Strona Główna · Prace · Dodaj PraceLipiec 20 2024 11:18:47

Mapa Serwisu
Nawigacja
Strona Główna
Prace
Dodaj Prace
Kontakt
Szukaj
Jezyk Polski
WYPRACOWANIA
STRESZCZENIA
OPRACOWANIA
OMÓWIENIE LEKTUR
GRAMATYKA
BAJKI
PIEŁNI
MOTYW
INNE

Antyk
Łredniowiecze
Renesans
Barok
Oświecenie
Romantyzm
Pozytywizm
Młoda Polska
XX Lecie
Współczesność

Przedmioty ścisłe
Matematyka
Chemia
Fizyka
Informatyka
Pozostałe
Geografia
Biologia
Historia
JęZYK ANGIELSKI
Opracowania
Szukaj w serwisie
Szukaj:
Strategia marketingowa firmy ubezpieczeniowej
Admin1 dnia marzec 15 2007 16:26:00

Strategia marketingowa firmy ubezpieczeniowej
„WARTA”


Zdecydowałem się pisać na temat strategii marketingowej firmy ubezpieczeniowej WARTA z tego względu, że jestem stałym klientem tej firmy i uważam ją za solidną i wiarygodną.
Przez blisko 80 lat działalności na rynku ubezpieczeniowym wypracowali sobie silną pozycję wśród wszystkich obecnych na nim ubezpieczycieli.

WARTA jest firmą stabilną, wiarygodną i bliską Klientowi. W swojej działalności cenią profesjonalizm w ubezpieczeniach i opiekuńczość w stosunku do ludzi, którzy im ufają wykupując polisy WARTY. Cały czas doskonalą, unowocześniają i poszerzają ofertę. Satysfakcja Klientów oraz pewność, że w każdej sytuacji mogą liczyć na WARTę - są dla nich najważniejsze.

Cała ich oferta zawiera ponad 160 produktów ubezpieczeniowych.
Warta jest drugim, pod względem udziału w rynku, majątkowym towarzystwem ubezpieczeniowym w Polsce. Mocnymi stronami Warty są, poza posiadanym udziałem w rynku, wieloletnie doświadczenie rynkowe oraz bardzo rozbudowana sieć dystrybucji. Ponadto mocna stroną Warty jest także posiadane zaplecze kapitałowe, które pozwala na angażowanie się w duże inwestycje. Przykładem takiej inwestycji było uczestnictwo w założeniu PTC Era. Sprzedaż pakietu Ery w roku ubiegłym pozwoliła Warcie na realizację zysku brutto w wysokości 227 mln zł.
Słabą stroną Warty jest z pewnością struktura portfela, w której pomimo prowadzonych działań restrukturyzacyjnych, dominują szkodowe ubezpieczenia komunikacyjne. Ubezpieczenia komunikacyjne dominują w całym sektorze ubezpieczeń, tak więc Warta, posiadając tak duży udział w rynku, jest pośrednio zmuszona do utrzymywania wysokiego udziału ubezpieczeń komunikacyjnych w swoim portfelu. Obecnie taka struktura portfela negatywnie wpływa na wynik techniczny Warty, który systematycznie ulega pogorszeniu. Jest to czynnik, którego Warta nie jest w stanie w znaczącym stopniu zniwelować. Zmianę powinien przynieść dopiero rozwój polskiego rynku ubezpieczeń w kierunku zwiększenia udziału ubezpieczeń majątkowych, osobowych i finansowych.

