Strona Główna · Prace · Dodaj PraceCzerwiec 17 2024 15:36:11

Mapa Serwisu
Nawigacja
Strona Główna
Prace
Dodaj Prace
Kontakt
Szukaj
Jezyk Polski
WYPRACOWANIA
STRESZCZENIA
OPRACOWANIA
OMÓWIENIE LEKTUR
GRAMATYKA
BAJKI
PIEŁNI
MOTYW
INNE

Antyk
Łredniowiecze
Renesans
Barok
Oświecenie
Romantyzm
Pozytywizm
Młoda Polska
XX Lecie
Współczesność

Przedmioty ścisłe
Matematyka
Chemia
Fizyka
Informatyka
Pozostałe
Geografia
Biologia
Historia
JęZYK ANGIELSKI
Opracowania
Szukaj w serwisie
Szukaj:
PODATEK AKCYZOWY
Admin1 dnia luty 28 2007 21:29:54
PODATEK AKCYZOWY
1. Podmiot podatku:
Podatnikami są importerzy i producenci wyrobów akcyzowych bez względu na ich strukturę organizacyjno- prawną. Zapłacenie podatku akcyzowego przez importerów i producentów nie zwalnia ich od płacenia podatku VAT. Płacą go oni na ogólnych zasadach. Podatek akcyzowy wliczony przez podatnika w cenę wyrobu i dopiero pó¼niej staje się przedmiotem obrotu. Sprzedaż wyrobu jest opodatkowana podatkiem VAT.
2. Przedmiot podatku.
Przedmiotem opodatkowania są:
a) Sprzedaż;
b) Eksport;
c) Import;
d) Zamiana;
e) Darowizna;
f) Przekazanie wyrobów akcyzowych.
Powyższe czynności dotyczą tylko wyrobów akcyzowych.
Do wyrobów akcyzowych należą:
• Produkty naftowe i syntetyczne paliwa płynne;
• Broń palna myśliwska i broń gazowa;
• Specjalistyczne wyposażenie obiektów, w których prowadzi się działalność rozrywkową (np. automaty hazardowe);
• Samochody osobowe;
• Jachty pełnomorskie, łodzie żaglowe, łodzie z silnikiem, i łodzie przystosowane do silników (z wyjątkiem łodzi rybackich, roboczych i ratowniczych);
• Sprzęt elektroniczny wysokiej klasy i kamery wideo;
• Sól;
• Łrodki upiększające i wyroby perfumeryjne;
• Karty do gry (bez kart dla dzieci);
• Wyroby przemysłu winiarskiego, wyroby przemysłu spirytusowego i drożdżowego (z wyłączeniem drożdży);
• Piwo;
• Wyroby tytoniowe;
• Pozostałe wyroby alkoholowe o zawartości alkoholu powyżej 1,2% oraz napoje alkoholowe, które są mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu nie przekracza 0,5%;
• Gaz wykorzystywany do napędu samochodów i napełniania butli turystycznych o masie 0,5 kg.
3. Podstawa opodatkowania.
Podstawą opodatkowania jest:
 U producentów – obrót wyrobami akcyzowymi;
 U importerów – wartość celna wyrobów akcyzowych powiększona o cło obliczone według stawki podstawowej oraz w przypadku, gdy towary zostały zwolnione od cła lub cło zostało zawieszone, albo też, gdy zastosowano preferencyjną stawkę celną;
 Ilość wyrobów akcyzowych, jeżeli stawki podatku zostały ustalone kwotowo.
W przypadku braku uregulowań odnośnie podstawy opodatkowania stosuje się przepisy o podatku o VAT.
4. Stawki podatku.
Stawki akcyzy mogą mieć charakter:
 Kwotowy (np. 107 zł/ 1000 szt. Papierosów);
 Procentowy 9np. sól zwykła 17,6%);
 Różnicowy (między urzędową cena zbytu a cena nabycia wyrobu ackyzowego.
Stawki akcyzy w wynoszą odpowiednio u podatników i u importera:
1) 95% i 1900% - dla wyrobów przemysłu spirytusowego i drożdżowego oraz wyrobów tytoniowych;
2) 80% i 400% - dla paliw do silników;
3) 70% i 230% - dla wyrobów winiarskich, piwa oraz pozostałych napojów alkoholowych;
4) 40% i 65% - dla samochodów osobowych;
5) 25% i 40% - dla pozostałych wyrobów;
6) 35% i 55% - dla paliw gazowych do silników.
4. Ulgi i zwolnienia.
Sprzedaż towarów akcyzowych na eksport nie podlega podatkowi akcyzowemu. Podatnik eksportujący wyroby akcyzowe, które nabył po cenach zawierających akcyzę, jest uprawniony do zwiększenia naliczonego podatku od towarów i usług o kwotę akcyzy. Tak samo jest traktowana akcyza zapłacona przez podatnika w urzędzie celnym w momencie sprowadzenia wyrobu z zagranicy akcyza zwiększa naliczony podatek od towarów i usług tylko w wypadku eksportu wyrobu akcyzowego. Regułą jest, że podatku akcyzowego nie odlicza się oraz nie zwraca podatnikom. Zwolnienia maja generalnie charakter zwolnień przedmiotowych i obejmują:
 Opakowania z tworzyw sztucznych dla środków farmaceutycznych i materiałów medycznych;
 Odzież futrzaną i inne wyroby futrzarskie wytworzone ze skór zwierząt szlachetnych wyprawionych, zakupionych po cenach zawierających podatek akcyzowy lub, od których ten podatek został pobrany przez urząd celny;
 Opakowania z tworzyw sztucznych produkowane przez zakłady pracy chronionej;
 Rozlew wódek gatunkowych i wyrobów winiarskich zakupionych po cenach zawierających podatek akcyzowy lub, od których ten podatek został pobrany przez urząd celny;
 Wyroby akcyzowe sprzedawane do wolnych obszarów celnych w portach lotniczych morskich, itp.
5. Tryb i warunki płatności.
Podatnicy uiszczają podatek od wyrobów akcyzowych wytwarzanych w kraju za okresy miesięczne w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek zapłaty podatku, na rachunek właściwego urzędu skarbowego.

0Komentarzy · 1771Czytań
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
Student

Analiza finansowa i           strategiczna
Bankowość
Ekonometria
Ekonomia - definicje
Filozofia
Finanse
Handel Zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli
          ekonomicznej

Integracja europejska
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Mikroekonomia
Ochrona środowiska
Podatki
Polityka
Prawo
Psychologia
Rachununkowość
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Stosunki
          międzynarodowe

Ubezpieczenia i ryzyko
Zarządzanie
Strona Główna · Prace · Dodaj Prace
Copyright © opracowania.info 2006
Wszystkie materialy zawarte na tej stronie sa wlasnoscią ich autora, nie ponosze odpowiedzialnosci za tresci zawarte w nich.
5981949 Unikalnych wizyt
Powered by Php-Fusion 2003-2005 and opracowania
Opracowania1 Opracowania2 Opracowania3 Opracowania4 Opracowania5 Opracowania6 Opracowania7 Opracowania8 Opracowania9 Opracowania10 Opracowania11 Opracowania12 Opracowania13 Opracowania14 Opracowania15 Opracowania16 Opracowania17 Opracowania18 Opracowania19 Opracowania20 Opracowania21 Opracowania22 Opracowania23 Opracowania24 Opracowania25 Opracowania26 Opracowania27 Opracowania28 Opracowania29 Opracowania30 Opracowania31 Opracowania32 Opracowania33 Opracowania34 Opracowania35 Opracowania36 Opracowania37 Opracowania38 Opracowania39