Strona Główna · Prace · Dodaj PraceCzerwiec 25 2024 06:36:03

Mapa Serwisu
Nawigacja
Strona Główna
Prace
Dodaj Prace
Kontakt
Szukaj
Jezyk Polski
WYPRACOWANIA
STRESZCZENIA
OPRACOWANIA
OMÓWIENIE LEKTUR
GRAMATYKA
BAJKI
PIEŁNI
MOTYW
INNE

Antyk
Łredniowiecze
Renesans
Barok
Oświecenie
Romantyzm
Pozytywizm
Młoda Polska
XX Lecie
Współczesność

Przedmioty ścisłe
Matematyka
Chemia
Fizyka
Informatyka
Pozostałe
Geografia
Biologia
Historia
JęZYK ANGIELSKI
Opracowania
Szukaj w serwisie
Szukaj:
BRUZDKOWANIE
Admin1 dnia marzec 18 2007 23:53:29
BRUZDKOWANIE -segmentacja, kolejne podziały jaja w pierwszym etapie rozwoju zarodkowego zwierząt i człowieka na coraz mniejsze komórki, aż do powstania blastuli; w czasie bruzdkowania ani masa zarodka, ani objętość nie wzrastają. DWUPIENNE ROŁLINY -rośliny, u których występują kwiaty rozdzielnopłciowe - pręcikowe (męskie) i słupkowe (żeńskie) na innych osobnikach, np. konopie, wierzba, cis, miłorząb. DYMORFIZM -dwupostaciowość, występowanie 2 różnych postaci osobników jednego gatunku; dymorfizm płciowy - odmienność samca i samicy; dymorfizm sezonowy - pod wpływem sezonowych zmian środowiska. GASTRULACJA -proces przekształcania się zarodka zwierząt i człowieka ze stadium blastuli w gastrulę; polega na przemieszczaniu się komórek w obrębie zarodka i wyodrębnieniu listków zarodkowych, początkowo 2 - ektodermy i endodermy, następnie także trzeciego - mezodermy. GONADY - gruczoły rozrodcze (płciowe), narządy rozrodcze człowieka i zwierząt: jajniki produkujące jaja oraz jądra wytwarzające plemniki. HERMAFRODYTYZM – obojnactwo u zwierząt istnienie u osobnika gruczołów rozrodczych obu płci (np. u tasiemców) lub gruczołu obojnaczego, produkującego jaja i plemniki (np. u niektórych ślimaków). JAJORODNOŁć - rozród zwierząt, w którym rozwój zarodka przebiega w jaju wydalonym z organizmu matki przed zapłodnieniem lub tuż po zapłodnieniu; występuje u wielu owadów, ptaków JAJOźYWORODNOŁć-rozród zwierząt, w którym zarodek rozwija się w organizmie matki, ale osłonięty błonami jajowymi, i kosztem substancji odżywczych żółtka jaja; młode wykluwają się w ciele matki lub tuż po złożeniu jaja; występuje np. u niektórych płazów, gadów i ryb. Zob. też jajorodność, żyworodność. JEDNOPIENNE ROŁLINY - rośliny mające na tym samym okazie zarówno męskie, jak i żeńskie organy płciowe, np. u roślin kwiatowych występują kwiaty pręcikowe (męskie) i słupkowe (żeńskie); do roślin jednopiennych należy np. sosna, leszczyna, brzoza, kukurydza. KWIAT - organ rozmnażania płciowego u roślin nasiennych, przekształcony skrócony pęd; u okrytonasiennych typowy kwiat składa się ze słupka, pręcików oraz z okwiatu (płatki korony i działki kielicha) osadzonych na dnie kwiatowym; u nagonasiennych zwykle brak okwiatu; słupki i pręciki mogą występować w tym samym kwiecie (obupłciowe kwiaty) lub w różnych (jednopłciowe kwiaty); pod względem symetrii rozróżnia się kwiaty promieniste, o kilku płaszczyznach symetrii (np. u gruszy) i kwiaty grzbieciste, o jednej płaszczy¼nie symetrii (np. u grochu, szałwii). LISTKI ZARODKOWE - warstwy komórek zarodka człowieka i zwierząt w stadium gastruli; u większości 3: ektoderma, endoderma i mezoderma. £OźYSKO - narząd łączący zarodek ze ścianą macicy matki w rozwoju zarodkowym ssaków; utworzone z części płodowej (np. kosmówki, omoczni) i części matczynej (np. doczesnej); utrzymuje płód w macicy, pośredniczy w głównych procesach fizjologicznych płodu (odżywianiu, oddychaniu, wydalaniu). £OźYSKOWCE, ssaki wyższe, szczep ssaków żyworodnych; rozwój zarodkowy odbywają w organizmie matki, odżywiane za pośrednictwem łożyska. METAGENAZA – przemiana pokoleń występowanie u niektórych grup roślin lub zwierząt 2 pokoleń różniących się sposobem rozmnażania: bezpłciowym (np. za pomocą pływek, zarodników, przez pączkowanie) i płciowym (przez gamety); u roślin: pokolenie bezpłciowe - sporofit, płciowe - gametofit; u zwierząt pokolenia te noszą różne nazwy, np. u jamochłonów polip jest zazwyczaj pokoleniem bezpłciowym, meduza - płciowym; przemiana pokoleń wiąże się zwykle ze zmianą liczby chromosomów w komórkach, z liczby haploidalnej (n) na diploidalną (2 n) i odwrotnie. NASIONO -
nasienie, organ rozmnażania się roślin kwiatowych; rozwija się z zapłodnionego zalążka; składa się z zarodka, bielma lub obielma oraz łupiny; nasiona bielmowe gromadzą substancje pokarmowe (białko, tłuszcze, skrobię) w bielmie, bezbielmowe - w liścieniach; wiele z nich ma dużą wartość gospodarczą; nasiona roślin nagozalążkowych są nagie, okrytozalążkowych - okryte owocem. OMOCZNIA -jedna z błon płodowych gadów, ptaków i ssaków; na dużej przestrzeni zrasta się z kosmówką (tzw. kosmówka omoczniowa), pośredniczy w odżywianiu zarodka i wymianie gazowej, współtworząc łożysko; u gadów i ptaków szczególnie rozrośnięta jest narządem oddechowym zarodka. OOGAMIA -rozmnażanie się organizmów za pośrednictwem zróżnicowanych gamet: komórki jajowej (jajo) i plemników. ORGANOGENEZA -tworzenie się i rozwój narządów w czasie rozwoju zarodkowego i larwalnego; u kręgowców najwcześniej powstaje zawiązek układu nerwowego i narządów zmysłów. OWOC -organ roślin okrytozalążkowych osłaniający nasiona i ułatwiający ich rozsiewanie, okryty owocnią; powstaje w zalążni słupka, przeważnie po zapłodnieniu zalążków; ściany zalążni przekształcają się w owocnię, w której dojrzewają nasiona (zapłodnione zalążki); niekiedy owoc tworzą, oprócz zalążni, inne części kwiatu lub kwiatostanu, np. w strąku, jabłku; owoce suche - niepękające (np. niełupka, orzech, ziarniak), pękające (np. strąk, torebka); owoce soczyste (mięsiste) - jagody (np. pomidor), pestkowce (np. śliwka). OWODNIA -jedna z płodowych błon gadów, ptaków i ssaków, otaczająca bezpośrednio zarodek; jama owodni jest wypełniona płynem surowiczym (wody płodowe). PARTENOGENEZA -dzieworództwo, rozwój nowego organizmu zwierzęcego z nie zapłodnionego jaja; naturalny sposób rozmnażania wielu bezkręgowców, może być też wywołana sztucznie. POLIMORFIZM -
heteromorfizm, wielopostaciowość,. zróżnicowanie postaci osobników jednej populacji; uwarunkowane genetycznie, hormonalnie lub zmianami środowiska. PRęCIK - męski organ rozmnażania płciowego produkujący ziarna pyłku; u roślin okrytozalążkowych składa się z nitki i pylnika. ROZMNAźANIE, rozród,
wytwarzanie potomstwa, zapewniające gatunkowi ciągłość istnienia; rozmnażanie bezpłciowe, wegetatywne - przez podział, pączkowanie, z pływek lub zarodników, albo z narządów wegetatywnych (np. bulwy, cebule, kłącza); częste u roślin i niższych zwierząt; rozmnażanie płciowe, generatywne - przez rozwój zapłodnionej komórki jajowej, rzadziej niezapłodnionej (partenogeneza). S£UPEK - żeński organ rozmnażania płciowego u roślin okrytozalążkowych; składa się z zalążni z zalążkami, szyjki i znamienia, na którym kiełkują ziarna pyłku. WZROST ROŁLIN - nieodwracalne powiększanie się masy organizmów roślinnych; może trwać całe życie rośliny dzięki istnieniu tkanek twórczych (merystematycznych); wzrost roślin na długość odbywa się dzięki wierzchołkom wzrostu pędów i korzeni, na grubość - dzięki miazdze łykodrzewnej pędów i korzeni. ZAP£ODNIENIE- połączenie się gamety męskiej i żeńskiej, najczęściej plemnika i komórki jajowej; powstaje zygota - diploidalna, dająca początek nowemu organizmowi. ZAPYLANIE - przenoszenie ziaren pyłku z pręcików kwiatu na znamię słupka (u okrytozalążkowych) lub okienko zalążka (u nagozalążkowych) w celu zapłodnienia zalążka; zapylanie odbywa się np. przez ptaki, wiatr (wiatropylność), owady (owadopylność); samozapylenie (samopylność); zapylanie krzyżowe (obcopylność). źYWORODNOŁć -wytwarzanie na roślinie (np. na brzegach liści) młodych roślinek, które spadają i zakorzeniają się w glebie (np. u namorzynów).