• Już na początku tego roku WARTA wprowadziła dwa nowe produkty:
o kompleksowe ubezpieczenie małych i średnich przedsiębiorstw
o ubezpieczenie maszyn i urządzeń od wszystkich ryzyk
• W lutym WARTA wprowadziła nowy produkt adresowany głównie do większych podmiotów gospodarczych - ubezpieczenie należności krajowych
• W kwietniu oferta WARTY wzbogaciła się o nowy produkt - ubezpieczenie NNW - WARTA POMOC W WYPADKU
• WARTA otworzyła nowoczesne Centrum Likwidacji Szkód, które znacznie usprawniło i podniosło jakość obsługi w procesie likwidacji szkód
• Nowa jakość obsługi i nowe możliwości dla klientów indywidualnych, czyli:
o WARTA MIESZKANIE
o WARTA DOM LETNISKOWY
o WARTA DOM W BUDOWIE
• Elastyczny i wielowariantowy program dla szkół przygotowany przez Biuro Ubezpieczeń Indywidualnych
• Jesienią WARTA poszerzyła ofertę o kilka ubezpieczeń. Dla podmiotów gospodarczych przygotowała:
o ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk
o ubezpieczenie budowlano-montażowe od wszystkich ryzyk
o ubezpieczenie minia w transporcie krajowym (cargo)
Od grudnia Towarzystwo ma nowe - najbogatsze na rynku - autocasco. Klienci, którzy wykupią w WARCIE ubezpieczenie AC/KR świadomie mogą poszerzyć zakres ochrony. Tę możliwość dają im wprowadzone właśnie:
o WARTA BEZ RYZYKA
o GWARANTOWANA SUMA UBEZPIECZENIA
o UźYCIE POJAZDU ZASTęPCZEGO

UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

WARTA proponuje rozbudowany zestaw ubezpieczeń komunikacyjnych.

Obowiązkowe :
• odpowiedzialności cywilnej (OC) - wzbogacone bezpłatnym wariantem ubezpieczenia WARTA MOTO - ASSISTANCE (S 1)
• OC za granicą RP (Zielona Karta).
Dobrowolne :
• dwuwariantowee auto casco (AC) - z możliwością rozszerzenia o 2 dodatkowe ryzyka (kradzież, wyposażenie dodatkowe)
• rozszerzenie umowy ubezpieczenia AC o opcję WARTA BEZ RYZYKA (WBR)
• rozszerzenie umowy ubezpieczenia AC o opcję GWARANTOWANA SUMA UBEZPIECZENIA (GSU)
• rozszerzenie umowy ubezpieczenia AC o opcję UźYCIE POJAZDU ZASTęPCZEGO (UPZ)
• ubezpieczenie następstwa nieszczęśliwych wypadków (NNW)
• 3 warianty WARTA MOTO-ASSISTANCE: A, B i C
W ubezpieczeniu OC WARTA gwarantuje finansowe pokrycie szkód spowodowanych w ruchu przez pojazd prowadzony przez posiadacza tej polisy.

Zielona Karta zapewnia pełen zakres ubezpieczenia OC za granicą RP, w krajach należących do Systemu Zielonej Karty.

Warianty ubezpieczenia AC:
• WARTA STANDARD.
W wariancie ubezpieczenia WARTA STANDARD odszkodowanie realizowane jest poprzez wypłatę odszkodowania określonego na podstawie wyceny sporządzonej przez rzeczoznawcę TUiR WARTA S.A. uwzględniającą koszt części montowanych w samochodach fabrycznie nowych (bez względu na aktualny wiek pojazdu). Wariant ten kierowany jest głównie do nabywców samochodów fabrycznie nowych, oczekujących wysokiej jakości ochrony ubezpieczeniowej. Niemniej jednak, umowę ubezpieczenia w powyższym wariancie mogą zawrzeć również posiadacze samochodów używanych, ceniących sobie ponad przeciętny zakres ubezpieczenia. W wariancie tym nalicza się zwyżkę za wiek pojazdu.
• WARTA SERWIS.
W wariancie ubezpieczenia WARTA SERWIS odszkodowanie wypłaca się na podstawie wyceny sporządzonej przez rzeczoznawcę TUiR WARTA S.A., które pozwoli na przywrócenie pojazdu do stanu bezpośredniego przed szkodą. Sposób naprawy oraz wybór warsztatu, w którym będzie naprawiany pojazd zależy wyłącznie od klienta. W wariancie SERWIS istnieje również możliwość naprawy pojazdu w warsztacie współpracującym z WART¡. Wariant ten stanowi produkt powszechny, przystępny cenowo w którym odstępuje się od naliczania zwyżki za wiek pojazdu.
We wszystkich wariantach AC stosowane są zniżki: za bezwypadkową jazdę, dla dla klientów posiadających ubezpieczenie OC w WARCIE, za kontynuację ubezpieczenia AC w TUiR WARTA SA.

