Strona Główna · Prace · Dodaj PraceCzerwiec 17 2024 01:44:39

Mapa Serwisu
Nawigacja
Strona Główna
Prace
Dodaj Prace
Kontakt
Szukaj
Jezyk Polski
WYPRACOWANIA
STRESZCZENIA
OPRACOWANIA
OMÓWIENIE LEKTUR
GRAMATYKA
BAJKI
PIEŁNI
MOTYW
INNE

Antyk
Łredniowiecze
Renesans
Barok
Oświecenie
Romantyzm
Pozytywizm
Młoda Polska
XX Lecie
Współczesność

Przedmioty ścisłe
Matematyka
Chemia
Fizyka
Informatyka
Pozostałe
Geografia
Biologia
Historia
JęZYK ANGIELSKI
Opracowania
Szukaj w serwisie
Szukaj:
Dystrybucja
Admin1 dnia marzec 15 2007 20:48:06
Dystrybucja - przemieszczanie produktów z miejsc ich wytworzenia i sprzedaży do miejsc ich konsumpcyjnego lub produkcyjnego użytkowania. Dystrybucję określa się jako działalność zorientowaną na zaspakajanie potrzeb nabywców i zapewnienie zysków przedsiębiorstwu. Osiągnięcie wysokiej jakości dystrybucji zależy od:

- rozpoznania potrzeb i wymagań każdego rodzaju nabywców,
- przewidywania wysokości popytu,
- krótkiego okresu wprowadzania produktu na rynek i szybkiego osiągania fazy wzrostu sprzedaży,
- szybkiego realizowania zamówień klientów,
- doboru sprawnych i efektywnych kanałów dystrybucji.


We współczesnej gospodarce, większość producentów nie sprzedaje swoich produktów bezpośrednio użytkownikom. Samo wytworzenie produktów ( nawet najlepszej jakości ) nie będzie nigdy ¼ródłem sukcesu, towar musi odbyć „ drogę „ do nabywcy.

Wyróżniamy drogi – odległości:

- przestrzenna – dany produkt przy użyciu różnych środków transportu trafia do miejsca w którym jest zapotrzebowanie czyli klient, który zamierza go kupić.
- czasowa – wynika z faktu istnienia różnic między czasem wytworzenia a czasem nabycia przez konsumenta.
- asortymentowa – umożliwia klientowi wybór danego produktu pochodzących od różnych producentów.
- ilościowy wymiar odległości – wytwarzany produkt jest masowo, który jest odsprzedawany do handlowców hurtowych Ci z kolei odsprzedają sprzedawcom detalicznym, którzy zaspakajają potrzeby nabywców w ilościach zgodnych z oczekiwaniami.

Funkcje dystrybucji:

- koordynacyjne – są to funkcje zmierzające do zrównania podaży z popytem, czyli łączy oczekiwania nabywców i sprzedawców. Nabywca ma możliwość zakupu potrzebnego towaru a producent realizować cele swojej działalności.
Przy tej funkcji wyróżniamy :
• czynności zbierania i przekazywania producentom informacji o popycie
• zawieranie transakcji kupna – sprzedaży
- organizacyjne – bezpośredni związek z producentem czyli:
• transport
• magazynowanie
• przerób handlowy
• przekształcanie asortymentu produkcyjnego w asortyment handlowy
• stworzenie odpowiednich warunków, w których odbywa się sprzedaż

Rodzaje dystrybucji:

1) strategia dystrybucji intensywnej
2) strategia dystrybucji selektywnej
3) strategia dystrybucji wyłącznej

ad.1) polega na oferowaniu produktu jak w największej liczbie punktów sprzedaży. Ma to zastosowanie w przypadku produktów często kupowanych przez klientów ( np. nabiał, pieczywo, warzywa itp. )
ad.2) dany produkt jest oferowany w ograniczonej liczbie miejsc tzn. do takiego produktu muszą być stworzone odpowiednie warunki np. lokalowe sprzedaż mebli
ad.3) strategia ta ma miejsce wówczas gdy dany towar jest sprzedawany w danym regionie tylko przez jednego sprzedawcę ma wyłączność na dany towar i jest nabywany rzadko ( np. samochody ).


W procesie dystrybucji produktów wykorzystuje się dwa podstawowe instrumenty:

1) kanały dystrybucji
2) logistyka

Kanał dystrybucji – wg. Sterna i El-Ansary’ego „ Kanały marketingowe mogą być postrzegane jako zbiór wzajemnie zależnych od siebie organizacji, współuczestniczących w procesie dostarczania produktu lub usługi do użytkownika lub konsumenta”.

