Strona Główna · Prace · Dodaj PraceLipiec 20 2024 12:44:41

Mapa Serwisu
Nawigacja
Strona Główna
Prace
Dodaj Prace
Kontakt
Szukaj
Jezyk Polski
WYPRACOWANIA
STRESZCZENIA
OPRACOWANIA
OMÓWIENIE LEKTUR
GRAMATYKA
BAJKI
PIEŁNI
MOTYW
INNE

Antyk
Łredniowiecze
Renesans
Barok
Oświecenie
Romantyzm
Pozytywizm
Młoda Polska
XX Lecie
Współczesność

Przedmioty ścisłe
Matematyka
Chemia
Fizyka
Informatyka
Pozostałe
Geografia
Biologia
Historia
JęZYK ANGIELSKI
Opracowania
Szukaj w serwisie
Szukaj:
Logistyka produkcji zajmuje się procesami transportowymi, magazynowymi, opakowań, przepływu informacji
Admin1 dnia marzec 15 2007 20:47:44

Logistyka produkcji zajmuje się procesami transportowymi, magazynowymi, opakowań, przepływu informacji
Koncepcja logistyki produkcji


Produkcja Funkcje produkcji
- badania i rozwój
- TPP
- proces wytwarzania - proces produkcyjny
- technologia
- realizacja produkcji
- sterowanie produkcją
- kontrola jakości
- struktura przepływów materiałów
- optymalizacja poziomu zapasów
- transport wewnętrzny
- przepływ informacji - podział na gniazda produkcji
- organizacja procesów transportowych
- organizacja procesów magazynowych
- planowanie,, sterowanie przepływów materiałowych
- organizacja przepływów informacji
- fizyczne kształtowanie produktu
Logistyka Funkcje logistyki

Zadaniem produkcji jest przekazanie zdolności produkcyjnej.
Zadaniem logistyki jest maksymalne wykorzystanie tych zdolności produkcyjnych.
Powiązania procesów prod i procesów log.
1. Łcisłe ze sobą powiązane , częściowo nawet zintegrowane
2. Rozdział produkcji i logistyki wynikający z realizowanych zadań
3 podstawowe założenia przy podejściu logistycznym:
- myślenie kategoriami logistycznymi
- myślenie kategoriami kosztów ogólnych lub całkowitych
- zapewnienie wysokiego poziomu obsługi klienta
Wpływ produkcji na logistykę produkcji
I obszar – struktura systemu produkcji
II obszar – metody sterowania i planowania produkcji

Czynniki mające wpływ na strukturę systemu produkcyjnego:
- typ produkcji (ciągła aparaturowa, wielkoseryjna (w dużych partiach), w małych partiach, jednostkowa
- struktura produkcyjna
- rozmieszczenie stanowisk roboczych (niektórzy autorzy wiążą z tym przyporządkowanie magazynów)
czynniki które trzeba wziąć pod uwagę aby zorganizować przepływ mater. I informacji:
1. organizacja produkcji
2. planowanie i sterowanie produkcją
3. czynniki techniczne
4. zaopatrzenie i kooperacja
5. czynnik związany z pracą, zatrudnieniem płacą

Cechy charakterystyczne dla produkcji aparatowej (masowej)
- proces stały
- wyspecjalizowanie stanowiska
- niezawodność systemu

Problemy w obszarze logistyki:
- aby nie została przerwana ciągłość, problem zaopatrzenia w materiały,
- wysoki stopień zorganizowania procesów logistycznych, ułatwiających przepływy materiałów.
W dużych partiach (wielkoseryjnej):
- występują procesy zmienne
- możliwość przestawienia urządzeń produkcyjnych
Problemy logistyczne to:
- poziom zapasów magazynowych
- ustalenie kolejności prac, wielkości partii, itp.
- elastyczność systemu (wyposażenie obiektowe, wielkość serii)
- elastyczność zaopatrzenia produkcyjnego pod względem rodzaju ilości materiałów
zasady w logistyce produkcji:
- w centrum uwagi znajduje się produkt
- płynne ukształtowanie procesu produkc. ze zharmonizowaniem zdolności prod. w celu skrócenia realizowanego zamówienia klienta
- w obszarze prod. uniknąć rozdzielania proc. Technolog. I logistycznyzh
Małe partie produkcyjne:
- przestrajanie urządzeń produkcyjnych (częste)
Jednostkowa produkcja:
- zmienny proces adaptowany do potrzeb zleceniodawców, niska specjalizacja

Dwa podstawowe systemy wykorzystywane w obszarze logistyki i produkcji:
Metoda tłocząca (push) – oparta o plan produkcji, tworzymy plan zaopatrzenia – zapotrzebowanie na dane materiały to jej podstawa.
Metoda ssąca (pull) – tyle ile potrzebuje ogniwo, podstawą jest zużycie. Każde ogniowo samodzielnie sprowadza sobie materiały.