________________________________________
WARTA MOTO-ASSISTANCE (W M.-A)

Jest to dodatkowa gwarancja ochrony w kraju i zagranicą dla posiadaczy polisy OC lub AC. niezależnie od zakład ubezpieczeń w którym ubezpieczony jest pojazd. W. M.A - to organizacja pomocy w miejscu zdarzenia. Nowoczesny system szybkiego reagowania. O zdarzeniu należy powiadomić niezwłocznie CENTRUM ALARMOWE WARTY.
• S 1 - bezpłatny pakiet dołączany do ubezpieczeń OC i AC zawartych w TUiR WARTA SA. Obejmuje pomoc serwisową, informacyjną, oraz organizacją sprzedaży uszkodzonego pojazdu, związaną z wypadkiem samochodowym. W ramach pomocy serwisowej jest organizowane i opłacane holowanie pojazdu w kraju do najbliższego autoryzowanego warsztatu WARTY . Pomoc informacyjna obejmuje: informacje o krajowej sieci autoryzowanych warsztatów samochodowych oraz o możliwościach zorganizowania przyjazdu pomocy drogowej, związaną z:
o organizacją sprzedaży uszkodzonego pojazdu,
o zorganizowaniem i pokryciem kosztów dokonania - przez rzeczoznawcę WARTY - wyceny wartości uszkodzonego w wypadku pojazdu, oraz zorganizowaniem sprzedaży tego pojazdu za cenę określoną przez rzeczoznawcę WARTY, o ile pojazd nie jest objęty prawami osób trzecich.
• Wariant A zapewnia pomoc serwisową i informacyjną po:
o wypadku samochodowym
o kradzieży samochodu
o awarii pojazdu
• Wariant B zapewnia pomoc serwisową, informacyjną, pomoc w podróży i pomoc medyczną w kraju i za granicą w następstwie:
o wypadku samochodowego
o kradzieży samochodu
o awarii pojazdu
o nieszczęśliwego wypadku Ubezpieczonego
o nagłej choroby Ubezpieczonego
Wariant ten rozszerzony jest - w porównaniu z wariantem A o szeroką gamę usług, takich m.in. jak: pobyt w hotelu na czas naprawy pojazdu, wizyta lekarska lub pobyt w szpitalu jak również opieka osób wskazanych przez poszkodowanego.
• Wariant C obejmuje te same zdarzenia i zawiera te same gwarancje co wariant B. Różni się zakresem świadczeń oraz wysokością sum gwarancyjnych, do których WARTA te świadczenia realizuje.
Wszystkie warianty WARTA MOTO-ASSISTANCE można wykupić także wtedy, gdy jest się ubezpieczonym w zakresie OC i AC w innym towarzystwie.


________________________________________
Opcje rozszerzenia umowy ubezpieczenia AC:

WARTA BEZ RYZYKA
WARTA BEZ RYZYKA daje gwarancję, że w razie utraty lub poważnego uszkodzenia samochodu WARTA sfinansuje zakup nowego, identycznego samochodu.

W Polsce tylko WARTA gwarantuje w całym okresie ubezpieczenia ( przez cały rok) pokrycie wszystkich kosztów zakupu nowego samochodu już w przypadku szkody przekraczającej 40% wartości samochodu.

Ubezpieczenie obejmuje szkody powstałe na terytorium Polski.

