Strona Główna · Prace · Dodaj PraceCzerwiec 17 2024 04:05:32

Mapa Serwisu
Nawigacja
Strona Główna
Prace
Dodaj Prace
Kontakt
Szukaj
Jezyk Polski
WYPRACOWANIA
STRESZCZENIA
OPRACOWANIA
OMÓWIENIE LEKTUR
GRAMATYKA
BAJKI
PIEŁNI
MOTYW
INNE

Antyk
Łredniowiecze
Renesans
Barok
Oświecenie
Romantyzm
Pozytywizm
Młoda Polska
XX Lecie
Współczesność

Przedmioty ścisłe
Matematyka
Chemia
Fizyka
Informatyka
Pozostałe
Geografia
Biologia
Historia
JęZYK ANGIELSKI
Opracowania
Szukaj w serwisie
Szukaj:
swojej pracy chciałem przedstawić własny model ekonometryczny opisujący kształtowanie się wartości sprzedaży sera dojrzewającego Gouda
Admin1 dnia marzec 15 2007 17:05:09
1. Wstęp

W swojej pracy chciałem przedstawić własny model ekonometryczny opisujący kształtowanie się wartości sprzedaży sera dojrzewającego Gouda (Y). Zestaw potencjalnych zmiennych jest następujący: X1 – cena 1kg, X2 – średnie dochody mieszkańców, X3 – wielkość sprzedaży, X4 – stopa inflacji.
Do badania zależności wykorzystałem dane z lat 2000-2001, opublikowane w rocznikach statystycznych GUS. oraz dane otrzymane z jednej z polskich spółdzielni mleczarskich, które zostały zestawione w tablicy 1.
Przyjąłem, że zależność między zmiennymi ma charakter liniowy, więc badany model jest liniowym modelem ekonometrycznym.

Tablica 1 Zestawienie kształtowania się wartości sprzedaży sera dojrzewającego Gouda, ceny za 1 kg. tegoż sera, średnich dochodów mieszkańców, stopy inflacji i wielkości sprzedaży.
Rok Miesiąc Wartość sprzedaży
(w zł.)
Y Cena ( w zł.)
X1 Dochody
(w zł.)
X2 Sprzedaż
(w szt.)
X3 Inflacja
(w %)
X4
2000 1 452 860,10 11,33 2 380,46 39 970,00 1,80
2 1 027 189,02 12,54 2 436,63 81 913,00 0,90
3 256 086,84 12,36 2 585,55 20 719,00 0,90
4 319 143,02 12,02 2 887,75 26 551,00 0,40
5 348 255,20 11,60 2 597,81 30 022,00 0,70
6 301 767,00 11,64 2 700,23 25 925,00 0,80
7 338 585,52 10,92 2 656,72 31 006,00 0,70
8 191 732,80 10,60 2 656,01 18 088,00 -0,30
9 459 889,05 10,95 2 816,04 41 999,00 1,00
10 107 736,70 10,10 2 822,85 10 667,00 0,80
11 256 897,95 10,95 2 781,80 23 461,00 0,40
12 100 217,04 11,22 2 987,65 8 932,00 0,20
2001 13 196 297,18 10,97 2 649,63 17 894,00 0,90
14 216 884,48 11,12 2 723,71 19 504,00 0,10
15 224 545,86 11,22 2 814,39 20 013,00 0,50
16 416 928,82 11,06 3 035,81 37 697,00 0,80
17 763 417,20 10,92 2 924,58 69 910,00 1,10
18 911 550,64 10,01 2 842,58 91 064,00 -0,10
19 824 291,36 9,44 2 884,40 87 319,00 -0,30
20 768 009,12 8,57 2 847,68 89 616,00 -0,30
21 226 599,36 10,72 3 052,82 21 138,00 0,30
22 364 948,94 11,42 3 045,77 31 957,00 0,40
23 685 609,38 11,07 2 880,72 61 934,00 0,10
24 703 422,72 10,98 3 146,67 64 064,00 0,20
¬ródło: Rocznik statystyczny GUS 2000-2001 oraz dane pochodzące z jednej z polskich
spółdzielni mleczarskich.
2. Dobór zmiennych objasniających.

Eliminacja zmiennych quasi-stałych.


¬
Vi – współczynnik zmienności,
Si – odchylenie standardowe zmiennej Xi,
– średnia arytmetyczna zmiennej Xi.

V* = 0,05 – wartość krytyczna wska¼nika
Eliminacja zmiennych spełniających nierówność Vi  V*

S1 = 0,08
S2 = 0,07
S3 = 0,66
S4 = 1,02

Współczynniki zmienności wszystkich zmiennych są większe od założonej wartości krytycznej V*, więc nie eliminujemy żadnej.

Metoda pojemności wska¼ników pojemności informacyjnej.