3 ujęcia struktury produkcyjnej:
- przedmiotowa – stanowiska rozlokowane są na wykonywanie kolejnych operacji. Często mamy do czynienia z liniami produkcyjnymi w związku z tym stawiamy następujące wymagania tej strukturze:
1. w sposób ciągły dostarczać materiały
2. niezawodność urządzeń transportowych i produkcyjnych
- technologiczna – podstawą jej jest zgrupowanie wg operacji. Charakterystyczne cechy tej struktury: niewielka możliwość standaryzacji procesów, duża liczba przebiegów transportowych, przerywany transport materiałów w partiach o różnej wielkości. Skutek: składowanie pośrednie i trudność synchronizowania procesów produkcyjnych i transportowych (zapasy) i rożny stopień obciążenia zdolności produkcyjnej. Należy dostosować zaopatrzenie i zdolności produkcyjne do terminu dostaw. Dążymy do tego, aby zmaksymalizować wykorzystanie zdolności produkcyjnych i zminimalizować czas realizacji zamówień.
- technologii grupowej – na podstawie podobieństwa tecnologicznego grupujemy materiały w grupy. Technologia grupowa realizowana jest z wykorzystaniem ESP. Cechą tej struktury jest elastyczność, integracja funkcjonalna, automatyzacja. W wyniku tego następuje skrócenie dróg transportowych, skrócenie czasu zamówień, oczekiwania, planowania, itp.
Rozmieszczenie stanowisk roboczych:
- minimalizacja kosztów przepływu
- przejrzystość, jednolitość przepływu materiałów

N – liczba rozpatrywanych obiektów
Sij – liczba powiązań transportowych
Lij – odległość między obiektami i, - j
- lokalizacja magazynu pośredniego
- lokalizacja magazynów bazowych: ich powierzchnia
Rozmieszczenie stanowisk roboczych dla:
a) struktury technologicznej
- musimy z dużą szczegółowością rozmieścić stanowiska robocze
- lokalizacja magazynu pośredniego
b) struktury przedmiotowej
- rozmieszczenie stanowisk jest zgodne z procesem produkcyjnym
- lokalizacja magazynów buforowych – ważna ilość magazynów i powierzchnia
c) technologii grupowej
- system transportowy zautomatyzowany
- integracja procesów transportowych z procesami wytwarzania


Metody planowania i sterowania produkcją

Wpływ produkcji na kształtowanie się poziomu zapasówSystemy planowania i sterowania: MRPII,OPT,systemy planowania operacyjnego jak KANBAN, JIT, BOA

3 podsystemy funkcjonalne logistyki:
- transport
a) dobór środków transportowych do struktury procesu wytwórczego
Czynniki uwzględniane w doborze środków transportowych: transport materiałów, przepisy, forma organizacji procesu, redukcja procesów przeładunkowych, częstość przenoszenia, trasa przewozu
Stosujemy następujące środki odnośnie struktury procesu wytwórczego:
- w przypadku struktury technologicznej: wózki widłowe i akumulatorowe
- w przypadku struktury przedmiotowej: przenośniki
- w przypadku technologii grupowej: zautomatyzowane środki transportowe
b) informatyczne sprzężenie systemu transportowego
Mamy duże możliwości:
- sieci komunikacyjne ze stanowiskiem dyspozytorskim
- fale radiowe lub promienie podczerwone
- magazyn
Bierzemy tu pod uwagę zapasy międzyoperacyjne: obrotowe, kompensacyjne, awaryjne
Logistyk bierze po uwagę trzy rodzaje zapasów: obrotowe, kompensacyjne (tworzone ze względu na rodzaj działalności), buforowe awaryjne (forma zabezpieczenia), bufory dyspozycyjne ( funkcja sortująca)
Rodzaje magazynów:
- magazyny zorientowane na produkcje
o funkcja kompensacyjna (bufor w łańcuchu)
o funkcja sortująca (bufor dyspozycyjny)
o funkcja zabezpieczająca (bufor w przypadku wystąpienia zakłóceń)
- magazyny zorientowane na zbyt (funkcja zapewnienia elastyczności, skrócenia częstotliwości dostaw, substytucyjna)
- przepływ informacji
2 wymogi: wspólna baza danych, układ sterowania
-opakowania
w celu ułatwienia procesów transp. I magaz., manipulacyjnych

0Komentarzy · 2359Czytań
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
Student

Analiza finansowa i           strategiczna
Bankowość
Ekonometria
Ekonomia - definicje
Filozofia
Finanse
Handel Zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli
          ekonomicznej

Integracja europejska
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Mikroekonomia
Ochrona środowiska
Podatki
Polityka
Prawo
Psychologia
Rachununkowość
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Stosunki
          międzynarodowe

Ubezpieczenia i ryzyko
Zarządzanie
Strona Główna · Prace · Dodaj Prace
Copyright © opracowania.info 2006
Wszystkie materialy zawarte na tej stronie sa wlasnoscią ich autora, nie ponosze odpowiedzialnosci za tresci zawarte w nich.
6107759 Unikalnych wizyt
Powered by Php-Fusion 2003-2005 and opracowania
Opracowania1 Opracowania2 Opracowania3 Opracowania4 Opracowania5 Opracowania6 Opracowania7 Opracowania8 Opracowania9 Opracowania10 Opracowania11 Opracowania12 Opracowania13 Opracowania14 Opracowania15 Opracowania16 Opracowania17 Opracowania18 Opracowania19 Opracowania20 Opracowania21 Opracowania22 Opracowania23 Opracowania24 Opracowania25 Opracowania26 Opracowania27 Opracowania28 Opracowania29 Opracowania30 Opracowania31 Opracowania32 Opracowania33 Opracowania34 Opracowania35 Opracowania36 Opracowania37 Opracowania38 Opracowania39