Strona Główna · Prace · Dodaj PraceLipiec 20 2024 12:14:14

Mapa Serwisu
Nawigacja
Strona Główna
Prace
Dodaj Prace
Kontakt
Szukaj
Jezyk Polski
WYPRACOWANIA
STRESZCZENIA
OPRACOWANIA
OMÓWIENIE LEKTUR
GRAMATYKA
BAJKI
PIEŁNI
MOTYW
INNE

Antyk
Łredniowiecze
Renesans
Barok
Oświecenie
Romantyzm
Pozytywizm
Młoda Polska
XX Lecie
Współczesność

Przedmioty ścisłe
Matematyka
Chemia
Fizyka
Informatyka
Pozostałe
Geografia
Biologia
Historia
JęZYK ANGIELSKI
Opracowania
Szukaj w serwisie
Szukaj:
Kształtowanie się zapasu w warunkach deterministycznych
Admin1 dnia marzec 15 2007 20:36:04

Kształtowanie się zapasu w warunkach deterministycznych
Czynniki przy ustalaniu poziomu zapasu:
- długość czasu dostawy potrzebna na odtworzenie zapasu
- prawdopodobieństwo przekroczenia czasu dostawy i wielkości dostawy
- założony poziom obsługi klienta
- liczba magazynów
Poziom zapasu bezpieczeństwa:
ZB=(rmax-rśr)tD gdzie: tD – cykl dostawy, r – zapas – rmax – max popyt, rśr – śr. popyt w jednostce czasu.
ZB=k* k=1 współczynnik pewności 84,13%,
k=2 współczynnik pewności 97,72%
k=3 współczynnik pewności 99,92%
k- związany jest z poziomem obsługi klienta. Im krótszy cykl dostawy tym mniejszy poziom zapasów bezpieczeństwa.


Istnieją trzy grupy metod:
1. Metody statystyczne
2. Metody optymalizacyjne
3. Metody dynamicznego sterowania zapasami
W warunkach deterministycznych stosujemy 1 i 2, w warunkach niepewności 3.
Istnieją dwa parametry sterowania zapasami:
1. Czas realizacji zamówienia
Schemat czasowy scenariusza realizacji zamówień:


1 5 6

2 4
3

t0 t1 t2 t3 t4 t5 t6

czas realizacji zamówienia – czas (cykl) dostawy

2. Wielkość dostawy
EWZ – ekonomiczna wielkość zamówienia (partii)
EOQ – optymalna wielkość partii
Tu równoważą się dwa koszty:
- koszt zakupu
- koszt magazynowania
Ekonomiczna wielkość partii Qopt
Qopt=
gdzie: R- roczne zapotrzebowanie na dany materiał
Kz – koszt zamówienia przypadający na jedno zamówienie (czyli jednostkowy koszt zamówienia)
Ku – koszt utrzymania jednostki materiału
Warunki:
1. Określenie rocznego zapotrzebowania
2. zużycie jest równomiernie rozłożone w czasie
3. nie występuje odroczenie w czasie pomiędzy złożeniem zamówienia a otrzymaniem dostawy.
Wielkość partii nie rośnie proporcjonalnie.
Musimy pamiętać o tym, aby monitorować stan zapasów w magazynie.


Przykład ustalenia normy zapasu w oparciu o metodę statystyczną:
Łredni cykl dostaw: Odchylenia od tD
tD= to=
Zmin=to
Zbież=tD
Zmax=Zmin+Zbież
Nz=Zmin+
gdzie: t- cykl dostaw, D- wielkość dostaw

Modele dynamiczne
Dwa podstawowe modele (metody) starowania zapasami:
1. Poziom zapasu wyznaczający moment zamówienia (zwany polityką ponownego zamawiania)
2. model stałego cyklu zamawiania
Ad1 Model I
Korzystając z tegomodelu należy określić:
- poziom zapasu informującego o potrzebie złożenia zamówienia
- partia dostaw
W oparciu o ten system powstał KANBAN
Poziom zapasu wyznaczającego moment zamówienia:
Zt=ytD+k*
gdzie: yt – prognoza wielkości potrzeb
tD – średni cykl realizacji zamówienia
k – współczynnik bezpieczeństwa
 - odchylenie standardowe
Powyższy wzór służy do wyznaczenia poziomu minimalnego. System ten stosuje się do drobnych przedmiotów.

Ad 2. Stały cykl zamawiania – Model II

czas

Dwie wielkości:
- poziom zapasu maksymalnego
- cykl przeglądów pomiędzy dwoma kolejnymi kontrolami
Poziom zapasu maksymalnego
Ztmax=yt(tD+topt)+k*

nopt=R/Qopt
topt=360/nopt
gdzie: topt – cykl optymalny
W modelach dynamicznych należy pamiętać że mamy prognozowany poziom dynamiczny.

