Strona Główna · Prace · Dodaj PraceCzerwiec 17 2024 03:30:54

Mapa Serwisu
Nawigacja
Strona Główna
Prace
Dodaj Prace
Kontakt
Szukaj
Jezyk Polski
WYPRACOWANIA
STRESZCZENIA
OPRACOWANIA
OMÓWIENIE LEKTUR
GRAMATYKA
BAJKI
PIEŁNI
MOTYW
INNE

Antyk
Łredniowiecze
Renesans
Barok
Oświecenie
Romantyzm
Pozytywizm
Młoda Polska
XX Lecie
Współczesność

Przedmioty ścisłe
Matematyka
Chemia
Fizyka
Informatyka
Pozostałe
Geografia
Biologia
Historia
JęZYK ANGIELSKI
Opracowania
Szukaj w serwisie
Szukaj:
Grupy metod:
Admin1 dnia marzec 15 2007 20:44:27

Grupy metod:
1. metody planowania potrzeb materiałowych (rodzaje zapotrzebowania na materiały);
2. metody klasyfikacji materiałów i zapasów;
3. metody oceny dostawców i wyboru dostawców;
4. metody sterowania zapasami (metody zarządzania zapasami).
Metody planowania potrzeb materiałowych:
Zestawienie rodzajów zapotrzebowania materiałowego:

Metody określania zapotrzebowania:
 deterministyczne: metoda analityczna, metoda syntetyczna;
 stochastyczne: metody oparte o wartości średnie, metody wyrównywania wykładniczego, analiza regresji;
 subiektywne szacowanie: szacowanie analogowe, szacowanie intuicyjne.
Na wybór metod prognozowania ma wpływ wiele przesłanek:
- dostępność danych o popycie z przeszłości;
- pożądany stopień dokładności;
- długość horyzontu prognozowania;
- analiza kosztów i korzyści prognoz dla firmy;
- czas dostępny na opracowanie prognoz.
Popyt pierwotny: zamówienia; planowany program produkcyjny.
Popyt wtórny: według struktury wyrobów; według wykazów stosowanych części.
W logistyce wykorzystujemy 3 modele wyrównywania wykładniczego: Browna, Holta, Wintera. Metody te mają zastosowanie do produkcji wyrobów o niższej wartości (materiały pomocnicze, eksploatacyjne). Tutaj musimy mieć wiarygodne dane z przeszłości, tak aby obowiązywała hipoteza stabilności czasowej.
i zapasów:
Istnieją tu następujące metody: ABC, XYZ. Metoda XYZ jest uzupełnieniem metody ABC.Połączenie metody ABC z XYZ pozwala na ustalenie szczegółowości prognoz, a także sposobów sprowadzania materiałów.
JiT - (tyle ile trzeba) ograniczenie materiałów do faktycznych potrzeb.
Jeżeli są duże wahania w zużyciu materiałów należałoby utrzymywać niewielki zapas bezpieczeństwa.
Metody oceny dostawców i wyboru dostawców:
Kryteria (wg. ważności): warunki dostawy; jakość; cena; serwis; możliwości techniczne dostawcy; dotychczasowa ocena dostawcy; zdolności produkcyjne; pomoc i doradztwo; systemy kontroli; opinia dostawcy; pozycja finansowa; zachowanie się wobec klienta; warunki umowy; szkolenie; komunikacja; zarządzanie i organizacja; opakowanie; aspekty prawne i moralne; lokalizacja; dotychczasowe stosunki pracownicze.
Metody sterowania zapasami:
Zapasy to niezagospodarowane dobra rzeczowe utrzymywane przez przedsiębiorstwo celem zużycia w przyszłości.
Klasyfikacja zapasów:
1. przepływowa klasyfikacja zapasów:
- sfera przedprodukcyjna (zaopatrzenie): zapasy surowców, materiałów, półwyrobów i elementy normalnie nabywane w handlu;
- sfera produkcji: zapasy produkcji w toku;
- sfera poprodukcyjna (dystrybucji): zapasy wyrobów gotowych jak również częsci zamiennych.
2. funkcjonalna klasyfikacja zapasów: zapasy: cykliczne, w tranzycie (w procesie), bezpieczeństwa, sezonowe (antypacyjne), promocyjne, ryzyka, zbędne.
Cele utrzymywania zapasów: doskonalenie obsługi klienta; wzrost korzyści skali produkcji; uzyskanie korzyści ze skali dostaw; zabezpieczenie przed zmianami cen; zabezpieczenie przed niepewnością w dostawach i czasie dostaw; zabezpieczenie przed nagłymi i nieprzewidzianymi zdarzeniami.
Pojęcia podstawowe:
Cykl dostawy - odstęp czasu pomiędzy kolejnymi dostawami.
Partia dostawy - wielkość jednorazowej dostawy mierzona w jednostkach naturalnych bąd¼ wartościowych.
Zapas minimalny - poziom zapasu niezbędny do likwidacji skutków odchyleń w cyklu dostawy, partii dostawy oraz w rytmie zużycia.
Zapas maksymalny - poziom zapasu występującego w momencie nadejścia kolejnej dostawy.
Dwie grupy sterowania zapasami: w warunkach deterministycznych; w warunkach niepewności.

0Komentarzy · 3727Czytań
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
Student

Analiza finansowa i           strategiczna
Bankowość
Ekonometria
Ekonomia - definicje
Filozofia
Finanse
Handel Zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli
          ekonomicznej

Integracja europejska
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Mikroekonomia
Ochrona środowiska
Podatki
Polityka
Prawo
Psychologia
Rachununkowość
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Stosunki
          międzynarodowe

Ubezpieczenia i ryzyko
Zarządzanie
Strona Główna · Prace · Dodaj Prace
Copyright © opracowania.info 2006
Wszystkie materialy zawarte na tej stronie sa wlasnoscią ich autora, nie ponosze odpowiedzialnosci za tresci zawarte w nich.
5976012 Unikalnych wizyt
Powered by Php-Fusion 2003-2005 and opracowania
Opracowania1 Opracowania2 Opracowania3 Opracowania4 Opracowania5 Opracowania6 Opracowania7 Opracowania8 Opracowania9 Opracowania10 Opracowania11 Opracowania12 Opracowania13 Opracowania14 Opracowania15 Opracowania16 Opracowania17 Opracowania18 Opracowania19 Opracowania20 Opracowania21 Opracowania22 Opracowania23 Opracowania24 Opracowania25 Opracowania26 Opracowania27 Opracowania28 Opracowania29 Opracowania30 Opracowania31 Opracowania32 Opracowania33 Opracowania34 Opracowania35 Opracowania36 Opracowania37 Opracowania38 Opracowania39