Strona Główna · Prace · Dodaj PraceCzerwiec 17 2024 02:40:47

Mapa Serwisu
Nawigacja
Strona Główna
Prace
Dodaj Prace
Kontakt
Szukaj
Jezyk Polski
WYPRACOWANIA
STRESZCZENIA
OPRACOWANIA
OMÓWIENIE LEKTUR
GRAMATYKA
BAJKI
PIEŁNI
MOTYW
INNE

Antyk
Łredniowiecze
Renesans
Barok
Oświecenie
Romantyzm
Pozytywizm
Młoda Polska
XX Lecie
Współczesność

Przedmioty ścisłe
Matematyka
Chemia
Fizyka
Informatyka
Pozostałe
Geografia
Biologia
Historia
JęZYK ANGIELSKI
Opracowania
Szukaj w serwisie
Szukaj:
wydobycie węgla kamiennego i brunatnego w mln ton
Admin1 dnia marzec 15 2007 17:15:02

WSTęP


Przez model ekonometryczny badanych zjawisk i procesów ekonomiczno- społecznych rozumiemy zapisaną w języku matematycznym formalną konstrukcję przedstawiającą powiązania i zależności występujące między zjawiskami i procesami modelowanego systemu mierzalnej rzeczywistości z precyzją (dokładnością) niezbędną w procesie wnioskowania.

W swojej pracy chciałbym zbadać, jaki wpływ mają różne czynniki na wydobycie węgla kamiennego i brunatnego. Do tych czynników zaliczam: import i eksport węgla kamiennego i brunatnego oraz liczbę kopalń i zakładów wydobywających węgiel.

ZMIENNE
Dane pochodzą z roczników statystycznych i dotyczą lat 1985-2000 r. W sumie jest to t=16 obserwacji, co daje dużą liczbę stopni swobody i pozwoli na uniknięcie błędu przy szacowaniu.
Do budowania modelu przyjmuję następujące oznaczenia:
Zmienna objaśniana:

Y- wydobycie węgla kamiennego i brunatnego w mln ton

Zmienne objaśniające:
X1 – import węgla kamiennego i brunatnego w tyś ton
X2 – eksport węgla kamiennego i brunatnego w tyś ton
X3- liczba kopalń i zakładów wydobywających węgiel


Ponieważ nie ma sensu wprowadzać do modelu zmiennych prawie stałych sprawdzam czy wszystkie kandydatki cechują się odpowiednią zmiennością (przekraczającą 10- 15%). W tym celu wyznaczam współczynnik zmienności.

gdzie

V- współczynnik zmienności
S- odchylenie standardowe
X - średnia arytmetyczna

Jak wynika ze wzoru przed obliczeniem współczynnika zmienności należy obliczyć odchylenie standardowe i średnią arytmetyczną.=
S x1 = = 1067,12

S x2 = = 4754,36

S x3 = = 27,32

S y = = 32,09


1 = 101,16
2 = 133,23
3 = 24483,6
= 214,29


Teraz mam wszystkie dane niezbędne do obliczenia współczynnika zmienności.


V x1 = ∙ 100 = 77,62%

V x2 = ∙ 100 = 17,04%

V x3 = ∙ 100 = 22,60%

Ponieważ wszystkie zmienne cechuje dość duża zmienność ta procedura nie wyeliminowała żadnej zmiennej.

Następnym moim krokiem jest wyznaczenie współczynnika korelacji liniowej Pearsona pozostałych dwóch kandydatek ze zmienną endogeniczną (objaśnianą), który będzie potrzebny w dalszej części pracy.