Ubezpieczenie WARTA BEZ RYZYKA oferowane jest Klientom, którzy zawarli umowę Autocasco (AC) w wersji WARTA-STANDARD lub WARTA-SERWIS:
• ze zniesionym udziałem własnym
• ze zniesieniem zmniejszania sumy ubezpieczenia po wypłacie odszkodowania
• z rozszerzeniem o ryzyko kradzieży
Składka za ubezpieczenie WARTA BEZ RYZYKA została ustalona jako procentowy wzrost składki za ubezpieczenia AC/KR.
Ubezpieczeniem WARTA BEZ RYZYKA mogą być objęte samochody:
• osobowe
• fabrycznie nowe (z gwarancją), kupione u koncesjonowanego dealera na terenie Polski za gotówkę, w systemie sprzedaży ratalnej lub na kredyt
• których rok produkcji jest zgodny lub o rok poprzedza datę zawarcia umowy ubezpieczenia
• o przebiegu nie przekraczającym 100 km w dniu zawierania umowy
• których wartość wraz z wyposażeniem nie przekracza kwoty 120 000 zł
• nie używane do zarobkowego przewozu osób i towarów, np. taxi, samochody kurierskie itp.

Samochody leasingowane nie mogą być objęte ubezpieczeniem WARTA BEZ RYZYKA.________________________________________
GWARANTOWANA SUMA UBEZPIECZENIA

GWARANTOWANA SUMA UBEZPIECZENIA to pewność, że przez cały czas trwania umowy, wartość samochodu dla celów ubezpieczenia jest stała i równa jego wartości rynkowej z dnia zawarcia umowy.

.

GWARANTOWANA SUMA UBEZPIECZENIA zapewnia utrzymanie stałej, niezmiennej SUMY UBEZPIECZENIA przez cały rok ochrony ubezpieczeniowej.

Ubezpieczenie GWARANTOWANA SUMA UBEZPIECZENIA oferowane jest Klientom, którzy zawarli umowę Autocasco (AC) w wersji WARTA-STANDARD lub WARTA-SERWIS
• ze zniesionym udziałem własnym
• ze zniesieniem zmniejszania sumy ubezpieczenia po wypłacie odszkodowania
• z rozszerzeniem o ryzyko kradzieży

Gwarantowaną sumą ubezpieczenia mogą zostać objęte samochody:
• osobowe
• nie starsze niż czteroletnie
• o wartości rynkowej (wraz z wyposażeniem) nieprzekraczającej kwoty 120 000 zł
• nie używane do zarobkowego przewozu osób i towarów, np. taxi, samochody kurierskie itp.
Samochody leasingowane nie mogą być objęte ubezpieczeniem GWARANTOWANA SUMA UBEZPIECZENIA.

GWARANTOWANA SUMA UBEZPIECZENIA została ustalona jako procentowy wzrost składki za ubezpieczenie AC/KR.________________________________________
UźYCIE POJAZDU ZASTęPCZEGO

UźYCIE POJAZDU ZASTęPCZEGO w razie uszkodzenia lub utraty samochodu, to opcja umożliwiająca wynajęcie samochodu zastępczego, którego koszty pokryje WARTA.

Ubezpieczenie UźYCIE POJAZDU ZASTęPCZEGO oferowane jest Klientom, którzy zawarli umowę Autocasco (AC) w wersji WARTA-STANDARD lub WARTA-SERWIS z rozszerzeniem o ryzyko kradzieży (KR).

Składka za zawarcie umowy Autocasco wzbogaconej o opcję UźYCIE POJAZDU ZASTEPCZEGO została ustalona kwotowo, a jej wysokość zależy m.in. od okresu wynajmu i klasy samochodu zastępczego.

Ubezpieczeniem UźYCIE POJAZDU ZASTęPCZEGO mogą być objęte samochody:
• osobowe
• nie starsze niż czteroletnie
• których wartość wraz z wyposażeniem jest wyższa od kwoty 15 000 zł

WARTA oferuje trzy warianty ubezpieczenia UźYCIE POJAZDU ZASTęPCZEGO.
• Wariant A - gdy szkoda w samochodzie ubezpieczonym przekroczy 5% wartości pojazdu
• Wariant B - gdy szkoda w samochodzie ubezpieczonym przekroczy 15%wartości pojazdu
• Wariant C - gdy szkoda w samochodzie ubezpieczonym przekroczy 30%wartości pojazdu
W każdym z wariantów Ubezpieczający może wybrać okres, w jakim będzie korzystać z samochodu zastępczego, do 7, do 14 lub do 21 dni w ciągu roku oraz klasę pojazdu.

