Strona Główna · Prace · Dodaj PraceCzerwiec 17 2024 15:20:31

Mapa Serwisu
Nawigacja
Strona Główna
Prace
Dodaj Prace
Kontakt
Szukaj
Jezyk Polski
WYPRACOWANIA
STRESZCZENIA
OPRACOWANIA
OMÓWIENIE LEKTUR
GRAMATYKA
BAJKI
PIEŁNI
MOTYW
INNE

Antyk
Łredniowiecze
Renesans
Barok
Oświecenie
Romantyzm
Pozytywizm
Młoda Polska
XX Lecie
Współczesność

Przedmioty ścisłe
Matematyka
Chemia
Fizyka
Informatyka
Pozostałe
Geografia
Biologia
Historia
JęZYK ANGIELSKI
Opracowania
Szukaj w serwisie
Szukaj:
Epoki i utwory do nich
Admin dnia grudzie 07 2006 17:48:49
Epoki i utwory do nich

ANTYK

Antyk rozpoczął się w IX wieku p.n.e. i trwał mniej więcej do IV-V wieku naszej ery.
· Iliada, Odyseja – Homer ( epos antyczny )
· Rzecz to piękna – Tyrtajos ( poezja tyrtejska – nawołująca do walki )
· Pogarda dla nie znającej poezji – Safona ( liryk – wiersz )
· Słodki bój – Anakreont ( anakreontyk )
· .......................... – Symonides
· Exegi monumentum aere perennius – Horacy
· Antygona – Sofokles ( tragedia antyczna )
· Mitologia - Parandowski

BIBLIA

Stary testament : od XIII do I wieku p.n.e.
Nowy testament : 51 r. – 96 r. naszej ery

· Stworzenie świata
· Upadek pierwszych ludzi
· Księga Hioba
· Księga Koheleta
· Przypowieści : O synu marnotrawnym, o siewcy, o dobrym samarytaninie
· Hymn do miłości – Łwięty Paweł
· Apokalipsa – Łw. Jan

ŁREDNIOWIECZE

Trwa od IV-V w. (476 r., a w Polsce 966 ), do 1453 ( upadek Konstantynopola) lub do 1492 ( odkrycie Ameryki) lub do 1450 ( wynalezienie druku przez Gutenberga )
· Pieśń o Rolandzie – ( epos rycerski )
· Bogurodzica
· Legenda o św. Aleksym ( legenda )
· Kronika polska – Gall Anonim
· Rozmowa mistrza Polikarpa ze śmiercią

RENESANS

Włochy – od XIV w. , Europa północna od XV w. a rozwinięcie – XVI w. . Polska od końca XV w. po 30 lata wieku XVII.

· Boska komedia – Dante Aligieri
· Makbet – Szekspir lub Shaekspear’a ( dramat )
· źywot człowieka poczciwego – M. Rej
· Krótka rozprawa między trzema osobami – Rej
· Odprawa posłów greckich – Kochanowski
· Pieśni – Kochanowski
· Fraszki – Kochanowski pewno...
· Treny – o kurde znowu Kochanowski
· Psalm 130 z Psałterza Dawidów „ Z głębokości wołam do Ciebie Panie” – Kochanowski
· Czego chcesz od nas panie za Twe hojne dary – Kochanowski
· O poprawie Rzeczpospolitej – A. F. Modrzewski
· Kazania Sejmowe – P. Skarga
· źeńcy – Sz. Szymonowicz ( antysielanka )
· Sonet IV – o wojnie naszej która wiedziemy z szatanem, światem i ciałem M.S. Szarzyński
· Sonet V – O nietrwałej miłości rzeczy świata tego M.S. SzarzyńskiBAROK
Europa – od końca XVI w. do początków XVIII w.
Polska - prebarok baroku – koniec lat 80 wieku XVI po lata 20 XVII wieku
- rozkwit baroku – lata 30 XVII wieku do 1700
- schyłek baroku – 1700 – 1730 – czasy Saskie

