Strona Główna · Prace · Dodaj PraceCzerwiec 17 2024 14:49:44

Mapa Serwisu
Nawigacja
Strona Główna
Prace
Dodaj Prace
Kontakt
Szukaj
Jezyk Polski
WYPRACOWANIA
STRESZCZENIA
OPRACOWANIA
OMÓWIENIE LEKTUR
GRAMATYKA
BAJKI
PIEŁNI
MOTYW
INNE

Antyk
Łredniowiecze
Renesans
Barok
Oświecenie
Romantyzm
Pozytywizm
Młoda Polska
XX Lecie
Współczesność

Przedmioty ścisłe
Matematyka
Chemia
Fizyka
Informatyka
Pozostałe
Geografia
Biologia
Historia
JęZYK ANGIELSKI
Opracowania
Szukaj w serwisie
Szukaj:
„ANALIZA KORELACJI I REGRESJI”
Admin1 dnia marzec 10 2007 22:56:44
„ANALIZA KORELACJI I REGRESJI”
Regresja (model regresyjny) jeśli między dwoma cechami występuje związek, to w następnym etapie buduje się model.

Współczynnik korelacji liniowej Pearsona.

gdzie cov(x,y) to kowariancja - miara wspólzmienności:

przyjmująca wartości z przedziału [-s(x)s(y); +s(x)s(y)]
Współczynnik korelacji mówi o sile i kierunku związku między zmiennymi. Przyjmuje wartości z przedziału
r [-1;1]
Wartość współczynnika mówi o sile związku. Im jest bliższa zera tym słabszy związek im bliżej 1 lub -1 tym silniejszy. Wartość 1 oznacza idealny związek liniowy.
Znak współczynnika korelacji mówi o kierunku związku „+” oznacza związek dodatni, tj. wzrost (spadek) wartości jednej cechy powoduje wzrost (spadek) wartości drugiej. „ - ” kierunek ujemny, tj. wzrost (spadek) wartości cechy powoduje spadek (wzrost) wartości drugiej.
Przyjmuje się następujące oceny siły związku (pamiętając o odpowiedniej liczebności próby)
do 0,3 słaba
od 0,3 do 0,5 średnia
powyżej 0,5 wyra¼na
Wykres rozrzutu (diagram korelacyjny)

wydatki
na żywność

x x
x x x
x x
x
x

dochody miesięczne

Linia (model) regresji
Y względem X (X Y)

-teoretyczna wartość y
gdzie metodą najmniejszych kwadratów (MNK) można wyznaczyć wartość parametrów „a” i „b”


Parametr „a” można także obliczyć korzystając ze wzoru:

Interpretacja parametrów prostej regresji.
a>0 jeśli „x” wzrośnie o 1 jednostkę, to „y” wzrośnie średnio o „a” jednostek.
A<0 jeśli „x” wzrośnie o 1 jednostkę, to „y” spadnie średnio o „a” jednostek.
Linia model regresji
X względem Y (y x)


gdzie wartość parametrów można wyznaczyć:


Parametr „c” można także obliczyć korzystająć ze wzoru:

(r a c ) - muszą mieć taki sam znak
Pomiędzy współczynnikami prostych regresji „a” i „c” zachodzi związek:

Im proste regresji leżą bliżej siebie, tym silniejszy związek korelacji.Nie ma związku

Dokładność funkcji regresji.
Ocenia dopasowanie modelu do danych empirycznych. Jej pomiar opiera się na obliczaniu reszt tj. różnic:

-to wartość empiryczna cechy y
-to wartość teoretyczna obliczona na podstawie funkcji regresji
Reszta określa niedokładność szacunku i-tej wartości cechy.
Syntetycznym miernikiem jakości modelu jest tzw. Wariancja resztowa:

Która ocenia rozproszenie wartości empirycznych wokół teoretycznych.
S(n) to odchylenie standartowe reszt, które mówi o tym jakie jest przeciętne odchylenie wartości empirycznych od wartości teoretycznych. Im bliższe jest 0 tym lepsza funkcja (model) regresji
Dokładność lim regresji
y=ax+b
x
x x
x x x
x x x
xx x
xx


Współczynnik zbierzności

przyjmuje wartości w przedziale [0,100%]. Ocenia w jakiej części zmiany cechy „y” nie są wyjaśnione zmianami cechy „x” Im bliżej 0 tym lepsza funkcja regresji (model)
Współczynnik determinacji:

Przyjmuje wartości z przedziału [0.100%] informuje o tym jaka część zmian cechy „y” jest wyjaśniona przez funkcję regresji (model). Im bliższa 100% tym lepszy model. Zachodzi zależność:


0Komentarzy · 3728Czytań
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
Student

Analiza finansowa i           strategiczna
Bankowość
Ekonometria
Ekonomia - definicje
Filozofia
Finanse
Handel Zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli
          ekonomicznej

Integracja europejska
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Mikroekonomia
Ochrona środowiska
Podatki
Polityka
Prawo
Psychologia
Rachununkowość
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Stosunki
          międzynarodowe

Ubezpieczenia i ryzyko
Zarządzanie
Strona Główna · Prace · Dodaj Prace
Copyright © opracowania.info 2006
Wszystkie materialy zawarte na tej stronie sa wlasnoscią ich autora, nie ponosze odpowiedzialnosci za tresci zawarte w nich.
5981489 Unikalnych wizyt
Powered by Php-Fusion 2003-2005 and opracowania
Opracowania1 Opracowania2 Opracowania3 Opracowania4 Opracowania5 Opracowania6 Opracowania7 Opracowania8 Opracowania9 Opracowania10 Opracowania11 Opracowania12 Opracowania13 Opracowania14 Opracowania15 Opracowania16 Opracowania17 Opracowania18 Opracowania19 Opracowania20 Opracowania21 Opracowania22 Opracowania23 Opracowania24 Opracowania25 Opracowania26 Opracowania27 Opracowania28 Opracowania29 Opracowania30 Opracowania31 Opracowania32 Opracowania33 Opracowania34 Opracowania35 Opracowania36 Opracowania37 Opracowania38 Opracowania39