W modelu I może się zdarzyć tak, że ekonomicznej wielkości partii nie uda się nam zmieścić w jednym środku transportowym, lub może jej być za mało niż chce dostawca.
Analiza wrażliwości modelu na zmiany popytu
Krzywe kosztowe w klasycznym modelu zapasów


Podsumowanie:

Q – parametr wielkości partii
Qs (Qopt) (wielkość partii stała)
Q <
Q2 (wielkość partii zmienna)

t- czas realizacji zamówienia albo cykl dostaw
tDs (cykl dostaw stały)
t <
tDz (cykl dostaw zmienny)

wielkość zamówienia


cykl dostaw Qs Qz
tDs tDs ; Qs tDs ; Qz
tDz tDz ; Qs tDz ; Qz

W tych modelach nie uwzględniono następujących czynników:
- zmian cen materiałów
- ograniczeń finansowych
Przy sterowaniu zapasami mówimy o wielokryterialności podejmowania decyzji.
Musimy uwzględnić następujące kryteria:
- polityka i strategia firmy w zakresie obsługi klienta
- reputacja firmy
- stabilność zatrudnienia
- niezawodność dostawcy
- szanse tkwiące w technologii
- szacowana wielkość zapasów niemożliwych do dostarczenia na czas z powodu ograniczeń zdolności produkcyjnej i problemów finansowych
Szczególny przypadek sterowania zapasami dotyczący możliwości uzyskania upustów cenowych przy nabywaniu większej partii.
Mogą wystąpić dwa przypadki:
1. QoptQq
2. Qopt gdzie: Qq – graniczna wielkość partii.
£ączne koszty zakupu
tKZ=Q/2 *Cz*r+ R/Q * Kz + R * Cz
CZR=CZ(1-d)
gdzie: Q – wielkość partii
Cz – cena zakupu
r -stopa procentowa utrzymania zapasu
R – roczne zapotrzebowanie na dany materiał


Niezbędną rzeczą przy sterowaniu zapasami jest: Rachunek kosztów zapasów. Jest on ważny ponieważ:
- zapasy utrzymywane przez firmę oddziaływują na poziom obsługi klienta
- decyzje typu trade – offs podejmowane w obrębie systemu logistycznego w firmie i poza nią
Istnieją dwa rachunki kosztów zapasów:
1. rachunki bieżące
2. rachunki hipotetyczne
Wzajemne relacje między kosztami zapasów (trade – offs)
4 grupy narzędzi logistycznych
1. służące do planowania zapotrzebowania
2. związane z wyborem dostawców
3. związane ze sterowaniem zapasami
Problem decyzyjny: koszty utrzymywania zapasów – koszty tworzenia zapasów


Metoda Wagnera – Withina – optymalizacja wielostadialna
Założenia:
- dostawy zamówionych partii następują na początku danego okresu
- cena zakupu nie zależy od wielkości dostawy
- oszacowane koszty tworzenia i utrzymywania zapasów nie ulegają zmianie dla danego roku (okresu)
- okres realizacji zamówień jest znany i stały
- materiał jest zamawiany indywidualnie
- dostawy następują jednorazowo na całą zamówioną ilość
- polityka zakupów jest prowadzona w sposób nie dopuszczający zaistnienia sytuacji wyczerpania zapasu
- koszt utrzymania zapasu odnosi się tylko do tej ilości, która przechodzi na następny okres

Przykład:
Miesięczne potrzeby na odkuwkę [szt]
miesiąc t yt
07 1 70
08 2 223
09 3 109
10 4 0
11 5 75
12 6 0
- koszt tworzenia zapasu (zakupu) Kz=469 zł
- jednostkowa cena zakupu Cz=113 zł
- stopa rocznego jednostkowego kosztu utrzymania zapasu r=20%
Warianty: Graniczna wartość uogólniona orzekająca o ewentualnej zasadności wcześniejszego nabycia ilości potrzebnej do zaspokojenia potrzeb w okresie t.

WG4=
gdzie : Luz – liczba okresów utrzymania w zapasie ilości yt
yt – potrzeby w tym okresie


0Komentarzy · 542Czytań
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
Student

Analiza finansowa i           strategiczna
Bankowość
Ekonometria
Ekonomia - definicje
Filozofia
Finanse
Handel Zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli
          ekonomicznej

Integracja europejska
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Mikroekonomia
Ochrona środowiska
Podatki
Polityka
Prawo
Psychologia
Rachununkowość
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Stosunki
          międzynarodowe

Ubezpieczenia i ryzyko
Zarządzanie
Strona Główna · Prace · Dodaj Prace
Copyright © opracowania.info 2006
Wszystkie materialy zawarte na tej stronie sa wlasnoscią ich autora, nie ponosze odpowiedzialnosci za tresci zawarte w nich.
6107732 Unikalnych wizyt
Powered by Php-Fusion 2003-2005 and opracowania
Opracowania1 Opracowania2 Opracowania3 Opracowania4 Opracowania5 Opracowania6 Opracowania7 Opracowania8 Opracowania9 Opracowania10 Opracowania11 Opracowania12 Opracowania13 Opracowania14 Opracowania15 Opracowania16 Opracowania17 Opracowania18 Opracowania19 Opracowania20 Opracowania21 Opracowania22 Opracowania23 Opracowania24 Opracowania25 Opracowania26 Opracowania27 Opracowania28 Opracowania29 Opracowania30 Opracowania31 Opracowania32 Opracowania33 Opracowania34 Opracowania35 Opracowania36 Opracowania37 Opracowania38 Opracowania39