· Łwiętoszek – Molier
· Nurt dworski :
- Krótkość żywota – Daniel Naborowski
- Do Anny - Daniel Naborowski
- Cnota grunt wszystkiemu – Daniel Naborowski
- Marność – Naborowski – no napracował się facet ;)
- Cuda miłości – J.A. Morsztyn
- Do trupa – J.A. Morsztyn
- Niestatek – Morsztyn
- Do panny – Morsztyn
· Nurt ziemiański :
- Pamiętniki – Jan Chryzostom Pasek
- Nierządem Polska stoi – Wacław Potocki
- Pospolite ruszenie – Wacław Potocki
- Zbytki Polskie – Wacław Potocki
- Transakcja wojny chocimskiej - Wacław Potocki

OŁWIECENIE

Faza wczesna – 40 lata XVIII wieku do 1764 r. – koniec czasów Saskich
Faza dojrzała – 1764 – 1795 – czasy panowania S. A. Poniatowskiego
Faza schyłkowa – 1795 – 1822 – do wydania „Ballad i romansów” Adasia M.

· bajki – I. Krasicki – Szczur i kot, ptaszki w klatce, filozof, jagnię i wilcy, dewotka, malarze
· satyry – I. Krasicki – Do króla, pijaństwo i świat zepsuty, żona modna
· Monachomachia – I. Krasicki ( poemat heroikomiczny )
· Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki – I. Krasicki ( powieść nowożytna )
· Powrót posła – J.U Niemcewicz ( komedia polityczna )
· Laura i Filon – Franciszek Karpiński ( sielanka )
· Anonima listów kilka – Hugo Kołłątaj
· Uwagi nad życiem Jana Zamojskiego – Stanisław Staszic

ROMANTYZM

Europa – Rewolucja Francuska do Wiosny Ludów ( 1848 )
Polska - 1822 ( Ballady i romanse ) a koniec 1863 ( powstanie styczniowe )

· Cierpienia młodego Wertera - Johan Wolfgang Goethe (powieść w listach)
· Giaur – George Byron ( powieść poetycka)
· Król Olszyn - Johan Wolfgang Goethe
· Rękawiczka – Schiller ( wiersz )
· Oda do młodości – A. Mickiewicz (oda)
· Ballady i romanse – Też Adaś : Lilie, Łwite¼, Łwitezianka, Rybka, Romantyczność
· Sonety Krymskie – A Mickiewicz : Burza, Czatyrdah, Bakczysaraj
· Konrad Wallenrod- A. Mickiewicz ( powieść poetycka)
· Dziady – Adaś M. (dramat romantyczny)
· Pan Tadeusz – Adaś M. (epos)
· Kordian – J. Słowacki
· Grób Agamemnona – J. Słowacki
· Beniowski – J. Słowacki
· Testament mój – J. Słowacki
· Hymn „ Smutno mi Boże” – J. Słowacki
· Nie-Boska komedia – Krasicki
· Bema pamięci żałobny rapsod – Cyprian Kamil Norwid
· Fortepian Szopena – C. K. Norwid

POZYTYWIZM

W Europie – Od połowy do lat 80 XIX w.
W Polsce - Od 1864 - 1890
· Ojciec Goriot – H. Balzac
· Zbrodnia i kara – F. Dostojewski
· My i Wy – A. Łwiętochowski (artykuł)
· Nowele :
- Szkice węglem – H. Sienkiewicz
- Janko muzykant – H. Sienkiewicz
- Antek – Bolesław Prus
- Gloria victis – Eliza Ożeszkowa
- Mendel Gdański – Maria Konopnicka
- Kamizelka – Prus
- Katarynka – Prus
- Dobra pani – Ożeszkowa
- Miłosierdzie gminy – Maria Konpnicka
- Nasza szkapa – Maria Konopnicka
- A...B...C… - Ożeszkowa
· Nad Niemnem – E. Ożeszkowa
· Lalka – Prus
· Do młodych – A. Asnyk ( wiersz )
· Daremne żale... – A. Asnyk (wiersz )

M£ODA POLSKA

Polska – 1890 ( debiut młodego pokolenia poetów )
Etapy :
- czas poetycki młodej polski 1890 - 1900
- okres lit. zaangażowanej w sprawę kraju 1900 – 1910
- faza schyłkowa 1910 – 1918 – odzyskanie niepodległości