Kończąc przegląd oferty TUiR WARTA S.A. omówię jeszcze krótko 3 rodzaje ubezpieczeń.

Są to:
• ubezpieczenia ryzyk bankowych
• ubezpieczenia budowlano-montażowe
• ubezpieczenie utraty zysku

________________________________________
Ubezpieczenie RYZYK BANKOWYCH

Jest to nowa, wariantowa propozycja, której części składowe zostały przygotowane na podstawie analizy ubezpieczeniowych potrzeb banków. Wzorowany jest na znanym na całym świecie ubezpieczeniu Banker`s Blanked Bond. Jako pierwsi w Polsce WARTA dostosowała jego zasady do naszych uregulowań prawnych, zbliżając je konstrukcyjnie do innych ogólnych warunków ubezpieczeń, oferowanych na polskim rynku.
Przedmiotem tego ubezpieczenia jest mienie znajdujące się w lokalach Ubezpieczonego, mienie biurowe stanowiące własność lub znajdujące się w jego posiadaniu na podstawie tytułu prawnego oraz mienie w czasie transportu.
Pod pojęciem "mienie" rozumie się: pieniądze, papiery wartościowe, akta, umowy, księgi bankowe i rachunkowe, rejestry, banderole, akcyzę, platynę, złoto, srebro i wyroby z tych metali, kamienie: szlachetne, półszlachetne i syntetyczne, perły i metale z grupy platynowców.
Zakres ubezpieczenia
• Ubezpieczenie od nielojalności pracownika.
WARTA odpowiada za szkody będące następstwem nielojalnego działania lub niedbałości pracownika/pracowników Ubezpieczonego.
• Ubezpieczenie mienia w lokalach.
WARTA odpowiada za szkody polegające na utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu mienia w wyniku kradzieży z włamaniem albo rabunku.
• Ubezpieczenie mienia w transporcie.
Dotyczy mienia transportowanego z i do lokalu Ubezpieczonego.
WARTA odpowiada za szkody będące wynikiem uszkodzenia, zniszczenia lub utraty mienia na skutek rabunku albo wypadku środka transportu.
• Ubezpieczenie papierów wartościowych od fałszerstwa.
Obejmuje: czeki, weksle, certyfikaty depozytowe, akredytywy, polecenia wypłaty, polecenia przelewu, przekazy pieniężne i akcepty. WARTA odpowiada za szkody spowodowane sfałszowaniem tych papierów lub wykupieniem fałszywych weksli własnych.
• Ubezpieczenie pieniędzy od fałszerstwa.
WARTA ponosi odpowiedzialność za szkodę będącą następstwem przyjęcia w dobrej wierze przerobionych autentycznych lub podrobionych pieniędzy.
• Ubezpieczenie mienia biurowego.
WARTA odpowiada za szkody polegające na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu wyposażenia, jak i samego lokalu biurowego, których przyczyną były: kradzież, kradzież z włamaniem, rabunek bąd¼ wandalizm.