Podział kanałów dystrybucji:

I – Liczba podmiotów uczestniczących w pokonywaniu przez produkt drogi od producenta do konsumenta

1) bezpośredni – producent sprzedaje wytworzony przez siebie produkt ostatecznemu nabywcy np. rolnik oferujący swoje plony na targowisku.
2) pośredni – ma miejsce gdy w drodze produktu pomiędzy producentem a konsumentem uczestniczą pośrednicy. Pośrednikiem może być punkt skupu, hurtownik i sprzedawca.
W ramach kanałów pośrednich wyróżniamy:
• kanał krótki
producent – sprzedawca detaliczny – konsument
• kanał długi
producent – punkt skupu – hurtownik – sprzedawca detaliczny – konsument

II – Liczba podmiotów uczestniczących w poszczególnych etapach dystrybucji produktów

1) szerokie – na poszczególnych etapach dystrybucji określonego produktu występuje duża liczba podmiotów np. owoce cytrusowe jest dużo hurtowni i sprzedawców detalicznych
2) wąskie – na poszczególnych etapach dystrybucji produktu występuje niewielka liczba podmiotów np. dystrybucja wyrobów jubilerskich

III – Charakter powiązań

1) konwencjonalne – niski stopień współpracy uczestników, zachowują pełną niezależność, za każdym razem negocjują warunki np. dystrybucja dóbr inwestycyjnych, nieruchomości
• administrowane –jeden z uczestników dominuje nad pozostałymi i narzuca im swoją wolę, posiada przewagę ekonomiczną i jest niejako administratorem kanału dystrybucji
• kontraktowe – oparta na zasadach partnerstwa podmioty gospodarcze reprezentują podobną pozycję na rynku
• korporacyjne – wszystkie szczeble są podporządkowane jednemu kierownictwu, producent przejmuje prawo własności przedsiębiorstw np. poprzez zakup akcji
2) zintegrowane pionowo – współpraca pomiędzy uczestnikami jest wykorzystywana w wielu transakcjach

Przy wyborze kanału dystrybucji mamy trzy możliwości:

- zorganizowanie nowego kanału dystrybucji
- adaptacja już istniejących kanałów dystrybucji
- modyfikacja istniejących kanałów dystrybucji

Logistyka – nauka i sztuka praktycznego działania zajmująca się procesami sprawnego i efektywnego sterowania przepływami materiałów i wyrobów oraz związanej z nimi informacjami z otoczenia do firmy, wewnątrz firmy i z firmy do otoczenia: całość działań dotyczących przepływu materiałów i wyrobów łącznie z systemami informacyjnymi i systemami sterowania. Logistyka rozpoczyna się od zakupu towarów, surowców, usług, informacji i metod instrumentów działania łącznie z poradnictwem.
Do zbioru czynności logistycznych można zaliczyć:
- prognozowanie zaopatrzenia-magazynowanie i zarządzanie zapasami
- zasilanie stanowisk pracy w materiały, surowce, podzespoły
- pakowanie i konfekcjonowanie
- transport
- gospodarkę opakowaniami i odpadami produkcyjnymi
- gromadzenie, przetwarzanie i dystrybucję informacji związanych z tymi czynnościami

Wyróżniamy logistykę:
- marketingową – kształtowanie, koordynacja i kontrola działalności dostawców, zorganizowanie procesów produkcji, obiegu produktów od dostawców do nabywców
- dystrybucji – przepływ odpowiednich produktów do właściwego miejsca, we właściwym czasie po jak najniższym koszcie.

¬ródła:
Tadeusz Sztucki, Encyklopedia marketingu ( AWP Placet )
Józef Penc, Leksykon biznesu ( AWP Placet )
Jacek Musiałkiewicz „ Marketing „
Philip Kotler „ Marketing „

0Komentarzy · 2197Czytań
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
Student

Analiza finansowa i           strategiczna
Bankowość
Ekonometria
Ekonomia - definicje
Filozofia
Finanse
Handel Zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli
          ekonomicznej

Integracja europejska
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Mikroekonomia
Ochrona środowiska
Podatki
Polityka
Prawo
Psychologia
Rachununkowość
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Stosunki
          międzynarodowe

Ubezpieczenia i ryzyko
Zarządzanie
Strona Główna · Prace · Dodaj Prace
Copyright © opracowania.info 2006
Wszystkie materialy zawarte na tej stronie sa wlasnoscią ich autora, nie ponosze odpowiedzialnosci za tresci zawarte w nich.
5975204 Unikalnych wizyt
Powered by Php-Fusion 2003-2005 and opracowania
Opracowania1 Opracowania2 Opracowania3 Opracowania4 Opracowania5 Opracowania6 Opracowania7 Opracowania8 Opracowania9 Opracowania10 Opracowania11 Opracowania12 Opracowania13 Opracowania14 Opracowania15 Opracowania16 Opracowania17 Opracowania18 Opracowania19 Opracowania20 Opracowania21 Opracowania22 Opracowania23 Opracowania24 Opracowania25 Opracowania26 Opracowania27 Opracowania28 Opracowania29 Opracowania30 Opracowania31 Opracowania32 Opracowania33 Opracowania34 Opracowania35 Opracowania36 Opracowania37 Opracowania38 Opracowania39