0,06 ּ (- 200220,61)
r1 = = -0,35
1067,12 ּ 32,09


0,06 ּ 1560591,16
r2 = = 0,61
4754,36 ּ 32,09


0,06 ּ (-11134,31)
r3 = = -0,76
27,32 ּ 32,090,06 • 20872476,13
r12= = 0,25
1067,12 • 4754,36

0,06 • 388178,75
r13= = 0,8
1067,12 • 27,32

0,06 • (-313828,88)
r23= = -0,14
4754,36 • 27,32


Do redukcji kandydatek wykorzystuje się metodę nośników informacji Hellwinga. Nośnikiem informacji jest każda potencjalna zmienna objaśniająca.
Każdą zmienną, z każdej kombinacji charakteryzujemy pojemnością indywidualną, która jest wyrażana wzorem:

gdzie hl j – pojemność indywidualna j- tej kandydatki z l- tej kombinacji
r j – współczynnik korelacji Pearsona j- tej kandydatki ze zmienną endogeniczną
rij- współczynnik korelacji i- tej i j- tej kandydatki
1. y= f (x1)
2. y= f (x2)
3. y= f (x3)
4. y= f (x1x2)
5. y= f (x1x3)
6. y= f (x2x3)
7. y= f (x1x2x3)

1. h11= (r1)2= (-0,35)2= 0,1225
2. h22= (r2)2=(0,61)2 = 0,3721
3. h33 = (r3)2 = (-0,76)2 = 0,5776
4. h41= = 0,098
h42= = 0,298
5. h51= = 0,0625
h53= = 0,51
6. h62= = 0,33
h63= = 0,51
7. h71= = 0,06
h72= = 0,27
h73= = 0,298


Po wyznaczeniu pojemności indywidualnych charakteryzuję kombinację zmiennych pojemnością integralną, która jest sumą pojemności indywidualnych nośników wchodzących w skład danej kombinacji.

H1 = h11= 0,1225
H2= h22= 0,3721
H3= h33= 0,5776
H4= 0,098+0,298=0,396
H5= 0,0625+ 0,51 = 0,5725
H6= 0,33 + 0,51= 0,84
H7= 0,06+ 0,27+ 0,298= 0,628


Kombinacja x2x3 bardzo dobrze scharakteryzuje kształtowanie się zmiennej endogenicznej, ponieważ pojemność integralna jest bliska 1.


Jak wynika z obliczeń do budowy modelu zostaną użyte zmienne x2 i x3. W dalszej części mojej pracy przyjmę następujące oznaczenia:


Zmienna objaśniana:
Y- wydobycie węgla kamiennego i brunatnego w mln ton

Zmienne objaśniające:
X1- eksport węgla kamiennego i brunatnego w tyś ton
X2- liczba kopalń i zakładów wydobywających węgiel0Komentarzy · 502Czytań
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
Student

Analiza finansowa i           strategiczna
Bankowość
Ekonometria
Ekonomia - definicje
Filozofia
Finanse
Handel Zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli
          ekonomicznej

Integracja europejska
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Mikroekonomia
Ochrona środowiska
Podatki
Polityka
Prawo
Psychologia
Rachununkowość
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Stosunki
          międzynarodowe

Ubezpieczenia i ryzyko
Zarządzanie
Strona Główna · Prace · Dodaj Prace
Copyright © opracowania.info 2006
Wszystkie materialy zawarte na tej stronie sa wlasnoscią ich autora, nie ponosze odpowiedzialnosci za tresci zawarte w nich.
5975596 Unikalnych wizyt
Powered by Php-Fusion 2003-2005 and opracowania
Opracowania1 Opracowania2 Opracowania3 Opracowania4 Opracowania5 Opracowania6 Opracowania7 Opracowania8 Opracowania9 Opracowania10 Opracowania11 Opracowania12 Opracowania13 Opracowania14 Opracowania15 Opracowania16 Opracowania17 Opracowania18 Opracowania19 Opracowania20 Opracowania21 Opracowania22 Opracowania23 Opracowania24 Opracowania25 Opracowania26 Opracowania27 Opracowania28 Opracowania29 Opracowania30 Opracowania31 Opracowania32 Opracowania33 Opracowania34 Opracowania35 Opracowania36 Opracowania37 Opracowania38 Opracowania39