________________________________________
Ubezpieczenie BUDOWLANO-MONTAźOWE

TUiR WARTA S.A. proponuje ubezpieczenie budowlano-montażowe zawierane w ramach polis:
• ubezpieczenie budowlane
• ubezpieczenie montażowe
Ubezpieczenie to zawierane jest według rozpowszechnionych w Europie standardów niemieckiego towarzystwa Muenchener Rueck. Może zapewnić ochronę wszystkim stronom zaangażowanym w realizacji robót:
• wykonawcom i podwykonawcom
• inwestorom
• projektantom
• dostawcom
• producentom montowanych urządzeń i instalacji
• kredytodawcom (bankom, instytucjom kredytującym)
Przedmiotem ubezpieczenia budowlano-montażowego mogą być w ramach jednej polisy:
• wszelkie roboty budowlano-montażowe (również remonty i adaptacje)
• sprzęt i zaplecze
• maszyny budowlane
• odpowiedzialność cywilna wykonawcy robót wobec osób trzecich
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody powstałe m.in. w następstwie:
• pożaru, wybuchu
• zalania, wichury
• osiadania, zawalenia
• kradzieży z włamaniem
• złego wykonawstwa
• braku doświadczenia
• niedbalstwa pracowników
• błędu ludzkiego i in.
Działanie ubezpieczenia zaczyna się na etapie organizacji placu budowy/robót - kończy zaś po zakończeniu rozruchu i/lub prób i przekazaniu robót inwestorowi. Może objąć również określone ryzyka w okresie rękojmi/gwarancji. W każdym przypadku ochrona ubezpieczeniowa może być dostosowana do indywidualnych potrzeb.


________________________________________
Ubezpieczenie UTRATY ZYSKU

To ubezpieczenie obejmuje zysk brutto, który przyniosłaby działalność gospodarcza, gdyby nie została przerwana w następstwie:
• pożaru
• bezpośredniego uderzenia pioruna
• wybuchu
• upadku statku powietrznego lub jego części.
Sumę ubezpieczenia - to jest: górną granicę odpowiedzialności WARTY - ustala się na podstawie:
• kwoty podanej we wniosku,
• dołączonego wyliczenia rocznego zysku brutto za ostatni rok obrotowy, potwierdzonego przez biegłego rewidenta.
Warunkiem przyjęcia tego ryzyka do ubezpieczenia przez WARTę jest posiadanie lub jednoczesne zawarcie przez Ubezpieczającego ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych.Nie sposób wymienić wszystkich imprez, targów, wystaw, festiwali, w których brała udział WARTA zwłaszcza, że w wielu z nich uczestniczyły terenowe jednostki Towarzystwa - Oddziały i Filie. TUiR WARTA S.A. od lat jest aktywnym sponsorem, firmą, która angażuje się w życie kulturalne i sportowe kraju. Ponadto prowadzi szeroką działalność charytatywną, wspomaga wiele fundacji, domów dziecka i szpitali, włącza się w wiele akcji niosących pomoc humanitarną ludziom w potrzebie.
Wymienię tylko najważniejsze wydarzenia i imprezy sponsorowane przez TUiR WARTA S.A.:
• Finał IX edycji Konkursu TERAZ POLSKA - koncert galowy - maj 99
• Mistrzostwa Łwiata w Koszykówce Kobiet - przełom maja i czerwca 99
• Wielka Letnia Gala Business Centre Club - czerwiec 99
• Puchar Łwiata Seniorów w Kajakarstwie oraz Mistrzostwa Polski Seniorów i Młodzików w Kajakarstwie - czerwiec 99 oraz przełom lipca i sierpnia 99
• Mistrzostwa Polski w Skokach przez Przeszkody - £ąck 99 - czerwiec 99
• V Kongres Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości w Gdańsku - czerwiec 99
• "Gwiazdy Gospodarki III RP" - Wielka Gala w Pęcicach - czerwiec 99
• Festiwal Gwiazd w Międzyzdrojach - przełom czerwca i lipca 99
• Jedyny w Polsce koncert Mike'a Oldfielda w katowickim "Spodku" - lipiec 99
• WARTA Wawel Festiwal - lipiec 99
• Międzynarodowy Turniej Tenisowy WARTA CUP '99 - sierpień 99
• Indywidualne Mistrzostwa Łwiata GRAND PRIX POLSKI 99 na żużlu w Bydgoszczy - sierpień 99
• Trasa koncertowa Polskiej Orkiestry Festiwalowej pod dyrekcją Krystiana Zimermana po Europie i Stanach Zjednoczonych. WARTA Mecenasem Orkiestry Zimermana. wrzesień-listopad 99
• Uroczysta prezentacja TUiR WARTA S.A. w Business Centre Club połączona z aukcją obrazów namalowanych przez Edwarda Dwurnika - pa¼dziernik 99
• Międzynarodowa konferencja w 10-tą rocznicę transformacji systemowej w krajach postkomunistycznych organizowana przez Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych (CASE), Fundację Naukową i Centrum Adama Smitha - pa¼dziernik 99
• V Polskie Forum Kapitałowo-Finansowe - TWOJE PIENI¡DZE - pa¼dziernik 99
W ramach umów sponsorskich rocznych, dwuletnich i jednej umowy wieloletniej, WARTA sponsoruje także:
• Renowację dziedzińca arkadowego Zamku Królewskiego na Wawelu .
• Działalność Galerii Kordegarda - filii Zachęty
• Olimpiady Specjalne - Polska (zawody ogólnopolskie)
• sportowców:
o Mateusza Kusznierewicza
o Mateusza Tarasiewicza
o Rafała Kubackiego
• Udział polskiej załogi w największych w historii żeglarstwa regatach dookoła świata THE RACE. Polacy wystartują pod dowództwem kapitana Romana Paszke na katamaranie "Polpharma-WARTA"
• Polską Fundację Olimpijską, z którą wiąże nas umowa wieloletnia.
Działalność charytatywna i pomoc potrzebującym:
• WARTA dwukrotnie zaangażowała się i wsparła rządową pomoc humanitarną dla ofiar wojny w Kosowie. W kwietniu ubezpieczyła ze stawką "0" trzy samoloty i przekazała kwotę 125 tys. USD na reasekurację tego ubezpieczenia na londyńskim rynku Lloyd's.Ostatnio WARTA ubezpieczyła lot kolejnych trzech samolotów z pomocą humanitarną dla Macedonii. W drodze powrotnej samoloty te przywiozły do Polski uchod¼ców z Kosowa.
• WARTA wsparła Fundację Radia ZET im. Andrzeja Woyciechowskiego, włączając się tym samym w świąteczną akcję pod hasłem "Pogotowie Łwiętego Mikołaja Radia ZET".