L = 2m – 1 = 24 – 1 = 15

L – liczba kombinacji potencjalnych zmiennych objaśniających,
m – liczba zmiennych objaśniających.


hlj – indywidualny wska¼nik pojemności informacyjnej
Hl – integralny wska¼nik pojemności informacyjnej
Tablica 2
Kombinacja Zmienne Hl Wynik
C1 X1 H1 0,0501
C2 X2 H2 0,0002
C3 X3 H3 0,9571
C4 X4 H4 0,0213
C5 X1,X2 H5 0,0378
C6 X1,X3 H6 0,7194
C7 X1,X4 H7 0,0464
C8 X2,X3 H8 0,8864
C9 X2,X4 H9 0,0148
C10 X3,X4 H10 0,7765
C11 X1,X2,X3 H11 0,6758
C12 X1,X2,X4 H12 0,0376
C13 X1,X3,X4 H13 0,6143
C14 X2,X3,X4 H14 0,5690
C15 X1,X2,X3,X4 H15 0,5817

Maksymalna wartość wskaznika integralnej pojemności informacyjnej wynosi 0,9571 i dotyczy kombinacji C3,która zawiera zmienną X3 . Oznacza to, że w modelu liniowym opisującym kształtowanie się wartości sprzedaży sera dojrzewającego Gouda zmienną objaśniającą powinna być wielkość sprzedaży. Model będzie mieć postać:3. Szacowanie parametrów modelu.

Klasyczna metoda najmniejszych kwadratów.

Tablica 3
Rok Miesiąc Wartość sprzedaży
Y Sprzedaż X3 Yt - Yśr. Xt - Xśr. (Yt - Yśr.) (Xt - Xśr.) (Yt - Yśr.)2 (Xt - Xśr.)2
2000 1 452 860,10 39 970,00 16 907,38 -503,46 -8 512 160,94 285 859 470,29 253 470,29
2 1 027 189,02 81 913,00 591 236,30 41 439,54 24 500 561 254,16 349 560 361 452,30 1 717 235 613,54
3 256 086,84 20 719,00 -179 865,88 -19 754,46 3 553 153 048,51 32 351 735 087,95 390 238 624,04
4 319 143,02 26 551,00 -116 809,70 -13 922,46 1 626 278 192,78 13 644 506 208,77 193 834 846,04
5 348 255,20 30 022,00 -87 697,52 -10 451,46 916 566 984,93 7 690 855 160,31 109 232 981,29
6 301 767,00 25 925,00 -134 185,72 -14 548,46 1 952 195 368,47 18 005 807 675,56 211 657 639,88
7 338 585,52 31 006,00 -97 367,20 -9 467,46 921 819 916,92 9 480 371 798,12 89 632 767,29
8 191 732,80 18 088,00 -244 219,92 -22 385,46 5 466 974 861,98 59 643 369 731,84 501 108 744,79
9 459 889,05 41 999,00 23 936,33 1 525,54 36 515 867,49 572 947 853,98 2 327 277,38
10 107 736,70 10 667,00 -328 216,02 -29 806,46 9 782 957 149,30 107 725 756 331,67 888 424 958,38
11 256 897,95 23 461,00 -179 054,77 -17 012,46 3 046 161 828,19 32 060 610 958,18 289 423 738,54
12 100 217,04 8 932,00 -335 735,68 -31 541,46 10 589 592 988,02 112 718 447 384,62 994 863 593,79
2001 13 196 297,18 17 894,00 -239 655,54 -22 579,46 5 411 292 298,60 57 434 778 252,12 509 831 938,63
14 216 884,48 19 504,00 -219 068,24 -20 969,46 4 593 742 348,31 47 990 894 141,81 439 718 182,79
15 224 545,86 20 013,00 -211 406,86 -20 460,46 4 325 481 267,46 44 692 860 807,40 418 630 355,21
16 416 928,82 37 697,00 -19 023,90 -2 776,46 52 819 068,00 361 908 802,92 7 708 720,88
17 763 417,20 69 910,00 327 464,48 29 436,54 9 639 421 785,34 107 232 985 115,90 866 509 985,29
18 911 550,64 91 064,00 475 597,92 50 590,54 24 060 756 346,18 226 193 380 715,66 2 559 402 906,13
19 824 291,36 87 319,00 388 338,64 46 845,54 18 191 933 901,86 150 806 898 669,82 2 194 504 774,04
20 768 009,12 89 616,00 332 056,40 49 142,54 16 318 095 431,73 110 261 452 227,53 2 414 989 401,46
21 226 599,36 21 138,00 -209 353,36 -19 335,46 4 047 943 185,34 43 828 829 692,21 373 859 948,96
22 364 948,94 31 957,00 -71 003,78 -8 516,46 604 700 740,98 5 041 536 892,63 72 530 062,54
23 685 609,38 61 934,00 249 656,66 21 460,54 5 357 767 136,41 62 328 447 466,26 460 554 848,63
24 703 422,72 64 064,00 267 470,00 23 590,54 6 309 762 159,92 71 540 200 454,22 556 513 656,13
 10 462 865,30 971 363,00 161 297 980 969,95 1 671 454 802 352,06 16 262 989 035,96
Sr. 435 952,72 40 473,46

a = 9,92
b = 34 532,84

Wartość parametru a=9,92 informuje, że przyrostowi wielkości produkcji o 1 sztukę odpowiada przyrost wartości sprzedaży o 9,92 zł.

