Strona Główna · Prace · Dodaj PraceCzerwiec 17 2024 01:55:01

Mapa Serwisu
Nawigacja
Strona Główna
Prace
Dodaj Prace
Kontakt
Szukaj
Jezyk Polski
WYPRACOWANIA
STRESZCZENIA
OPRACOWANIA
OMÓWIENIE LEKTUR
GRAMATYKA
BAJKI
PIEŁNI
MOTYW
INNE

Antyk
Łredniowiecze
Renesans
Barok
Oświecenie
Romantyzm
Pozytywizm
Młoda Polska
XX Lecie
Współczesność

Przedmioty ścisłe
Matematyka
Chemia
Fizyka
Informatyka
Pozostałe
Geografia
Biologia
Historia
JęZYK ANGIELSKI
Opracowania
Szukaj w serwisie
Szukaj:
Model ekonometryczny poziomu zużycia energii elektrycznej
Admin1 dnia marzec 15 2007 17:07:52
Model ekonometryczny poziomu zużycia energii elektrycznej
w gospodarstwach domowych w latach 1980 - 1993
Najlepszą kombinacją zmiennych objaśniających zmiany zużycia energii elektrycznej w gospodarstwach domowych (Y w Gwh) w latach 1980-93 (zgodnie z ideą metody nośników informacji Hellwiga) jest następująca kombinacja 3 zmiennych :
x1 - ilość mieszkań w tys.
x2 - wyposażenie gospodarstw domowych w automaty pralnicze na 100 mieszkań
x3 - wyposażenie gospodarstw domowych w chłodziarki i zamrażarki na 100 mieszkań

Dane statystyczne: ( ¬ródło - Rocznik Statystyczny 1994 i Budżety Gospodarstw Domowych - lata 1980 - 1993 ).
Lata Zużycie energii Ilość mieszkań Pralki Chłodziarki
i zamrażarki
1980 10701 9793,7 5,8 76,5
1981 12163 9962,2 8,8 82,2
1982 12624 10131,8 9,9 86,4
1983 11939 10309,7 14,3 91,8
1984 13772 10489,3 16,1 95,2
1985 14944 10665,5 19,3 99,4
1986 15649 10834,3 23,3 100,8
1987 17066 11003,2 27,6 111,0
1988 17796 10767,4 31,1 116,6
1989 18663 10900,0 34,7 124,7
1990 20558 11022,1 37,9 127,9
1991 19318 11152,0 40,6 134,1
1992 18430 11278,4 43,7 138,6
1993 18206 11366,0 55,6 140,2

Oszacowanie parametrów modelu

Stosując metodę najmniejszych kwadratów do oszacowania parametrów otrzymałam następujący model ekonometryczny uwzględniający 3 zmienne objaśniające :

Y=2.15x1-168.27x2+204.92x3-25097.8

Gdy ilość mieszkań wzrośnie o 1000 jednostek, a wyposażenie mieszkań w automaty pralnicze, chłodziarki i zamrażarki nie zmieni się, to zużycie energii wzrośnie o 2.15 GWh. Jeżeli wyposażenie mieszkań w pralki wzrośnie o 0.01, przy stałym poziomie ilości mieszkań i wyposażenia gospodarstw w chłodziarki, to zużycie energii zmaleje o 168.27 GWh. Natomiast przy wzroście ilości chłodziarek na 100 mieszkań o 1, przy założeniu, że ilość mieszkań i wyposa¬żenie gospodarstw w pralki są stałe, zużycie energii wzrośnie o 204.92 GWh.

Dopasowanie modelu do danych empirycznych

Odchylenie standardowe reszt Su wynosi 1138.19, co oznacza, że szacując poziom zużycia energii na podstawie zbudowanego modelu mylę się średnio o  1138.19 GWh.
Z estymatorem związane są miary precyzji estymacji. Łrednie błędy szacunku odpowiednich parametrów wynoszą odpowiednio :
D(a1)=1.1
D(a2)=116.59
D(a3)=83.95
D(a0)=1899.7
Współczynnik zbieżności wynosi 0.1 (10%). Informuje, że 10 % zmian zużycia energii nie jest wyjaśnione przez zbudowany model.

Współczynnik determinacji przyjmuje wartość 0.9 (90%). Oznacza to, że 90% zmian poziomu zużycia energii elektrycznej jest wyjaśnione przez zbudowany model.

Współczynnik zgodności przypadkowej
V=7.18%
informuje, że wahania przypadkowe stanowią 7.18% średniego poziomu zużycia energii.

Weryfikacja modelu

Stosując test Studenta można stwierdzić, że zmienne objaśniające poziom zużycia energii w gospodarstwach domowych są istotne. Wyposażenie gospodarstw domowych w automaty pralnicze i chłodziarki oraz ilość mieszkań wpływają na poziom zużycia energii.

Przeprowadzając test serii dla zbadania losowości reszt modelu można stwierdzić, że reszty modelu są losowe.

Za pomocą testu Durbina-Watsona można wnioskować, iż w modelu nie występuje autokorelacja rzędu pierwszego.

Testem pozwalającym na zbadanie stabilności składnika losowego jest test Goldfelda-Quandta. Obliczając statystykę F=2.85 i odnosząc ją do wartości krytycznej dla testu F Snedecora, należy przyjąć hipotezę głoszącą, że wariancje w dwu grupach są jednorodne.

Po zbadaniu dopasowania modelu do danych empirycznych oraz przeprowadzeniu weryfikacji można stwierdzić, iż zbudowany model ekono¬metryczny obrazujący zmiany zużycia energii elektrycznej w gospo¬darstwach domowych może być używany do prognoz.

0Komentarzy · 719Czytań
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
Student

Analiza finansowa i           strategiczna
Bankowość
Ekonometria
Ekonomia - definicje
Filozofia
Finanse
Handel Zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli
          ekonomicznej

Integracja europejska
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Mikroekonomia
Ochrona środowiska
Podatki
Polityka
Prawo
Psychologia
Rachununkowość
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Stosunki
          międzynarodowe

Ubezpieczenia i ryzyko
Zarządzanie
Strona Główna · Prace · Dodaj Prace
Copyright © opracowania.info 2006
Wszystkie materialy zawarte na tej stronie sa wlasnoscią ich autora, nie ponosze odpowiedzialnosci za tresci zawarte w nich.
5975285 Unikalnych wizyt
Powered by Php-Fusion 2003-2005 and opracowania
Opracowania1 Opracowania2 Opracowania3 Opracowania4 Opracowania5 Opracowania6 Opracowania7 Opracowania8 Opracowania9 Opracowania10 Opracowania11 Opracowania12 Opracowania13 Opracowania14 Opracowania15 Opracowania16 Opracowania17 Opracowania18 Opracowania19 Opracowania20 Opracowania21 Opracowania22 Opracowania23 Opracowania24 Opracowania25 Opracowania26 Opracowania27 Opracowania28 Opracowania29 Opracowania30 Opracowania31 Opracowania32 Opracowania33 Opracowania34 Opracowania35 Opracowania36 Opracowania37 Opracowania38 Opracowania39