· Koniec wieku XIX – K. Przerwa – Tetmajer – (wiersz)
· Nie wierzę w nic – Przerwa – Tetmajer - (wiersz )
· Fałsz, zawiść... – Przerwa – Tetmajer (wiersz)
· Ja, kiedy usta, ku twym ustom chylę – Przerwa – Tetmajer (wierz)
· Hymn do Nirvany – Przerwa – Tetmajer
· Eviva l’arte – Tetmajer (wiersz)
· Confieteor – Stanisław Przybyszewski ( artykuł programowy)
· Sonety – „Z chałupy” , I, XV, XXXIX – Jan Kasprowicz
· Krzak dzikiej róży w ciemnych smreczynach – Kasprowicz
· Dies Irae – ?
· Na Anioł Pański - Tetmajer
· Sny o potędze – Leopold Staff
· Kowal – Staff
· O miłości wroga – Staff
· Przedśpiew – Staff
· Deszcz jesienny – Staff
· Wesele – Stanisław Wyspiański
· Moralność pani Dulskiej – G. Zapolska
· Chlopi – Rejmont, zreszta Włądysław
· Ludzie bezdomni – Stefan źeromski

20 – LECIE MIęDZYWOJENNE

Między 1918 a 1939

· Proces – Franz Kafka
· Przedwiośnie – Stefan źeromski
· Granica – Zofia Nałkowska
· Mistrz i Małgorzata - Bułchakow
· Ferdydurke – Witold Gombrowicz
· Wiersze :
- Do krytyków – Julian Tuwim
- But w butonierce – Bruno Jasieński
- XX wiek – S. Młodożeniec
- Notre Dame – Julian Przyboś
- Cieśle – Przyboś
- Dachy – Przyboś

LITERATURA WSPÓ£CZESNA

Od 1939 do dzisiaj
I etap – 1939 do 1945 – lata II wojny światowej
II etap – 1945 do 1989 – pokojowa literatura PRL’u
Od 1989 do dzis – najnowsza literatura

· wiersze :
- Pokolenie – K.K. Baczyński
- Z głową na karabinie – Baczyński
- Pieśń ostateczna – Tadeusz Gajcy
- Ten czas – K.K. Baczyński
· Medaliony – Zofia Nałkowska
· Opowiadania – Tedeusz Borowski
· Zdążyć przed panem Bogiem – Hanna Krall
· Inny Łwiat – Gustaw Herling Grudziński
· Kartoteka – Tadeusz Różewicz
· Tango – Sławomir Mrożek
· Dżuma – Albert Camus
· Początek – Andrzej Szczypiorski17896Czytań
Student

Analiza finansowa i           strategiczna
Bankowość
Ekonometria
Ekonomia - definicje
Filozofia
Finanse
Handel Zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli
          ekonomicznej

Integracja europejska
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Mikroekonomia
Ochrona środowiska
Podatki
Polityka
Prawo
Psychologia
Rachununkowość
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Stosunki
          międzynarodowe

Ubezpieczenia i ryzyko
Zarządzanie
Strona Główna · Prace · Dodaj Prace
Copyright © opracowania.info 2006
Wszystkie materialy zawarte na tej stronie sa wlasnoscią ich autora, nie ponosze odpowiedzialnosci za tresci zawarte w nich.
5981797 Unikalnych wizyt
Powered by Php-Fusion 2003-2005 and opracowania
Opracowania1 Opracowania2 Opracowania3 Opracowania4 Opracowania5 Opracowania6 Opracowania7 Opracowania8 Opracowania9 Opracowania10 Opracowania11 Opracowania12 Opracowania13 Opracowania14 Opracowania15 Opracowania16 Opracowania17 Opracowania18 Opracowania19 Opracowania20 Opracowania21 Opracowania22 Opracowania23 Opracowania24 Opracowania25 Opracowania26 Opracowania27 Opracowania28 Opracowania29 Opracowania30 Opracowania31 Opracowania32 Opracowania33 Opracowania34 Opracowania35 Opracowania36 Opracowania37 Opracowania38 Opracowania39