Widzimy zatem, że firma ta kładzie duży nacisk na wysoką jakość świadczonych usług, rozszerzania asortymentu ubezpieczeń i w szczególnym stopniu angażuje się w kreowanie dobrego wizerunku firmy poprzez uczestnictwo w działalności charytatywnej, wspomaganiu fundacji itd.

¬RÓD£O:
Materiały które wykorzystałem w tej pracy pochodzą od pracownika firmy
ubezpieczeniowej WARTA.
Korzystałem również z materiałów dostępnych w internecie:
http://www.warta.pl/
http://notowania.onet.pl/kursy/komentarz.asp?id=131

0Komentarzy · 419Czytań
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
Student

Analiza finansowa i           strategiczna
Bankowość
Ekonometria
Ekonomia - definicje
Filozofia
Finanse
Handel Zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli
          ekonomicznej

Integracja europejska
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Mikroekonomia
Ochrona środowiska
Podatki
Polityka
Prawo
Psychologia
Rachununkowość
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Stosunki
          międzynarodowe

Ubezpieczenia i ryzyko
Zarządzanie
Strona Główna · Prace · Dodaj Prace
Copyright © opracowania.info 2006
Wszystkie materialy zawarte na tej stronie sa wlasnoscią ich autora, nie ponosze odpowiedzialnosci za tresci zawarte w nich.
6107703 Unikalnych wizyt
Powered by Php-Fusion 2003-2005 and opracowania
Opracowania1 Opracowania2 Opracowania3 Opracowania4 Opracowania5 Opracowania6 Opracowania7 Opracowania8 Opracowania9 Opracowania10 Opracowania11 Opracowania12 Opracowania13 Opracowania14 Opracowania15 Opracowania16 Opracowania17 Opracowania18 Opracowania19 Opracowania20 Opracowania21 Opracowania22 Opracowania23 Opracowania24 Opracowania25 Opracowania26 Opracowania27 Opracowania28 Opracowania29 Opracowania30 Opracowania31 Opracowania32 Opracowania33 Opracowania34 Opracowania35 Opracowania36 Opracowania37 Opracowania38 Opracowania39