0Komentarzy · 3364Czytań
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
Student

Analiza finansowa i           strategiczna
Bankowość
Ekonometria
Ekonomia - definicje
Filozofia
Finanse
Handel Zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli
          ekonomicznej

Integracja europejska
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Mikroekonomia
Ochrona środowiska
Podatki
Polityka
Prawo
Psychologia
Rachununkowość
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Stosunki
          międzynarodowe

Ubezpieczenia i ryzyko
Zarządzanie
Strona Główna · Prace · Dodaj Prace
Copyright © opracowania.info 2006
Wszystkie materialy zawarte na tej stronie sa wlasnoscią ich autora, nie ponosze odpowiedzialnosci za tresci zawarte w nich.
6066158 Unikalnych wizyt
Powered by Php-Fusion 2003-2005 and opracowania
Opracowania1 Opracowania2 Opracowania3 Opracowania4 Opracowania5 Opracowania6 Opracowania7 Opracowania8 Opracowania9 Opracowania10 Opracowania11 Opracowania12 Opracowania13 Opracowania14 Opracowania15 Opracowania16 Opracowania17 Opracowania18 Opracowania19 Opracowania20 Opracowania21 Opracowania22 Opracowania23 Opracowania24 Opracowania25 Opracowania26 Opracowania27 Opracowania28 Opracowania29 Opracowania30 Opracowania31 Opracowania32 Opracowania33 Opracowania34 Opracowania35 Opracowania36 Opracowania37 Opracowania38 Opracowania39