Tablica 4
Rok Miesiąc Wartość sprzedaży Y Sprzedaż X3 Y z modelu e e2 X32
2000 1 452 860,10 39 970,00 430 959,37 21 900,73 479 641 982,11 1 597 600 900,00
2 1 027 189,02 81 913,00 846 954,31 180 234,71 32 484 549 253,06 6 709 739 569,00
3 256 086,84 20 719,00 240 025,99 16 060,85 257 950 841,35 429 276 961,00
4 319 143,02 26 551,00 297 868,36 21 274,66 452 611 087,57 704 955 601,00
5 348 255,20 30 022,00 332 294,09 15 961,11 254 756 935,53 901 320 484,00
6 301 767,00 25 925,00 291 659,63 10 107,37 102 158 929,81 672 105 625,00
7 338 585,52 31 006,00 342 053,51 -3 467,99 12 026 921,45 961 372 036,00
8 191 732,80 18 088,00 213 931,47 -22 198,67 492 780 774,50 327 175 744,00
9 459 889,05 41 999,00 451 083,20 8 805,85 77 543 022,46 1 763 916 001,00
10 107 736,70 10 667,00 140 329,23 -32 592,53 1 062 273 176,79 113 784 889,00
11 256 897,95 23 461,00 267 221,43 -10 323,48 106 574 178,81 550 418 521,00
12 100 217,04 8 932,00 123 121,33 -22 904,29 524 606 312,28 79 780 624,00
2001 13 196 297,18 17 894,00 212 007,35 -15 710,17 246 809 576,58 320 195 236,00
14 216 884,48 19 504,00 227 975,50 -11 091,02 123 010 685,01 380 406 016,00
15 224 545,86 20 013,00 233 023,81 -8 477,95 71 875 670,69 400 520 169,00
16 416 928,82 37 697,00 408 415,52 8 513,30 72 476 201,70 1 421 063 809,00
17 763 417,20 69 910,00 727 907,34 35 509,86 1 260 950 301,04 4 887 408 100,00
18 911 550,64 91 064,00 937 714,86 -26 164,22 684 566 598,32 8 292 652 096,00
19 824 291,36 87 319,00 900 571,57 -76 280,21 5 818 670 797,68 7 624 607 761,00
20 768 009,12 89 616,00 923 353,45 -155 344,33 24 131 861 551,07 8 031 027 456,00
21 226 599,36 21 138,00 244 181,68 -17 582,32 309 137 855,91 446 815 044,00
22 364 948,94 31 957,00 351 485,62 13 463,32 181 260 984,48 1 021 249 849,00
23 685 609,38 61 934,00 648 800,56 36 808,82 1 354 889 380,71 3 835 820 356,00
24 703 422,72 64 064,00 669 926,11 33 496,61 1 122 022 559,78 4 104 196 096,00
Suma - 10 462 865,30 971 363,00 10 462 865,30 71 685 005 578,69 55 577 408 943,00

S2e = 3 258 409 344,49
Se= 57 082,48

Rzeczywista wartość sprzedaży różni się od produkcji teoretycznej wyznaczonej z modelu o 57082,48 zł.
S(a) = 0,45 S(b) = 88 959,534. Weryfikacja modeluR2 – współczynnik zbieżności – informuje on, jaka część całkowitej zmienności zmiennej objaśnianej stanowi zmienność wartości teoretycznych tej zmiennej.

R2= 0,96 =0,04

Wartość tego wska¼nika wskazuje na to, że zmienna objaśniająca z modelu wyjaśnia zmienność zmiennej objaśnianej w 96%, natomiast udział czynników przypadkowych w tej zmienności wynosi 0,04.

0Komentarzy · 1787Czytań
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
Student

Analiza finansowa i           strategiczna
Bankowość
Ekonometria
Ekonomia - definicje
Filozofia
Finanse
Handel Zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli
          ekonomicznej

Integracja europejska
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Mikroekonomia
Ochrona środowiska
Podatki
Polityka
Prawo
Psychologia
Rachununkowość
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Stosunki
          międzynarodowe

Ubezpieczenia i ryzyko
Zarządzanie
Strona Główna · Prace · Dodaj Prace
Copyright © opracowania.info 2006
Wszystkie materialy zawarte na tej stronie sa wlasnoscią ich autora, nie ponosze odpowiedzialnosci za tresci zawarte w nich.
5976308 Unikalnych wizyt
Powered by Php-Fusion 2003-2005 and opracowania
Opracowania1 Opracowania2 Opracowania3 Opracowania4 Opracowania5 Opracowania6 Opracowania7 Opracowania8 Opracowania9 Opracowania10 Opracowania11 Opracowania12 Opracowania13 Opracowania14 Opracowania15 Opracowania16 Opracowania17 Opracowania18 Opracowania19 Opracowania20 Opracowania21 Opracowania22 Opracowania23 Opracowania24 Opracowania25 Opracowania26 Opracowania27 Opracowania28 Opracowania29 Opracowania30 Opracowania31 Opracowania32 Opracowania33 Opracowania34 Opracowania35 Opracowania36 Opracowania37 Opracowania38 Opracowania39