwisu

Obyczaj – eleganckie obejście, zachowanie się ( coś co stanowi element kultury danego narodu, czego należy uczyć się na co dzień
- powrót z przechadzi w ustalonym porządku
- zajmowanie miejsc przy stole
- kończenie pracy w gospodarstwie o zachodzie Słońca
- codzienne doglądanie gospodarstwa przez sędziego
- usługiwanie damom przy stole
- sposób powitania rodzinnego
- stale otwarta brama od dworu

Księga I Gospodarstwo
Powrót Tadeusza, Uczta w zamku: sędzia o grzeczności, podkomoży o modzie francuskiej, spór o psy. tworzenie się Legionów
Księga II Zamek
Polowanie na zające, opowiadanie o losach zamku, spotkanie Zosi w ogródku, Łniadanie: Rejent-kanie, Asesor-złote obroże, grzybobranie
księga III Umizgi
Zosia w sadzie, rozmowa Sędziego z Telimeną, rozmowa o malarstwie
Księga IV Dyplomatka i łowy
polowanie, gra wojskiego, opwieść o Domeyce i Doweyce
Księga V Kłotnia
Przedstawienie Zosi, spór o strzelby Sangaszówki i Saagalasówki, bójka w zamku
księga VI Zaścianek
zebranie przed najazdem na Soplicowo
Księga VII Rada
przygotowanie do zajazdu
Księga VIII Zajazd
zajazd
Księga IX Bitwa
przybywają major Płut i kpt Rykow, wiąża szlachtę, bitwa z Rosjanami, Tadeusz wyzwany na pojedynek
Księga X Emigracja Jacek
spowied¼ Jacka, napoleon rozpoczyna wojnę
Księga XI Rok 1812
napoleon na Litwie, msza, złagodzenie sporów, Tadeusz oświadcza się Zosi, polowanie na zająca
księga XII Kochajmy się
Uczta zaręczynowa, rozmowy o Napoleonie, oddanie zamku Tadeuszowi, koncert Jankiela, polonez
18579Czytań
Student

Analiza finansowa i           strategiczna
Bankowość
Ekonometria
Ekonomia - definicje
Filozofia
Finanse
Handel Zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli
          ekonomicznej

Integracja europejska
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Mikroekonomia
Ochrona środowiska
Podatki
Polityka
Prawo
Psychologia
Rachununkowość
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Stosunki
          międzynarodowe

Ubezpieczenia i ryzyko
Zarządzanie
Strona Główna · Prace · Dodaj Prace
Copyright © opracowania.info 2006
Wszystkie materialy zawarte na tej stronie sa wlasnoscią ich autora, nie ponosze odpowiedzialnosci za tresci zawarte w nich.
5982160 Unikalnych wizyt
Powered by Php-Fusion 2003-2005 and opracowania
Opracowania1 Opracowania2 Opracowania3 Opracowania4 Opracowania5 Opracowania6 Opracowania7 Opracowania8 Opracowania9 Opracowania10 Opracowania11 Opracowania12 Opracowania13 Opracowania14 Opracowania15 Opracowania16 Opracowania17 Opracowania18 Opracowania19 Opracowania20 Opracowania21 Opracowania22 Opracowania23 Opracowania24 Opracowania25 Opracowania26 Opracowania27 Opracowania28 Opracowania29 Opracowania30 Opracowania31 Opracowania32 Opracowania33 Opracowania34 Opracowania35 Opracowania36 Opracowania37 Opracowania38 Opracowania39