Strona Główna · Prace · Dodaj PraceCzerwiec 25 2024 07:15:42

Mapa Serwisu
Nawigacja
Strona Główna
Prace
Dodaj Prace
Kontakt
Szukaj
Jezyk Polski
WYPRACOWANIA
STRESZCZENIA
OPRACOWANIA
OMÓWIENIE LEKTUR
GRAMATYKA
BAJKI
PIEŁNI
MOTYW
INNE

Antyk
Łredniowiecze
Renesans
Barok
Oświecenie
Romantyzm
Pozytywizm
Młoda Polska
XX Lecie
Współczesność

Przedmioty ścisłe
Matematyka
Chemia
Fizyka
Informatyka
Pozostałe
Geografia
Biologia
Historia
JęZYK ANGIELSKI
Opracowania
Szukaj w serwisie
Szukaj:
AGENT JAKO PODMIOT GOSPODARCZY
Admin dnia stycze 15 2007 16:33:14
AGENT JAKO PODMIOT GOSPODARCZY

Agentem ubezpieczeniowym w rozumieniu ustawy ubezpieczeniowej może być osoba fizyczna, osoba prawna lub podmiot gospodarczy nie mający osobowości prawnej (upoważniony przez zakład ubezpieczeń do stałego zawierania umów ubezpieczenia w imieniu i na rzecz tego zakładu lub upoważniony do pośredniczenia przy zawieraniu umów ubezpieczenia).
Osoba fizyczna pragnąca sama prowadzić działalność agencyjną w sferze ubezpieczeń gospodarczych (i być agentem ubezpieczeniowym) musi podjąć działalność gospodarczą w rozumieniu powołanej ustawy z dnia 23.12.1988r. o działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 41, poz. 324 z licznymi, pó¼niejszymi zmianami).
Każdy agent nie będący osobą prawną prowadzi działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o działalności gospodarczej, jest więc samodzielnym podmiotem gospodarczym.
Agent jako osoba prowadząca działalność gospodarczą, polegająca na prowadzeniu cudzych spraw, samodzielnie organizuje swoje przedsięwzięcia gospodarcze i ponosi koszty związane z jej prowadzeniem. Zakres spraw prowadzonych przez agenta jest bardzo różny. Najczęściej agenci pośredniczą np. przy sprzedaży lub przy zawieraniu umów ubezpieczenia. Agent nie może dokonywać czynności prawnych we własnym imieniu, lecz w interesie dającego zlecenie. Forma działania agenta może być dwojaka: może on pośredniczyć przy zawieraniu umów, w których stroną jest dający zlecenie, bąd¼ też zawierać samodzielnie umowy dla swego mocodawcy.
Wymogiem bycia podmiotem gospodarczym jest prowadzenie działalności w sposób ekonomiczny (tzn. prowadzenie ksiąg rachunkowych odnośnie dochodów i kosztów działalności). Każda działalność gospodarcza (min. Usługowa) prowadzona jest w celach zarobkowych i na własny rachunek podmiotu prowadzącego taką działalność.
Powołana już ustawa o działalności gospodarczej z 1988r. stanowi, że podjęcie takiej działalności przez agenta wymaga jedynie zgłoszenia do ewidencji (z pewnymi wyjątkami) działalności gospodarczej prowadzonej przez urząd gminy, chyba że na podejmowaną działalność wymagane jest uzyskanie koncesji.

0Komentarzy · 658Czytań
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
Student

Analiza finansowa i           strategiczna
Bankowość
Ekonometria
Ekonomia - definicje
Filozofia
Finanse
Handel Zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli
          ekonomicznej

Integracja europejska
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Mikroekonomia
Ochrona środowiska
Podatki
Polityka
Prawo
Psychologia
Rachununkowość
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Stosunki
          międzynarodowe

Ubezpieczenia i ryzyko
Zarządzanie
Strona Główna · Prace · Dodaj Prace
Copyright © opracowania.info 2006
Wszystkie materialy zawarte na tej stronie sa wlasnoscią ich autora, nie ponosze odpowiedzialnosci za tresci zawarte w nich.
6066261 Unikalnych wizyt
Powered by Php-Fusion 2003-2005 and opracowania
Opracowania1 Opracowania2 Opracowania3 Opracowania4 Opracowania5 Opracowania6 Opracowania7 Opracowania8 Opracowania9 Opracowania10 Opracowania11 Opracowania12 Opracowania13 Opracowania14 Opracowania15 Opracowania16 Opracowania17 Opracowania18 Opracowania19 Opracowania20 Opracowania21 Opracowania22 Opracowania23 Opracowania24 Opracowania25 Opracowania26 Opracowania27 Opracowania28 Opracowania29 Opracowania30 Opracowania31 Opracowania32 Opracowania33 Opracowania34 Opracowania35 Opracowania36 Opracowania37 Opracowania38 Opracowania39